THÔNG BÁO CHUNG CỦA HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi BQT_HCHD, 1/4/19.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. TBPC_HCHD

  TBPC_HCHD Trưởng ban PC&NS HCHD

  TỜ TRÌNH
  (V/v kết nạp thành viên Hội Chắn Hải Dương)
  Ban Pháp chế ___ Tờ trình số 02, ngày 08/4/2019
  Kính gửi BQT HCHD
  Ban Pháp chế và nhân sự
  - Căn cứ quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCHD
  - Căn cứ vào đánh giá của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào việc Bảo lãnh của các cá nhân trong BQT
  - Căn cứ vào Đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Hải Dương

  1. Bùi Thị Hồng Thược
  - Ngày tháng năm sinh: 31/3/1977
  - Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội
  - Số điện thoại liên hệ: 0986566041
  - Nghề nghiệp: Tự do
  - Nick tham gia Hội chắn: @hoa thuoc duoc
  - ID: 2792617
  - Leve: Chánh tổng

  2. Lý Văn Thắng
  - Ngày tháng năm sinh : 26/06/1983
  - Địa Chỉ. Văn thai, Cẩm văn, Cẩm giàng, Hải dương
  - Số điện thoại liên hệ. 0962838082
  - Nghề nghiệp, thợ phá
  - Nick tham gia Hội Chắn: @Lý Văn Thắng 1983 hd
  - ID: 3558323
  - Leve: Chánh tổng

  3. Nguyễn Thị Hường
  - Ngày tháng năm sinh : 20/04/1987
  - Địa Chỉ: Gia Lộc - Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ:0389335344
  - Nghề nghiệp (nếu có..): giáo viên mầm non
  - Nick tham gia Hội Chắn : @jang mi
  - ID :4028808
  - Leve: Tri phủ
  - Hội viên Hội Chắn bảo lãnh (@Ác Điểu )

  4. Nguyễn Quốc Tuấn
  - Ngày tháng năm sinh : 07/11/1991
  - Địa Chỉ: Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà Nội
  - Số điện thoại liên hệ: 0378945320
  - Nghề nghiệp (nếu có..)
  - Nick tham gia Hội Chắn : @Hoa Rơi Cửa Lệch
  - ID : 4811440
  - Leve: Chánh Tổng
  - Hội viên Hội Chắn bảo lãnh (@P H Ú C K H Á N H )
  Trên đây là các cá nhân đã sinh hoạt và gắn bó khăng khít trên tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP ngay từ những ngày đầu thành lập Hội Chắn Hải Dương.
  Ban Pháp chế và nhân sự đề nghị.Ban quản trị Hội Chắn Hải Dương xét, ra quyết định kết nạp các thành viên có tên trong danh sách nêu trên cùng sinh hoạt với Hội.
  Ban Pháp chế và nhân sự chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin của các thành viên đã đăng ký của Tờ trình số 02/PC-HCHD ngày 08/4/2019.
  Trân trọng !
   
 2. BQT_HCHD

  BQT_HCHD Ban Quản Trị HCHD

  THÔNG BÁO
  V/v kết nạp thành viên Hội Chắn Hải Dương
  Hải Dương, ngày 09/4/2019
  Quyết định số 02/QĐ-BQT
  BQT Hội Chắn Hải Dương căn cứ vào
  - Tờ trình số 02/PC-HCHD ngày 08/4/2019 của Ban PC&NS
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCHD
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của thành viên BQT
  - Căn cứ vào đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Hải Dương của các cá nhân.

  QUYẾT ĐỊNH
  Kết nạp 03 cá nhân sau vào sinh hoạt tại Hội Chắn Hải Dương từ ngày 09/4/2019

  1. Lý Văn Thắng
  - Ngày tháng năm sinh : 26/06/1983
  - Địa Chỉ. Văn thai, Cẩm văn, Cẩm giàng, Hải dương
  - Số điện thoại liên hệ. 0962838082
  - Nghề nghiệp, thợ phá
  - Nick tham gia Hội Chắn: @Lý Văn Thắng 1983 hd
  - ID: 3558323
  - Leve: Chánh tổng

  2. Nguyễn Thị Hường
  - Ngày tháng năm sinh : 20/04/1987
  - Địa Chỉ: Gia Lộc - Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ:0389335344
  - Nghề nghiệp (nếu có..): giáo viên mầm non
  - Nick tham gia Hội Chắn : @jang mi
  - ID :4028808
  - Leve: Tri phủ
  - Hội viên Hội Chắn bảo lãnh (@Ác Điểu )

  3. Nguyễn Quốc Tuấn
  - Ngày tháng năm sinh : 07/11/1991
  - Địa Chỉ: Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà Nội
  - Số điện thoại liên hệ: 0378945320
  - Nghề nghiệp (nếu có..)
  - Nick tham gia Hội Chắn : @Hoa Rơi Cửa Lệch
  - ID : 4811440
  - Leve: Chánh Tổng
  - Hội viên Hội Chắn bảo lãnh (@P H Ú C K H ÁN H )

  Ban quản trị Hội Chắn Hải Dương đề nghị:
  - Các ông, bà có tên trên thực hiện theo quyết định này kể từ ngày 09/4/2019
  - 03 thành viên mới luôn luôn tuân thủ nội quy chanphom.com , Quy chế của Hội Chắn Hải Dương. Nêu cao tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của Hội. Thực hiện triệt để trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên. Chủ động kết bạn và liên hệ giữa các thành viên trong Hội để nêu cao tính gắn bó giữa các thành viên.

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Quản Trị
   
  Last edited by a moderator: 8/4/19
 3. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

  THÔNG BÁO
  V/v kiện toàn Ban quản trị
  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Qua thời gian hoạt động, được sự tín nhiệm của tất cả thành viên Hội Chắn Hải Dương. Ban quản trị gồm 07 cá nhân đã duy trì và phát triển Hội.
  Nay Hội Chắn Hải Dương thông báo kiện toàn các vị trí trong BQT HCHD như sau:

  1. BÙI KHÁNH
  - Chức vụ: Hội trưởng - Trưởng Ban pháp chế
  - Ngày tháng năm sinh : 12/11/1983
  - Địa Chỉ: Ninh Giang _ Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ: 0971.12.11.83
  - Nghề nghiệp (nếu có..): Làm ruộng
  - Nick tham gia Hội Chắn: @P H Ú C K H Á N H
  - ID : 5.12.11.83
  - Leve: Phó tổng received_405983570202937.

  2. HỒ NAM THANH
  - Chức vụ: Trưởng ban TCSK
  - Ngày tháng năm sinh : 04/01/1986
  - Địa Chỉ. Quang Minh - Gia Lộc - Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ. Zalo 0983.73.22.46 . Hoặc +65.81.51.50.55
  - Nghề nghiệp, tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn: @hồthanh41
  - ID: 4994694
  - Leve: Lý Trưởng received_380142509503076.

  3. NGUYỄN VĂN KIÊN
  - Chức vụ: Hội phó
  - Ngày tháng năm sinh : 28/10/1976
  - Địa Chỉ.TP HẢI DƯƠNG
  - Số điện thoại liên hệ 0936978890
  - Nghề nghiệp (nếu có..)...NÔNG DÂN
  - Nick tham gia Hội Chắn : @Ác Điểu
  - ID :4648434
  - Leve: CHÁNH TỔNG received_2296822017200534.

  4. Bùi Thị Hồng Thược
  - Chức vụ: Trưởng ban Đối nội - Đối ngoại, Thủ quỹ
  - Ngày tháng năm sinh: 31/3/1977
  - Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội
  - Số điện thoại liên hệ: 0984566041
  - Nghề nghiệp: Tự do
  - Nick tham gia Hội chắn: @hoa thuoc duoc
  - ID: 2792617
  - Leve: Chánh tổng received_2265870860302552.

  5. PHẠM VĂN CHUNG
  - Chức vụ: Hội phó, Phó ban Đối nội - Đối ngoại
  - Ngày tháng năm sinh : 06/09/1980
  - Địa Chỉ.TP HẢI DƯƠNG
  - Số điện thoại liên hệ +79257206789 (0979366080)
  - Nghề nghiệp (nếu có..)tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn: @DPK8680
  - ID :5180161
  - Leve: CHÁNH TỔNG received_583389375504941.

  7. ĐINH TRẦN GIANG
  - Chức vụ: Trưởng ban Tài chính, Phó ban TCSK
  - Ngày tháng năm sinh : 06/10/1982
  - Địa Chỉ: Việt Trì, Phú Thọ
  - Số điện thoại liên hệ: 0944626828 & 0973685856
  - Nghề nghiệp: Lao động tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn : @030685
  - ID : 4883305
  - Leve: Tri phủ received_637725443345329.
  7. Phạm Đức Nhất
  - Chức vụ: Phó ban TCSK
  - Ngày tháng năm sinh : 09-02-1976
  - Địa Chỉ: TP Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ: 0966764210 - 0928276210
  - Nghề nghiệp : Công nhân
  - Nick tham gia Hội Chắn : @Nhất Cận
  - ID : 3699869
  - Leve: Chánh tổng received_2152503638169215.
  Các vấn đề liên quan đến HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG rất mong anh chị em góp ý trực tiếp qua các thành viên Ban quản trị HCHD.
  Trân trọng ! received_412490929585888.
   
  hồthanh41, hailam2009P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 4. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "QUÊ LỤA HÀ TÂY MỞ RỘNG LẦN 1" do Hội Chắn Hà Tây tổ chức)
  Kính gửi toàn thể hội viên trực thuộc Hội Chắn Hải Dương!


  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị Hội Chắn Hà Tây về việc tham gia thi đấu giải đấu "QUÊ LỤA HÀ TÂY MỞ RỘNG LẦN 1", Ban quản trị Hội Chắn Hải Dương chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 đại diện sẽ thay mặt các hội viên Hội Chắn Hải Dương tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây :

  1. @made in 34
  2. @NG_HD


  Ban TCSK HCHD chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.

  02 thành viên được Hội Chắn đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avata Hội Chắn Hải Dương khi vào bàn thi đấu.
  Theo quy chế Hội Chắn Hải Dương mỗi thành viên Hội Chắn đề cử đi thi được tặng 20M bảo.
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.

  Trân trọng!
  ngày 11 tháng 04 năm 2019

  Ban QT Hội Chắn Hải Dương
   
  Hà_ Hồ, P H Ú C K H Á N H, phu_hd903 others thích điều này.
 5. BQT_HCHD

  BQT_HCHD Ban Quản Trị HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  BAN QUẢN TRỊ

  THÔNG_BÁO​
  V/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "QUÊ LỤA HÀ TÂY MỞ RỘNG LẦN 1" do Hội Chắn Hà Tây tổ chức

  Kính gửi toàn thể hội viên trực thuộc Hội Chắn Hải Dương!
  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị Hội Chắn Hà Tây về việc tham gia thi đấu giải đấu "QUÊ LỤA HÀ TÂY MỞ RỘNG LẦN 1", BQT Hội Chắn Hải Dương chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 đại diện sẽ thay mặt các hội viên Hội Chắn Hải Dương tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây :

  1. @made in 34
  2. @NG_HD

  Ban TCSK HCHD chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.

  02 thành viên được Hội Chắn đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avata Hội Chắn Hải Dương khi thi đấu.
  Theo quy chế Hội Chắn Hải Dương mỗi thành viên Hội Chắn đề cử đi thi được tặng 20M bảo.
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Trân trọng!
  Ngày 11 tháng 04 năm 2019​

  BQT Hội Chắn Hải Dương​
   
 6. TBPC_HCHD

  TBPC_HCHD Trưởng ban PC&NS HCHD

  TỜ TRÌNH
  (Về việc thay đổi nick thành viên Hội Chắn Hải Dương của chắn thủ)​

  Ban Pháp chế và nhân sự ___ Tờ trình số 03/PC-HCHD, ngày 12/4/2019
  Kính gửi BQT HCHD
  Ban Pháp chế
  - Căn cứ quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCHD
  - Căn cứ vào Đơn xin thay đổi nick thành viên Hội Chắn Hải Dương của cá nhân:
  LẠI QUANG LONG
  - Ngày tháng năm sinh : 13/04/1987
  - Địa Chỉ: ĐỒNG TIẾN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN
  - Số điện thoại liên hệ: 0977536869 & 0399661988
  - Nghề nghiệp: NHÂN VIÊN EVN
  - Nick tham gia Hội Chắn : @48222222
  - ID : 4822222
  -Leve: Chánh tổng
  Nay chuyển qua nick thành viên của Hội Chắn Hải Dương LaiLong7373737
  Đề nghị Ban quản trị Hội Chắn Hải Dương phê chuẩn để thành viên Lại Quang Long được tiếp tục sinh hoạt cùng Hội với tên nick LaiLong7373737
  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  TBPC-HCHD
   
  Nhất Cận, hồthanh41, TCSK_HCHD2 others thích điều này.
 7. BQT_HCHD

  BQT_HCHD Ban Quản Trị HCHD

  QUYẾT ĐỊNH
  (V/v thay đổi nick thành viên Hội Chắn Hải Dương của chắn thủ)​


  Ban quản trị Hội Chắn Hải Dương: Quyết định số 03/QĐ-BQT ___ Căn cứ Tờ trình số 03/PC-HCHD, ngày 12/4/2019
  - Căn cứ quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCHD
  - Căn cứ vào Đơn xin thay đổi nick thành viên Hội Chắn Hải Dương của cá nhân chắn thủ:
  LẠI QUANG LONG
  - Ngày tháng năm sinh : 13/04/1987
  - Địa Chỉ: ĐỒNG TIẾN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN
  - Số điện thoại liên hệ: 0977536869 & 0399661988
  - Nghề nghiệp: NHÂN VIÊN EVN
  - Nick tham gia Hội Chắn : @48222222
  - ID : 4822222
  -Leve: Chánh tổng
  Nay chuyển qua nick thành viên của Hội Chắn Hải Dương @lailong7373737
  Ban quản trị Hội Chắn Hải Dương chuẩn y Quyết định để thành viên Lại Quang Long được tiếp tục sinh hoạt cùng Hội với tên nick @lailong7373737
  ID: 3851178
  Leve: Chánh tổng
  BAN PC&NS chịu trách nhiệm thay đổi Danh sách thành viên đối với chắn thủ Lại Quang Long theo thông tin mới kể từ ngày 12/4/2019.
  Chắn thủ Lại Quang Long có trách nhiệm gửi lại avata nick @48222222 cho Ban PC&NS. Không được sử dụng avata có mã số định danh của Hội Chắn Hải Dương này kể từ ngày ra quyết định
  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  BAN QUẢN TRỊ​
   
 8. TBPC_HCHD

  TBPC_HCHD Trưởng ban PC&NS HCHD

  TỜ TRÌNH
  (Về việc thay đổi nick thành viên Hội Chắn Hải Dương của chắn thủ)​

  Ban Pháp chế và nhân sự ___ Tờ trình số 04/PC-HCHD, ngày 22/4/2019
  Kính gửi BQT HCHD
  Ban Pháp chế
  - Căn cứ quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCHD
  - Căn cứ vào Đơn xin thay đổi nick thành viên Hội Chắn Hải Dương của cá nhân:
  ĐINH TRẦN GIANG
  - Ngày tháng năm sinh : 06/10/1982
  - Địa Chỉ: VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ
  - Số điện thoại liên hệ: 0973685856
  - Nghề nghiệp: Tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn : @030685
  - ID : 4883305
  -Leve: Chánh tổng
  Nay chuyển qua nick thành viên của Hội Chắn Hải Dương @Giang Bosley
  - ID: 3063688
  Đề nghị Ban quản trị Hội Chắn Hải Dương phê chuẩn để thành viên Đinh Trần Giang được tiếp tục sinh hoạt cùng Hội với tên nick @Giang Bosley
  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  TBPC-HCHD​
   
  quyluongbv, P H Ú C K H Á N H, Hà_ Hồ2 others thích điều này.
 9. BQT_HCHD

  BQT_HCHD Ban Quản Trị HCHD

  QUYẾT ĐỊNH
  (V/v thay đổi nick thành viên Hội Chắn Hải Dương của chắn thủ)​


  Ban quản trị Hội Chắn Hải Dương: Quyết định số 04/QĐ-BQT
  Căn cứ Tờ trình số 03/PC-HCHD, ngày 22/4/2019
  - Căn cứ quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCHD
  - Căn cứ vào Đơn xin thay đổi nick thành viên Hội Chắn Hải Dương của cá nhân chắn thủ:
  ĐINH TRẦN GIANG
  - Ngày tháng năm sinh : 06/10/1982
  - Địa Chỉ: VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ
  - Số điện thoại liên hệ: 0973685856
  - Nghề nghiệp: Tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn : @030685
  - ID : 4883305
  -Leve: Chánh tổng
  Nay chuyển qua nick thành viên của Hội Chắn Hải Dương @Giang Bosley
  Ban quản trị Hội Chắn Hải Dương chuẩn y Quyết định để thành viên Đinh Trần Giang được tiếp tục sinh hoạt cùng Hội với tên nick mới là @Giang Bosley
  ID: 3063688
  BAN PC&NS chịu trách nhiệm thay đổi Danh sách thành viên đối với chắn thủ Đing Trần Giang theo thông tin mới kể từ ngày 22/4/2019.
  Chắn thủ Đinh Trần Giang có trách nhiệm gửi lại avata nick @030685 cho Ban PC&NS. Không được sử dụng avata có mã số định danh của Hội Chắn Hải Dương này kể từ ngày ra quyết định
  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  BAN QUẢN TRỊ​
   
 10. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

  THÔNG BÁO
  Nhân dịp kỷ niệm 44 năm thống nhất đất nước 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5
  Anh Phạm Văn Chung nick @DPK8680 số định danh 02 ( TBĐN_ĐN..)Thân tặng cho tất cả các hội viên CHÍNH THỨC của Hội Chắn Hải Dương .. 1 Hội Viên 20m bảo.

  Chúc tất cả anh chị em có 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ đầm ấm bên người thân và bạn bè!
  Trân trọng!
  Screenshot_2019-04-08-16-46-40-1.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 28/4/19
  hoa thuoc duoc, Hà_ Hồ, Lương Quyết3 others thích điều này.
 11. TBPC_HCHD

  TBPC_HCHD Trưởng ban PC&NS HCHD

  TỜ TRÌNH
  (V/v kết nạp thành viên Hội Chắn Hải Dương)​

  Ban Pháp chế và nhân sự ___ Tờ trình số 05/PC-HCHD, ngày 04/5/2019
  Kính gửi BQT HCHD
  Ban Pháp chế
  - Căn cứ quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCHD
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào Đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Hải Dương của các cá nhân:

  1. Họ Và Tên: Nguyễn Văn Quang
  - Ngày tháng năm sinh : 15/01/1982
  - Địa Chỉ: TT Phú Thái - Kim Thành - Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ.: 0975490570
  - Nghề nghiệp: Tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn :-Oitoiloithat
  - ID :847894
  - Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: Tri huyện

  2. Họ Và Tên: Đỗ Ngọc Minh
  - Ngày tháng năm sinh : 07/09/1978
  - Địa Chỉ: TP. Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ : 0934715999
  - Nghề nghiệp: Giảng viên
  - Nick tham gia Hội Chắn : VIP_HAIDUONG
  - ID : 1108
  - Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: Tri Phủ

  3. Họ Và Tên: Nguyễn Văn Hiệp
  - Ngày tháng năm sinh : 20/4/1984
  - Địa Chỉ.: Tứ Kỳ - Hải dương
  - Số điện thoại liên hệ.: 0984159204
  - Nghề nghiệp: Tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn :.hmhm234
  - ID :4619615
  - Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: tri huyện

  4. Họ và tên: Nguyễn Quốc Quân
  - Ngày tháng năm sinh: 09/8/1983
  - Địa chỉ: Ninh Giang - Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ: 0705789787
  - Nghề nghiệp: Lao động tự do
  - Nick chắn tham gia Hội Chắn: NG QUỐC KIÊN
  - ID: 5150515
  - Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: Bá hộ

  Trên đây là các cá nhân đã sinh hoạt và gắn bó khăng khít trên tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP ngay từ những ngày đầu thành lập Hội Chắn Hải Dương.
  Ban Pháp chế đề nghị Ban Quản Trị Hội Chắn Hải Dương xét, ra quyết định kết nạp các thành viên có tên trong danh sách nếu trên cùng sinh hoạt với Hội.
  Ban Pháp chế chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin của các thành viên đã đăng ký của tờ trình số 05/PC-HCHD ngày 04/5/2019
  Trân trọng !
  Ban Pháp chế và nhân sự
  TBPC_HCHD​
   
  Last edited by a moderator: 24/5/19
 12. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

  Thay mặt BQT . Cùng Hội Viên và anh chị em hoạt động grup facebook Hội Chắn Hải Dương
  Chúc mừng chắn thủ @chanvuongvtcl01 số định danh 20 .
  Đã thi đấu xuất sắc có mặt trong trận Chung Kết giải đấu " Hội Chắn Hà Tây mở rộng lần 1" và dành vị trí thứ 3 toàn giải đây là thành tich đáng mừng của Hội ..


  Thay mặt HCHD tặng thưởng Hội Viên chanvuongvtcl01 50m bảo
  Chúc Hội Viên HCHD cùng toàn thể ACE hoạt động grup trong thời gian tới đạt thành tích cao trong những giải đấu tiếp theo....
  Xin Trân Trọng
  received_316977202222747.
   
  hồthanh41chanvuongvtcl01 thích điều này.
 13. TCSK_HCHD

  TCSK_HCHD Ban TCSK HCHD

  received_2278022398951532.

  Thân gửi anh chị em cộng đồng Hội Yêu Chắn

  Hội Chắn Hải Dương Trân trọng thông báo.

  - Offline Giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG" nhân kỉ niệm nửa năm thành lập Hội
  - Thời gian diễn ra ngày chủ nhật 02/06/2019 (dương lịch)
  - Với niềm đam mê môn chắn cổ truyền , thông qua game onlie sân đình. Anh chị em cùng chung quê hương Hải Dương và bạn bè yêu mến Hải Dương đã thành lập Hội Chắn Hải Dương, cùng nhau hoạt động và phát triển với tiêu trí "ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP". Hội dần dần phát triển và đi vào hoạt động và gặt hái đc nhiều thành công trong các giải đấu (Phong trào, giải mở rộng , và giải thường niên.. ) . Hội được thành lập ngày 30/10/2018 với BQT tạm thời và anh chị em Hội viên cùng nhau hoạt động và phát triển. Đến nay Hội Chắn Hải Dương đã có Ban quản trị với 26 thành viên chính thức. Và vẫn còn những thành viên rất nhiệt huyết với HCHD đang chờ được xét kết nạp.
  Chính vì vậy BQT Hội Chắn Hải Dương cùng Ban TCSK tổ chức offline giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG" là giải thường niên hàng tháng của Hội, có mời thêm anh em bạn bè để đánh dấu sự phát triển của hội trong suốt chặng đường vừa qua.
  - Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG” đã chuẩn bị đi đến những vòng cuối cùng, trận chung kết đánh offline sẽ diễn ra vào 09h00 ngày 02/06/2019. Để cổ vũ và khích lệ các chắn thủ có mặt trong trận chung kết và điểm lại những kỷ niệm hoạt động của Hội ,Hội Chắn Hải Dương tổ chức buổi Offline vào hồi 8h00 ngày 02/06/2019 tại Nhà hàng Garden Restaurant số 1 Phạm Tu - Thành Phố Hải Dương. Để gia tăng tinh thần đoàn kết và hiểu biết giữa các thành viên trong Hội yêu chắn, BQT Hội Chắn Hải Dương kính mời các anh/chị/em chắn thủ trong cộng đồng HỘI YÊU CHẮN .tới tham dự buổi offline. Sự diện của Quý chắn thủ sẽ là nguồn cổ vũ động viên rất lớn cho Hội Chắn Hải Dương phát triển ổn định.
  - Đối với khách mời từ BQT Hội chắn Hải Dương và 4 chắn thủ đánh trận chung kết không phải nộp phí tham gia
  - Đối với các chắn thủ chính thức. Anh chị em hoạt động grup HCHD . và cộng đồng Sân Đình Hội Yêu Chắn đăng ký phí tham gia là 300.000 VNĐ/người
  Quý chắn thủ nào mong muốn tham gia đăng ký thông tin tại thông báo này và vui lòng chuyển khoản vào tài khoản.
  Bui Thi Hong Thuoc : sđt 0984566041
  Stk ... 15010000601239
  Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội

  - Đối với anh chị em ko có tài khoản có thể nộp lệ phí 300m bảo vào id 5141415 QUỸ HỘI HẢI DƯƠNG 34. Sau khi đến offline BTC sẽ hoàn trả số bảo đã nộp.
  (Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Đăng ký off Hội chắn Hải Dương ngày 02/06) để BTC có kế hoạch đón tiếp chu đáo.
  Thông tin đăng ký:
  1. Họ và tên: ….
  2. Nich chắn: …
  3. SĐT: …….
  4. CH/HC/tự do: ……….

  5. Hình ảnh, hóa đơn minh chứng đã chuyển khoản vào Tài khoản đại diện của BTC Ban tổ chức sẽ chốt đăng ký tham gia đến hết 11h ngày 30/5/2019.

  BQT HCHD Trân trọng thông báo và kính mời !
   
 14. BQT_HCHD

  BQT_HCHD Ban Quản Trị HCHD

  THÔNG BÁO
  V/v kết nạp thành viên Hội Chắn Hải Dương
  Hải Dương, ngày 24/5/2019​
  Quyết định số 05/QĐ-BQT
  BQT Hội Chắn Hải Dương căn cứ vào
  - Tờ trình số 05/PC-HCHD ngày 4/5/2019 của Ban PC&NS
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCHD
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của thành viên BQT
  - Căn cứ vào đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Hải Dương của các cá nhân.

  QUYẾT ĐỊNH
  Kết nạp 03 cá nhân sau vào sinh hoạt tại Hội Chắn Hải Dương từ ngày 24/5/2019

  1. Họ Và Tên: Đỗ Ngọc Minh
  - Ngày tháng năm sinh : 07/09/1978
  - Địa Chỉ: TP. Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ : 0934715999
  - Nghề nghiệp: Giảng viên
  - Nick tham gia Hội Chắn : VIP_HAIDUONG
  - ID : 1108
  - Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: Tri Phủ

  2. Họ Và Tên: Nguyễn Văn Hiệp
  - Ngày tháng năm sinh : 20/4/1984
  - Địa Chỉ.: Tứ Kỳ - Hải dương
  - Số điện thoại liên hệ.: 0984159204
  - Nghề nghiệp: Tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn :.hmhm234
  - ID :4619615
  - Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: tri huyện

  3. Họ và tên: Nguyễn Quốc Quân
  - Ngày tháng năm sinh: 09/8/1983
  - Địa chỉ: Ninh Giang - Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ: 0705789787
  - Nghề nghiệp: Lao động tự do
  - Nick chắn tham gia Hội Chắn: NG QUỐC KIÊN
  - ID: 5150515
  - Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: Bá hộ

  :!!Tiếp tục theo dõi trường hợp BAN PC&NS đề xuất, nhưng xét tính tương tác còn hạn chế và không tham gia hoạt động trong suốt thời gian qua cùng ace HCHD với chắn thủ:
  1. Họ Và Tên: Nguyễn Văn Quang
  - Ngày tháng năm sinh : 15/01/1982
  - Địa Chỉ: TT Phú Thái - Kim Thành - Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ.: 0975490570
  - Nghề nghiệp: Tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn: Oitoiloithat
  - ID :847894
  - Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: Tri huyện

  Ban quản trị Hội Chắn Hải Dương đề nghị:
  - Các ông, bà có tên trên thực hiện theo quyết định này kể từ ngày 24/5/2019
  - 03 thành viên mới luôn luôn tuân thủ nội quy chanphom..com , Quy chế của Hội Chắn Hải Dương. Nêu cao tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của Hội. Thực hiện triệt để trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên. Chủ động kết bạn và liên hệ giữa các thành viên trong Hội để nêu cao tính gắn bó giữa các thành viên.
  :!! Các thành viên sau khi được kết nạp có thời gian thử thách và theo dõi 1 tháng trước khi được cấp avata với mã số định danh và bổ sung danh sách thành viên chính thức.
  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  BAN QUẢN TRỊ
   
  Last edited by a moderator: 24/5/19
  P H Ú C K H Á N H, Nhất Cận, Hà_ Hồ2 others thích điều này.
 15. BQT_HCHD

  BQT_HCHD Ban Quản Trị HCHD

  THÔNG BÁO
  (V/v kỷ luật thành viên Hội Chắn Hải Dương)​

  Ban Quản Trị Hội Chắn Hải Dương
  Quyết định số 06/QĐ-BQT, ngày 28/5/2019
  - Căn cứ quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCHD
  - Căn cứ Quy định và điều lệ giải đấu HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
  1. Kỷ luật đối với thành viên @chanvuongvtcl01 , Mã số định danh 20:
  - Nhắc nhở trước Hội Chắn Hải Dương về tinh thần thi đấu.
  - Cấm thi đấu giải nội bộ của Hội Chắn Hải Dương 2 tháng liên tiếp ( 6-7/2019)
  - Không cử đi tham gia các giải đấu do các Hội chắn bạn tổ chức 3 tháng liên tiếp ( 6-7-8 )
  2. Lý do. Bỏ ù làm thay đổi kết quả trận đấu
  Đề nghị chắn thủ @chanvuongvtcl01 nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm, tránh tái phạm gây ảnh hưởng đến uy tín của Hội
  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Quản Trị​
   
  Last edited by a moderator: 25/8/19
  P H Ú C K H Á N H, 48222222, hồthanh414 others thích điều này.
 16. BQT_HCHD

  BQT_HCHD Ban Quản Trị HCHD

  THÔNG BÁO
  ( V/v : Cử thành viên tham gia giải đấu " Giải vô địch Hội Yêu Chắn lần III " )

  Nhận lời mời tham gia giải đấu "Giải vô địch Hội Yêu Chắn lần III" của BQT Sân Đình và Hội Yêu Chắn, BQT Hội Chắn Hải Dương đã thống nhất và cử 02 thành viên cùng Hội trưởng HCHD tham gia giải đấu như sau:

  01. Facebook: Khánh Bùi - HT
  - Nick chắn: @P H Ú C K H Á N H
  - ID: 5.12.11.83
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: 0971.12.11.83

  02. Facebook: Nguyen Thuong
  - Nick chắn: @traibepzai
  - ID: 3152806
  - Lever: Tri huyện
  - SĐT: 0985.817.724

  03. Facebook: Tony Đạt
  - Nick chắn: @tonydat
  - ID: 661978
  - Level: Tri huyện
  - Sđt: +420724899003

  Đề nghị các thành viên có tên trên sắp xếp thời gian, cập nhật lịch thi đấu và đọc kỹ luật thi đấu để nắm bắt mọi thông tin liên quan đến giải đấu. Tuyệt đối chấp hành Quy chế và điều lệ giải, nêu cao tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của Hội Chắn Hải Dương.

  Khi tham gia các trận đấu, các thành viên phải đeo avatar của Hội Chắn Hải Dương.
  Chúc các bạn may mắn, tự tin và giành giải cao tại giải lần này !

  Trân trọng!

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Quản Trị​
   
  tonydat, Nhất Cận, chanvuongvtcl012 others thích điều này.
 17. BQT_HCHD

  BQT_HCHD Ban Quản Trị HCHD

  THÔNG BÁO
  (V/v kết nạp thành viên Hội Chắn Hải Dương)​
  Hải Dương, ngày 19/6/2019​

  Quyết định số 07/QĐ-BQT
  BQT Hội Chắn Hải Dương căn cứ vào
  - Tờ trình số 07/PC-HCHD ngày 19/6/2019 của Ban PC & NS
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCHD
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của HT @P H Ú C K H Á N H & HP @DPK8680 đối với chắn thủ @thoavn
  - Căn cứ vào đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Hải Dương của các cá nhân.

  QUYẾT ĐỊNH
  Kết nạp 02 cá nhân sau vào sinh hoạt tại Hội Chắn Hải Dương từ ngày 19/6/2019

  1. Họ Và Tên: Nguyễn Trọng Hải
  - Ngày tháng nam sinh:25-10-1987
  - Địa chỉ: Thanh Bình Hải Dương
  - Số ĐT: 0388949088
  - Nghề nghiệp: Nhân Viên Y tế
  - Nick Tham gia Hội chắn: @iiiHDiii
  - ID: 5276248
  - Chức sắc khi tham gia hội chắn: Chánh tổng

  2. Họ Và Tên: Nguyễn Đức Thỏa
  - Ngày tháng năm sinh: 02/08/1973
  - Địa chỉ thường chú: Thượng Đình Thanh Xuân Hà Nội
  - Quê Quán: Thanh Hà Hải Dương
  - Số Điện thoại liên hệ: 0983020873
  - Nghề Nghiệp: Bảo Hiểm
  - Nick tham gia Hội chắn: @thoavn
  - ID: 739999
  - Chức sắc khi tham gia hội chắn: Tuần Phủ

  Ban quản trị Hội Chắn Hải Dương đề nghị:
  - Các ông, bà có tên trên thực hiện theo quyết định này kể từ ngày 19/6/2019
  - 02 thành viên mới luôn luôn tuân thủ nội quy chanphom.com , Quy chế của Hội Chắn Hải Dương. Nêu cao tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của Hội. Thực hiện triệt để trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên. Chủ động kết bạn và liên hệ giữa các thành viên trong Hội để nêu cao tính gắn bó giữa các thành viên.
  :!! Các thành viên sau khi được kết nạp sẽ được cấp avata với mã số định danh và bổ sung danh sách thành viên chính thức.

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  BAN QUẢN TRỊ
   
  Last edited by a moderator: 20/6/19
  chanvuongvtcl01, hồthanh41, Hà_ Hồ2 others thích điều này.
 18. BQT_HCHD

  BQT_HCHD Ban Quản Trị HCHD

  THÔNG BÁO
  V/v kiện toàn Ban quản trị
  Hải Dương, ngày 08 tháng 7 năm 2019

  Quyết định số 08/QĐ-BQT ngày 08/7/2019
  - Căn cứ vào nội quy, quy chế của Hội Chắn Hải Dương.
  - Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản trị Hội Chắn Hải Dương.
  - Căn cứ tính chất và xu hướng phát triển của Hội Chắn Hải Dương.
  Ban Quản Trị Hội Chắn Hải Dương
  QUYẾT ĐỊNH
  + Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Hội phó, kiêm Phó ban PC&NS
  - Họ tên: TRẦN DANH LONG
  - Mã số định danh: 20
  - Ngày tháng năm sinh : 08/05/1973
  - Địa Chỉ.Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ 02203709999
  - Nick tham gia Hội Chắn: @chanvuongvtcl01
  + Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Tài chính, kiêm Phó ban TCSK
  - Họ và tên: PHẠM ĐỨC NHẤT
  - Mã số định danh: 11
  - Ngày tháng năm sinh : 09-02-1976
  - Địa Chỉ: TP Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ: 0966764210 - 0928276210
  - Nick tham gia Hội Chắn : @Nhất Cận
  + Điều 3: Bổ nhiệm chức danh Ủy viên Ban TCSK
  - Họ và tên: Nguyễn Quốc Quân
  - Mã số định danh: 28
  - Ngày tháng năm sinh: 09/8/1983
  - Địa chỉ: Ninh Giang - Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ: 0705789787
  - Nick chắn tham gia Hội Chắn: @NG QUỐC KIÊN
  + Điều 4: Giữ nguyên các vị trí còn lại trong Ban Quản Trị Hội Chắn Hải Dương đối với các chức danh đã và đang đảm nhiệm.
  - Yêu cầu tất cả các ông bà có tên tại điều 1 , 2 , 3 và các cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm quyết định 08/QĐ-BQT kể từ ngày 09/7/2019
  Trân trọng !
   
  chanvuongvtcl01, Hà_ HồP H Ú C K H Á N H thích điều này.
 19. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

  THÔNG BÁO
  V/v tổ chức giải đấu thường niên của @Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương được thành lập ngày 31/10/2018, nòng cốt là Ban quản trị lâm thời, cùng các thành viên thuộc Grup Hội Chắn Hải Dương (HCHD). Với những thành viên đầy nhiệt huyết và Đam mê, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, các thành viên của HCHD luôn tích cực tham gia vào các hoạt động của cộng đồng chắn thủ Sân đình như các hoạt động từ thiện, các giải đấu giao lưu do Hội yêu chắn và các chắn hội, hội chắn.
  Hội Chắn Hải Dương đã tạo ra sân chơi riêng cho các hội viên cùng giao lưu ngay từ những ngày đầu thành lập, đó là HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG luôn được sự ủng hộ và tham gia rất nhiệt tình của tất cả anh chị em.
  Hội Chắn Hải Dương thống nhất phát triển song song trong phương thức hoạt động Hội, đó là trên diễn đàn chanphom.com và trên facebook. Hòa chung xu thế phát triển và nguyện vọng của đa số anh chị em đang cùng sinh hoạt là tập trung phát triển về chất lượng hội viên; đi sâu vào công tác tổ chức, điều hành và duy trì sự tương tác mạnh mẽ, lâu dài và bền vững giữa các thành viên trên tiêu chí "Đoàn kết - Chơi vui - Sống đẹp" .
  Hội Chắn Hải Dương chính thức thành lập Ban quản trị với các thành viên chính thức ngày 01/4/2019 với tổng số 23 Hội viên.
  Đánh dấu chặng đường phát triển, HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG là nơi quy tụ của tất cả những đam mê và nhiệt huyết của tất cả tập thể HCHD. Giải được tổ chức theo quy mô nội bộ có mời thêm một số anh em bạn bè thân thiết của HCHD với quy mô 64 người. Buổi offline Chung kết và trao giải nhân kỷ niệm nửa năm thành lập Hội Chắn Hải Dương là ngày hội của tất cả thành viên, là lần gặp mặt thứ hai do HCHD tổ chức. Buổi offline rất vinh dự khi được đón các mod đại diện cho BQT Sân đình mod04, mod16, mod22; Hội trưởng CHMU hailam2009 và các Hội trưởng của Thành Nam SĐ, Hội Chắn Hà Tây, Hội Chắn Phố Hiến cùng đông đủ anh chị em chắn thủ đến từ các chắn hội và hội chắn tham gia.
  Tiếp nối thành công trong các giai đoạn phát triển của Hội Chắn Hải Dương. Ban quản trị và các thành viên của HCHD đề nghị được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Ban quản trị Sân đình cùng các mod: @Mod01, @mod03, @Mod04, @Mod06, @Mod08, @Mod16, @Mod22, @mod30 dành cho thời gian 1 tháng trong năm để Hội Chắn Hải Dương tổ chức giải mở rộng hàng năm. Thời gian từ 10 tháng 10 đến 10 tháng 11 hàng năm.
  Vậy kính đề nghị BQT SĐ và các mod tạo điều kiện về khung thời gian đã đề xuất để Hội Chắn Hải Dương tổ chức giải đấu mở rộng đúng dịp thành lập của Hội.
  Qua đây cũng rất mong được sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện của các Chắn hội, Hội chắn cũngnhư của tất cả các chắn thủ trong cộng đồng Sân đình để Hội Chắn Hải Dương ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.
  Trân trọng ! received_497861430957622.
   
  Hà_ Hồ, hồthanh41, ____Ma Đêm____4 others thích điều này.
 20. Mod06

  Mod06 Administrator Ban quản trị

  Xin chào @Hội Chắn Hải Dương,
  Ban Quản Trị Sân Đình đã nhận được đề xuất của các bạn về việc có nguyện vọng đăng ký tổ chức giải đấu mở rộng thường niên của HCHD vào dịp tháng 10-11 Dương lịch.
  Sau khi bàn bạc và trao đổi kỹ càng, Sân Đình sẽ thông báo và cùng phối hợp cùng các bạn nhé!
  Chúc Hội chắn Hải Dương luôn vui vẻ, đoàn kết và phát triển.

  Trân trọng!
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.