Thông báo Chung của CHHN

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi Chắn Hội Hà Nội, 15/3/13.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

    Topic Thông báo Chung sẽ cập nhật đầy đủ các hoạt động của CHHN, đề nghị ACE vào theo dõi thường xuyên và nghiêm cấm Spam dưới mọi hình thức.
     
  2. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

    Danh sách chắn thủ không còn là TV của Chắn Hội Hà Nội

    1 - iphone ....................................................... Thông báo ngày 5/2/2013
    2 - Phong Van ................................................ Thông báo ngày 5/2/2013
    3 - kimguni84 ................................................ bị Loại ngày 3/3/2013
    4 - theking ..................................................... Thông báo ngày 22/3/2013
    5 - thien_dia_nhan_u .................................. Thông báo ngày 22/3/2013
    6 - pham viet anh .......................................... Thông báo ngày 22/3/2013
    7 - yeudonphuong83 ...................................... Thông báo ngày 6/4/2013
    8 - tomhoang1983 .......................................... Thông báo ngày 25/4/2013
    9 - _Nhất chi chi_ .......................................... Thông báo ngày 25/4/2013
    10 - Tarzanboys68 .......................................... Thông báo ngày 25/4/2013
    11 - _Thu Hương_ ......................................... Thông báo ngày 25/4/2013
    12 - Ông giáo làng hồ ..................................... Thông báo ngày 25/4/2013
    13 - Hà Nội Mùa thu Vàng ............................. Thông báo ngày 25/4/2013
    14 - kenday ...................................................... Thông báo ngày 26/7/2013
    15 - chanvuong6677 ........................................ Thông báo ngày 26/7/2013
    16 - Cụ Chánh bá .............................................. Thông báo ngày 26/7/2013


    Danh sách cập nhật mới nhất tính đến ngày 27/7/2013
     
    pham van tinhcau_ut_mai_choi_1102 thích điều này.
  3. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
  4. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
    Ngô Trí Việt, _KHANH_1, huongcay4 others thích điều này.
  5. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
    quyettimvo, _KHANH_1, huongcay3 others thích điều này.
  6. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
    huongcay, Hoàng Long_hn, Cọp Cái2 others thích điều này.
  7. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
    _KHANH_1, Hoàng Long_hn, Cọp Cái2 others thích điều này.
  8. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
  9. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
  10. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
    Hoàng Long_hn, Cọp Cáiphuongthao14122007 thích điều này.
  11. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
    huongcay, Hoàng Long_hn, phuongthao141220072 others thích điều này.
  12. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
  13. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
  14. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
  15. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
  16. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
  17. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
    Timekiller, Hoàng Long_hn, Cọp Cái2 others thích điều này.
  18. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
    Timekiller, _KHANH_1, Hoàng Long_hn3 others thích điều này.
  19. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
    _KHANH_1, Hoàng Long_hn, Cọp Cái2 others thích điều này.
  20. Chắn Hội Hà Nội

    Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

     
    Dương Minh Châu, Hoàng Long_hn, huongcay3 others thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.