THÔNG BÁO CHUNG CỦA CHẮN HỘI LÈO TÔM

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi Chắn Hội Lèo Tôm, 2/8/14.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Chắn Hội Lèo Tôm

  Chắn Hội Lèo Tôm BQT CH Lèo Tôm

  Phần II.
  Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của hội viên Chắn hội Lèo Tôm

  4.1. Quyền của hội viên:
  - Đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế, Nội quy hoạt động với mục đích phát triển Chắn hội Lèo Tôm ngày càng lớn mạnh.
  - Ứng cử, đề cử, bầu cử nhân sự vào Ban Quản trị Chắn hội Lèo Tôm.
  - Được tạo điều kiện và được bảo vệ quyền lợi trong hoạt động đóng góp xây dựng và phát triển Chắn hội Lèo Tôm.
  - Hội viên Chắn hội Lèo Tôm được hỗ trợ vay bảo tại quỹ bảo của Chắn hội trong một thời điểm nhất định có sự cam kết của hội viên.
  4.2 Nghĩa vụ của hội viên:
  - Tất cả các hội viên khi được kết nạp chính thức vào Chắn hội Lèo Tôm đều phải đeo logo của Chắn hội và có trách nhiệm bảo vệ uy tín cũng như bản sắc của Chắn hội Lèo Tôm.
  - Tôn trọng và thực hiện Quy chế, nội quy cũng như các quyết định của Ban điều hành Chắn hội Lèo Tôm.
  - Tuyên truyền phát triển hội viên mới.
  - Đóng góp xây dựng quỹ bảo theo khả năng và với tinh thần tự nguyện.
  Điều 5: Khen thưởng, kết nạp và khai trừ hội viên
  4.1. Khen thưởng: Tất cả các hội viên đều có cơ hội được khen thưởng nếu có những đóng góp tích cực trong phòng trào hoạt động và duy trì hình ảnh của Chắn hội Lèo Tôm hoặc dựa trên kết quả, thành tích trong các kỳ thi đấu trong và ngoài Chắn hội. Mức khen thưởng đối với hội viên sẽ do Ban Pháp chế và Nhân sự đề xuất và được Ban Quản trị Chắn hội Lèo Tôm quyết định.
  4.2. Kết nạp: Tất cả các chắn thủ đang chơi trên trang mạng Chanphom.com chưa thuộc biên chế của bất kỳ một chắn hội nào đều có quyền đăng ký xin tham gia sinh hoạt cùng Chắn hội Lèo Tôm theo mẫu đơn có sẵn. Chắn hội Lèo Tôm kết nạp hội viên với tiêu chí đặt chất lượng hội viên lên hàng đầu, không phải vì số lượng hội viên. Vì vậy đề nghị các chắn thủ đọc kỹ Quy chế, Nội quy của Chắn hội Lèo Tôm trước khi có đơn xin gia nhập Chắn hội Lèo Tôm. Mỗi chắn thủ chỉ được đăng ký một nick duy nhất là thành viên của Chắn hội Lèo Tôm. Hàng năm, Chắn hội Lèo Tôm sẽ có 03 đợt kết nạp hội viên chính thức đó là:
  - Đợt 1: Ngày 01 tháng 01
  - Đợt 2: Ngày 01 tháng 5
  - Đợt 3: Ngày 01 tháng 9
  Các chắn thủ sau khi đăng ký sẽ có khoảng thời gian là 3 tháng để Ban Pháp chế và Nhân sự thăm dò, tìm hiểu về tư cách chơi trên bàn chơi hoặc những đóng góp mang tính xây dựng cho Chắn hội trên diễn đàn. Sau đó nếu đủ điều kiện, Ban Pháp chế và Nhân sự sẽ đề xuất lên Ban Quản trị kết nạp là thành viên dự bị. Sau khoảng 1 tháng Ban Pháp chế và Nhân sự sẽ đề xuất kết nạp chính thức đối với chắn thủ. Khi đó, chắn thủ được khoác áo truyền thống của Chắn hội Lèo Tôm và mang thương hiệu Chắn hội LÈO TÔM dưới tên nick. Khi đã trở thành thành viên chính thức của Chắn hội Lèo Tôm, thành viên đó được hưởng tất cả những gì thuộc quyền lợi của thành viên chính thức.
  4.3.Khai trừ hội viên: Khi đã trở thành thành viên chính thức, các thành viên có trách nhiệm duy trì, phát huy những điều tinh túy của Chắn hội Lèo Tôm. Luôn giữ hình ảnh của một Chắn hội chơi đẹp, vui vẻ và đoàn kết trên mọi mặt. Thường xuyên online, thường xuyên đóng góp các bài viết mang tính hòa đồng thân thiện trên diễn đàn cũng như trong bàn chơi... Hội viên không tuân thủ Quy chế, nội quy của Chắn Hội hoặc có hành vi gây chia rẽ khối đoàn kết cộng đồng làm phương hại đến uy tín, danh dự và lợi ích chung của Chắn hội Lèo Tôm thì tùy theo mức độ vi phạm Chắn hội sẽ có hình thức nhắc nhở, cảnh cáo hoặc khai trừ hội viên ra khỏi Chắn hội Lèo Tôm. Hàng năm, Chắn hội Lèo Tôm có 02 đợt sàng lọc dẫn đến khai trừ hội viên đó là:
  - Đợt 1: Ngày 01 tháng 6
  - Đợt 2: Ngày 01 tháng 12
  Điều 6: Nguyên tắc hoạt động
  4.1. Chắn hội Lèo Tôm hoạt động trong khuôn khổ cho phép của BQT Website Chanphom.com. Chắn hội Lèo Tôm được phép có quỹ bảo riêng và do Ban quản trị Chắn hội trực tiếp quản lý. Do đặc thù hội viên từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, khác với các Chắn hội bạn nên Chắn hội Lèo Tôm không sử dụng quỹ thường niên (quỹ VNĐ). Ban quản trị Chắn hội Lèo Tôm chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển, tổ chức điều hành mọi hoạt động của Chắn hội.
  4.2. Để thực hiện tôn chỉ mục đích của mình, Chắn hội Lèo Tôm phải đảm bảo các nguyên tắc trong hoạt động như sau:
  4.2.1. Nghiêm cấm các hoạt động vi phạm Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  4.2.2. Không tuyên truyền, xuyên tạc các nội dung hình ảnh liên quan đến chính trị - tôn giáo, văn hóa phẩm đồi trụy, vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
  4.2.3. Tuân thủ các quy định ban hành của BQT Website Chanphom.com cũng như các nội quy, quy chế của Chắn hội Lèo Tôm.
  4.2.4. Phát huy quyền chủ động sáng tạo của các hội viên, của Ban quản trị; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với đơn vị chủ quản (BQT Chanphom.com) cùng các tổ chức Chắn hội bạn trong việc đề ra kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm.
  4.2.5. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Chắn hội để thực hiện tốt mục tiêu của Chắn hội.
  Điều 7: Tuyên truyền và quảng bá
  Ban Quản trị Chắn hội Lèo Tôm cùng tất cả các hội viên đều phải có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng các thông tin về Chắn hội Lèo Tôm tới BQT Chanphom.com, các Chắn hội bạn và các chắn thủ tự do để mọi người tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, ủng hộ Chắn hội Lèo Tôm ngày càng lớn mạnh.
  Ban Quản trị Chắn hội Lèo Tôm phải thường xuyên cập nhật thông tin trên diễn đàn của Chắn hội để tất cả mọi người trong và ngoài Chắn hội biết về các hoạt động của Chắn hội Lèo Tôm.
  Điều 8: Điều khoản thi hành
  Hội trưởng Chắn hội Lèo Tôm là người chịu trách nhiệm cao nhất tổ chức thực hiện theo Quy chế này.
  Hội trưởng Chắn hội Lèo Tôm ký tên dưới đây, đồng ý chịu trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Quản trị Chắn hội Lèo Tôm hoàn thành nhiệm vụ.
  Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp thì Ban Quản trị Chắn hội Lèo Tôm tổng hợp, tổ chức xin ý kiến Hội trưởng xem xét điều chỉnh hay bổ sung để Quy chế tổ chức và hoạt động của Chắn hội Lèo Tôm hoàn chỉnh, phù hợp hơn. Việc điều chỉnh hay bổ sung Quy chế sẽ được thông báo bằng văn bản đến tất cả các bên có liên quan để cùng phối hợp thực hiện
  Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được phổ biến đến toàn thể hội viên, đề nghị các hội viên nghiêm chỉnh chấp hành để Chắn hội Lèo Tôm phát triển bền vững và tạo dấu ấn tốt trong cộng đồng chắn thủ trên Website Chanphom.com

  Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015
  Thay mặt BQT Chắn hội Lèo Tôm
  Hội trưởng​

  Kiều Văn Cao​
   
 2. Chậu Mật Ong

  Chậu Mật Ong Hội Phó Chắn hội Lèo Tôm

  CHẮN HỘI LÈO TÔM
  Tiểu ban Pháp chế và Nhân sự

  BÁO CÁO
  (v/v: khai trừ thành viên chính thức của Chắn hội Lèo Tôm)
  - Căn cứ vào Qui chế hoạt động của Chắn hội Lèo Tôm ban hành ngày 23/11/2015;
  - Căn cứ vào Nội qui hoạt động của thành viên chính thức Chắn hội Lèo Tôm;
  - Căn cứ vào tình hình hoạt động trên diễn đàn của các thành viên Chắn hội Lèo Tôm.

  Tiểu ban Pháp chế và Nhân sự Chắn hội Lèo Tôm xin báo cáo đến Ban quản trị Chắn hội Lèo Tôm với nội dung như sau:

  Ngày 10 tháng 5 năm 2015 Ban quản trị Chắn hội Lèo Tôm đã cập nhật danh sách các thành viên chính thức của Chắn hội trên diễn đàn. Tuy nhiên, trong thời gian qua một số thành viên có tên trong danh sách đó đã không thường xuyên online trên bàn chơi cũng như trên diễn đàn của Chắn hội. Bên cạnh đó, những cuộc gặp gỡ và giao lưu mỗi khi có dịp offline cũng không thấy xuất hiện. Điều đó chứng tỏ các thành viên này đã không còn quan tâm đến sự phát triển hay hoạt động chung của Chắn hội.


  Vậy, theo Qui chế hoạt động và Nội qui hoạt động của Chắn hội Lèo Tôm. Kể từ ngày hôm nay 01/12/2015 ban Pháp chế và Nhân sự đề xuất với Ban quản trị Chắn hội Lèo Tôm khai trừ những thành viên sau ra khỏi Chắn hội Lèo Tôm.

  1. Thành viên: @0982119116
  2. Thành viên: @bep_kenh 83
  3. Thành viên: @caotay818
  4. Thành viên: @984346111
  5. Thành viên: @cu u di
  6. Thành viên: @gaubangchu9909
  7. Thành viên: @Hoang Nam80

  Tiểu ban Pháp chế và Nhân sự xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản báo cáo này. Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc, mong các chắn thủ gửi vào hòm thư cá nhân của Chậu Mật Ong để nhận được giải đáp.

  Nhân đây, ban Pháp chế và Nhân sự - Chắn hội Lèo Tôm cũng đề xuất với các Mod của trang mạng chanphom.com xóa avatar và chữ "Chắn hội LÈO TÔM" dưới các nick có tên trên. Tiểu ban Pháp chế và Nhân sự Chắn hội Lèo Tôm xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên và Ban quản trị Chắn hội. Chúc Chắn hội ta ngày càng phát triển vững mạnh trên tinh thần đoàn kết và thân ái!

  Ngày 01 tháng 12 năm 2015
  Trưởng ban: Chậu Mật Ong

   
 3. Chắn Hội Lèo Tôm

  Chắn Hội Lèo Tôm BQT CH Lèo Tôm

  THÔNG BÁO
  (v/v: Tinh giản số lượng thành viên Chắn hội Lèo Tôm)

  - Căn cứ vào Qui chế hoạt động của Chắn hội Lèo Tôm ban hành ngày 23/11/2015;
  - Căn cứ vào báo cáo của Tiểu ban Pháp chế và Nhân sự - Chắn hội Lèo Tôm.
  BQT Chắn hội Lèo Tôm xin thông báo tới toàn thể anh chị em trong Chắn hội với nội dung như sau:

  Kể từ ngày 01/12/2015, các chắn thủ dưới đây không còn là thành viên Chắn hội Lèo Tôm
  1. @0982119116
  2. @bep_kenh 83
  3. @caotay818
  4. @984346111
  5. @cu u di
  6. @gaubangchu9909
  7. @Hoang Nam80
  Lý do:
  - Chiếu theo báo cáo của tiểu ban Pháp chế và Nhân sự - Chắn hội Lèo Tôm

  Kể từ ngày 01/12/2015, các chắn thủ có tên trên đây sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ gì với Chắn hội Lèo Tôm

  Chắn hội Lèo Tôm sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các chắn thủ có tên ở trên và đề nghị các chắn thủ không sử dụng Avatar của Chắn hội Lèo Tôm khi tham gia hoạt động tại website chanphom.com.

  Qua đây, BQT Chắn hội Lèo Tôm cũng đề nghị ACE thành viên tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Chắn hội để tăng thêm tình đoàn kết, thân ái giữa các thành viên.

  BQT Chắn hội xin thông báo đến các bộ phận liên quan và các thành viên trong Chắn hội biết để nắm bắt tình hình hoạt động của Chắn hội Lèo Tôm. Danh sách các thành viên sẽ được cập nhật chính thức ngay sau thông báo này.

  Trân trọng
  BQT Chắn hội Lèo Tôm
   
  nammt333, _Tào Tháo_, pdhien13 others thích điều này.
 4. Mod08

  Mod08 Moderator Ban quản trị

  Xin chào Chắn Hội Lèo Tôm
  Nhận được thông báo đề xuất can thiệp của Ban quản trị Chắn hội Lèo Tôm về quyết định khai trừ những thành viên sau ra khỏi Chắn hội Lèo Tôm.

  1. Thành viên: @0982119116
  2. Thành viên: @bep_kenh 83
  3. Thành viên: @caotay818
  4. Thành viên: @984346111
  5. Thành viên: @cu u di
  6. Thành viên: @gaubangchu9909
  7. Thành viên: @Hoang Nam80

  Mình đã gỡ toàn bộ Avatar Chắn Hội cùng dòng chữ " Chắn hội Lèo Tôm" về Tùy Biến mặc định của Sân Đình của những thành viên trên theo yêu cầu của Chắn Hội.

  Chúc toàn Chắn Hội Lèo Tôm luôn vui, đoàn kết và phát triển mạnh. Luôn là chắn hội mạnh của sân đình.:)
   
  CACHEP_HOARONG02, nammt333, _Tào Tháo_15 others thích điều này.
 5. muathuvang_vt

  muathuvang_vt Trưởng Ban TC_CHLT

  Chi Quỹ CH Lèo Tôm

  4. Mua hoa Offline Sân đình: 300.000đ
  5. Chi phúng viếng mẹ thành viên Nụ hôn rực rỡ: 500.000đ
  6. Chi Offline CH Hải phòng: 2.000.000đ

  Cộng: 2.800.000đ
   
  CACHEP_HOARONG02, nammt333, _Tào Tháo_7 others thích điều này.
 6. Chậu Mật Ong

  Chậu Mật Ong Hội Phó Chắn hội Lèo Tôm

  BAN QUẢN TRỊ CHẮN HỘI LÈO TÔM
  Tiểu ban Pháp chế và Nhân sự

  BÁO CÁO
  (v/v: xét duyệt đơn xin gia nhập Chắn hội Lèo Tôm)

  - Căn cứ vào Qui chế hoạt động của Chắn hội Lèo Tôm ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2015;
  - Căn cứ vào đơn xin gia nhập Chắn hội Lèo Tôm của các chắn thủ.

  Để chuẩn bị cho đợt kết nạp thành viên mới vào ngày 01 tháng 01 năm 2016, Tiểu ban Pháp chế và Nhân sự Chắn hội Lèo Tôm xin báo cáo đến Ban quản trị Chắn hội Lèo Tôm với nội dung như sau:

  Bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 đến ngày 15 tháng 11 năm 2015, Chắn hội Lèo Tôm nhận được khá nhiều đơn xin tham gia sinh hoạt chung cùng Chắn hội Lèo Tôm của các chắn thủ. Tuy nhiên qua thực tế Tiểu ban Pháp chế và Nhân sự thấy rằng một số chắn thủ nộp đơn xong nhưng không tham gia sinh hoạt thường xuyên trên bàn chơi cùng các thành viên chính thức khác, không tham gia diễn đàn để tìm hiểu rõ về Chắn hội Lèo Tôm. Do vậy, Tiểu ban Pháp chế và Nhân sự chỉ xét duyệt đơn của những chắn thủ có tên sau vào Chắn hội Lèo Tôm.
  - Chắn thủ: @thanhhuong251189
  - Chắn thủ: @SƠN NAM ĐỊNH
  - Chắn thủ: @hscpro
  - Chắn thủ: @ANH HYE
  - Chắn thủ: @Tào Tháo
  Tiểu ban Pháp chế và Nhân sự xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản báo cáo này. Mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc, mong các chắn thủ gửi vào hòm thư cá nhân của Chậu Mật Ong để nhận được giải đáp.

  Tiểu ban Pháp chế và Nhân sự Chắn hội Lèo Tôm xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên và Ban quản trị Chắn hội.

  Ngày 29 tháng 12 năm 2015
  Trưởng ban: Chậu Mật Ong
   
  CACHEP_HOARONG02, nammt333, cuongmah091114 others thích điều này.
 7. Chắn Hội Lèo Tôm

  Chắn Hội Lèo Tôm BQT CH Lèo Tôm

  THÔNG BÁO
  (V/v: Kết nạp thành viên)

  Căn cứ vào Qui chế hoạt động của Chắn hội Lèo Tôm ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2015.
  Căn cứ vào báo cáo của Tiểu ban Pháp chế và Nhân sự Chắn hội Lèo Tôm

  Ban quản trị Chắn hội Lèo Tôm quyết định kết nạp các chắn thủ sau đây trở thành viên chính thức của CH Lèo Tôm:
  - Chắn thủ: @thanhhuong251189
  - Chắn thủ: @SƠN NAM ĐỊNH
  - Chắn thủ: @hscpro
  - Chắn thủ: @ANH HYE
  - Chắn thủ: @_Tào Tháo_

  Ban quản trị Chắn hội Lèo Tôm và các thành viên chào mừng các bạn tham gia vào tập thể Chắn hội Lèo Tôm của chúng tôi. Rất mong các bạn tiếp tục phát huy những nét đẹp truyền thống của Chắn hội trên bàn chơi và trên các trang diễn đàn.
  Các bạn tải avatar Chắn hội tại TOPIC AVATAR CỦA CHẮN HỘI LÈO TÔM về để sử dụng. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ với các thành viên khác trên website chanphom.com.
  Nhân đây, Ban quản trị Chắn hội Lèo Tôm cũng Đề nghị các Mod giúp đỡ những Nick có tên trên mang dòng chữ: "Chắn hội LÈO TÔM" dưới tên nick. Đề nghị anh chị em thành viên khác giúp đỡ những thành viên mới hòa nhập cùng ngôi nhà chung của chúng ta.

  Trân trọng.
  BQT Chắn hội Lèo Tôm
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 30/12/15
 8. Hscpro

  Hscpro Chắn hội LÈO TÔM

   
 9. Hscpro

  Hscpro Chắn hội LÈO TÔM

  ơ lâu không onl ^^ thế là em đã được vào đảng rồi a ^^ thank ban QT ạ ^^\m/\m/\m/.
   
 10. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  Xin được chia vui và chúc mừng các chắn thủ đã chính thức gia nhập đại gia đình LT. Hy vọng các bạn sẽ sớm hòa nhập và cùng nhau chung tay xây dựng chắn hội Lèo tôm ngày một bền vững. Khi đứng trong chắn hội, mong các bạn luôn thể hiện mình là một người quân tử chơi chắn, một lối chơi đẹp, văn minh và lịch lãm....! @};-@};-@};-\m/\m/\m/
   
 11. _Tào Tháo_

  _Tào Tháo_ Chắn hội LÈO TÔM

  @_Tào Tháo_ Cảm ơn sự tin yêu của mọi người ! Vinh dự được khoác áo, và sát cánh cùng anh em !
   
  CACHEP_HOARONG02, nammt333, pdhien7 others thích điều này.
 12. / Lèo Tôm long phụng như mây

  Đất lành quần tụ bao tay anh hào

  Hôm nay Mạnh Đức họ Tào

  Đầu quân chính thức góp vào niềm vui

  Một người mừng một người thôi

  Cho niềm vui ở sân chơi thêm nhiều.:):)
   
  nammt333, pdhien, Tào Tháo8 others thích điều này.
 13. Chậu Mật Ong

  Chậu Mật Ong Hội Phó Chắn hội Lèo Tôm

  Quỹ bảo của Chắn hội Lèo Tôm nằm ở nick Chắn Hội Lèo Tôm: ID - 2295606. Em có thể ủng hộ tùy tâm miễn sao nằm trong khả năng của bản thân.
  Quỹ VNĐ thì Chắn hội ta không duy trì thường niên. Mỗi cuộc giao lưu hoặc tổ chức offline các thành viên sẽ đóng góp theo qui định rất rõ ràng.
  Vậy nhé! Chúc em chơi vui vẻ.
   
  nammt333, pdhien, Nguyễn Tiểu Thương7 others thích điều này.
 14. Mod08

  Mod08 Moderator Ban quản trị

  Xin chào Chắn Hội Lèo Tôm
  Nhận được thông báo của Ban quản trị Chắn hội Lèo Tôm về việc quyết định kết nạp thành viên.
  Các thành viên sau đã được sandinh hỗ trợ thay đổi tùy biến mặc định của Sân Đình thành dòng chữ " Chắn hội Lèo Tôm" theo yêu cầu của BQT Chắn hội Lèo Tôm.

  - Chắn thủ: @thanhhuong251189
  - Chắn thủ: @SƠN NAM ĐỊNH
  - Chắn thủ: @Hscpro
  - Chắn thủ: @ANH HYE
  - Chắn thủ: @_Tào Tháo_

  Chúc Chắn hội Lèo Tôm luôn đoàn kết và phát triển.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 30/12/15
  CACHEP_HOARONG02, nammt333, pdhien10 others thích điều này.
 15. ANH HYE

  ANH HYE Chắn hội LÈO TÔM

  xin chân thành cảm ơn.^:)^^:)^^:)^ đc tham gia cùng ace CHLT trong thời gian mới nhập môn cs điều gì sơ xuất xin ACE lượng thứ. @};-@};-@};-:)>-:)>-:)>-
   
  nammt333, pdhien, Nguyễn Tiểu Thương4 others thích điều này.
 16. Chậu Mật Ong

  Chậu Mật Ong Hội Phó Chắn hội Lèo Tôm

  Chắn thủ @ANH HYE vẫn còn chữ "Lý trưởng" bên dưới nick kìa Mod08. Giúp em sửa lại nhé!
   
  nammt333, pdhien, Nguyễn Tiểu Thương3 others thích điều này.
 17. Chắn Hội Lèo Tôm

  Chắn Hội Lèo Tôm BQT CH Lèo Tôm

  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử thành viên tham gia giải “CHHP Mở rộng lần 1”)


  Nhận lời mời của BQT Chắn hội Hải Phòng, BQT Chắn hội Lèo Tôm xin đăng ký 3 thành viên sau tham gia giải đấu “CHHP Mở rộng lần 1” do CHHP tổ chức


  Qua đây, BQT Chắn hội Lèo Tôm xin được tặng vào Quỹ giải thưởng của giải đấu 500m bảo (Nhờ @Mod01 chuyển giúp từ quỹ CHLT)

  Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp.

  Trân trọng
  BQT Chắn hội Lèo Tôm
   
  CACHEP_HOARONG02, nammt333, pdhien7 others thích điều này.
 18. hoangcaloc

  hoangcaloc Hội trưởng Chắn hội Hải Phòng

  Toàn cao thủ ,chắc chắn hội lèo tôm muốn đoat giải rồi=D>=D>=D>
   
  nammt333, pdhien, ankhangthịnhvượng862 others thích điều này.
 19. Chắn Hội Lèo Tôm

  Chắn Hội Lèo Tôm BQT CH Lèo Tôm

  THÔNG BÁO
  (v/v: Tổ chức giải đấu)  Thân gửi toàn thể các hội viên Chắn hội Lèo Tôm và chắn thủ của Chắn Pro!

  BQT Chắn hội Lèo Tôm quyết đinh tổ chức giải đấu “CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG LẦN IV” với nội dung như sau:

  I. GIẢI ĐẤU:
  1. Thành phần tham gia giải đấu:


  Giải sẽ bao gồm 64 chắn thủ, theo thứ tự ưu tiên như sau:

  1. Khách mời của BQT CH Lèo Tôm
  2. Thành viên Chắn hội Lèo Tôm
  3. Các chắn thủ tham gia trang web chanphom.com

  BTC có thể điều chỉnh tăng thêm số lượng chắn thủ tham gia giải nếu thấy cần thiết.

  2. Quỹ Giải thưởng:

  Quỹ giải thưởng được trích từ quỹ của Chắn hội Lèo Tôm và đóng góp thêm của các chắn thủ.
  Lệ phí tham gia giải:

  - Khách mời và thành viên CH Lèo Tôm: Không phải đóng phí
  - Các chắn thủ khác đảm bảo các điều kiện sau:
  * Có level từ Đề hạt trở lên (điểm kinh nghiệm trên 7.200đ)
  * Đăng ký và nộp phí trước thời hạn quy định
  * Được Ban PC&NS CHLT đánh giá tư cách chơi và đề nghị với BTC giải (DS đề xuất của Ban PC&NS không phụ thuộc vào thời gian đăng ký của các chắn thủ)
  * Nộp lệ phí 30m/người vào nick Chắn hội Lèo Tôm, ID: 2295606
  Lưu ý: ACE chắn thủ tự do vui lòng không chuyển lệ phí trước khi BTC có thông báo. Việc nộp lệ phí trước khi thông báo cũng không đảm bảo các bạn có tên trong DS thi đấu

  3. Thời gian diễn ra giải đấu:

  * Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 19/03/2016.
  * Thời gian thi đấu: từ 23/03/2016 – 24/04/2016

  * Chung kết tổ chức đánh offline: 24/04/2016

  II. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

  1. Giải chính

  Giải nhất ................. 1.500m bảo + Cúp, cờ lưu niệm
  Giải nhì .................. 1.000m bảo + Cờ lưu niệm
  Giải ba ..................... 700m bảo + Cờ lưu niệm
  Giải tư ..................... 300m bảo + Cờ lưu niệm

  2. Giải phụ

  - Giải phụ cho người có số điểm ù cao nhất của giải đấu: 100m bảo (trận Chung kết sẽ tính tổng điểm 32 ván đầu để tính thành tích)
  - Giải phụ cho người có điểm cao nhất các vòng đấu trước vòng Tứ kết: 100m bảo
  *Ghi chú: với 2 giải trên, có nhiều hơn 2 người bằng điểm sẽ xét để trao giải theo thứ tự: người có ván ù sau – ván ù có điểm cao hơn
  - Giải phụ cho người có ván ù cao điểm nhất của giải đấu: 100m bảo
  - Cước ù Hoa rơi cửa phật: 50m bảo
  - Cước ù Cá lội sân đình: 50m bảo
  - Cước ù Ngư ông bắt cá: 50m
  - Cước ù Nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật: 50m
  - Cước kép Cá lội Sân đình ngư ông bắt cá: 100m
  - Cước kép NLXH hoa rơi cửa phật & Hoa rơi cửa phật: 100m

  III. BAN TỔ CHỨC
  1. BTC giải: XXXCRAZYXXX - 0986802942, Cuongmah0911 - 0904514365, Chậu Mật Ong - 0906260688
  2. Trọng tài, phóng viên:

  IV. LUẬT THI ĐẤU

  1. Luật thi đấu

  - Ù xuông, thời gian 20s, không nuôi gà
  - Mức cược 100k áp dụng cho các vòng đấu từ Vòng 1 đến Bán kết
  - Mức cược 300k áp dụng cho trận Chung kết
  - Vòng loại, tứ kết, bán kết: chơi 32 ván, 16 ván đổi chỗ
  - Trận chung kết chơi 40 ván, 20 ván đổi chỗ.
  - Hai người bằng điểm thì người ù sau sẽ được xếp trên.
  - Mỗi trận đấu sẽ lấy 2 người nhất nhì bảng vào vòng tiếp theo.
  - Địa điểm tổ chức: tại Huyện đường, bàn chơi chính thức sẽ do Trọng tài sắp xếp và thông báo trên diễn đàn trước giờ thi đấu. Mật khẩu bàn chơi: chlt
  - Thời gian thi đấu: 20g30 hàng ngày (trong trường hợp đặc biệt có thể lùi lại đến 21g00)

  2. Quy định đối với các chắn thủ

  - Thi đấu đúng nick đã đăng ký.
  - Thành viên các Chắn hội phải đeo avatar của Chắn hội mình khi tham gia thi đấu.
  - Có mặt trước trận đấu là 5' để Trọng tài sắp xếp bàn chơi.
  - Thi đấu trên tinh thần fairplay, đúng luật chơi của Sân Đình. Nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm hoặc có thể bị truất quyền thi đấu.
  - Không nói tục chửi bậy hay có lời lẽ khiêu khích xúc phạm đối thủ cùng bàn.Mọi hành vi khiêu khích hay xúc phạm chắn thủ khác đều bị trừ 5đ/lần
  - Mọi yêu cầu thay đổi lịch phải thông báo trước khi giải bắt đầu. Trong khi diễn ra giải, BTC không chấp nhận việc thay đổi lịch thi đấu cho các chắn thủ.
  - BTC sẽ cập nhật lịch thi đấu trước ngày thi đấu đồng thời thông báo cho các chắn thủ vào hộp thư diễn đàn hoặc số điện thoại đã đăng ký. Các chắn thủ có trách nhiệm theo dõi để đảm bảo quyền lợi của mình.

  * Xử lý vi phạm khi thi đấu:

  - Trước giờ thi đấu, TT sẽ kiểm tra Level của các chắn thủ, nếu không đạt điều kiện sẽ bị loại và không hoàn lại phí tham gia.
  - Xử phạt khi muộn giờ thi đấu: Nếu có mặt muộn hơn giờ thi đấu 10’, chắn thủ đó sẽ bị trừ 5 điểm khi tham gia. Quá 15’ thì sẽ thay bằng chắn thủ dự bị và bị loại (phí đăng ký đã nộp không được hoàn lại).
  - Mọi hành vi khiêu khích hay xúc phạm chắn thủ khác đều bị trừ 5đ/lần. Vi phạm lần 2 sẽ bị loại ngay lập tức và không được hoàn lại phí tham gia.
  - Chắn thủ ù láo 2 lần trong 1 trận sẽ bị loại ngay lập tức.

  V. TRÁCH NHIỆM BTC GIẢI ĐẤU:

  1. Ban tổ chức:
  + Chia bảng, lên lịch, ngày giờ thi đấu, thông báo trên diễn đàn
  + Thông báo đến từng chắn thủ thông qua hộp thư và điện thoại đã đăng ký
  + Giải đáp thắc mắc về luật thi đấu cho các chắn thủ trong khi bàn chơi đang diễn ra.
  2. Trọng tài:
  + Trọng tài phải có mặt tại bàn trước trận đấu 15’ để cài đặt bàn chơi và tập trung người chơi.
  + Nếu có trường hợp vi phạm, tổ trọng tài phải báo cáo ngay cho BTC giải đấu để xử lý và giải quyết tại chỗ.
  + Trong trường hợp không sắp xếp được thời gian do có công việc đột xuất, trọng tài được phân công sẽ báo cáo với BTC để sắp xếp hay chỉ định người khác thay thế.
  + Nếu bất kỳ CĐV nào có hành động ko đúng với nội quy giải đấu đề ra, Trọng tài được phép dừng chia bài và đề nghị đá CĐV đó ra khỏi bàn chơi mà không cần thông báo trước.
  3. Phóng viên
  + Theo dõi kết quả trận đấu, chụp ảnh từng ván ù và cập nhật thông tin lên diễn đàn.
  + Theo dõi và đánh giá việc chấp hành luật thi đấu của các chắn thủ

  VI. QUY ĐỊNH CHO CỔ ĐỘNG VIÊN

  - Tôn trọng chắn thủ thi đấu, tuyệt đối không được chát hình khi đang chơi tránh tình trạng quá tải bàn chơi.
  - Không nói tục chửi bậy hay có lời lẽ khiêu khích gây bức xúc cho mọi người trong bàn thi đấu.

  Trân trọng!
  BQT Chắn hội Lèo Tôm.

  ACE ĐĂNG KÝ THI ĐẤU THEO MẪU Ở TOPIC ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI ĐẤU
  Mẫu đơn đăng ký:

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần IV":

  - Tên nick: ……………
  - ID: …………………
  - Level: ………………
  - SĐT: ……………………..
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……………….

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần IV", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn. (phần in đậm dành cho các chắn thủ không phải khách mời và thành viên CH Lèo Tôm)

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 12/3/16
 20. Chắn Hội Lèo Tôm

  Chắn Hội Lèo Tôm BQT CH Lèo Tôm

  THÔNG BÁO
  (V/v: DS thành viên chính thức của CH Lèo Tôm)

  BQT CH Lèo Tôm xin thông báo danh sách thành viên chính thức của Chắn hội Lèo Tôm tính từ ngày 01/01/2016 như sau:
  Danh sách thành viên CHLT 01012016_Page_1. Danh sách thành viên CHLT 01012016_Page_2.

  Danh sách thành viên CHLT 01012016_Page_3.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 12/3/16
  nammt333, doi_la_the_thoi, thanhhuong2511894 others thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.