THÔNG BÁO CHUNG CHẮN HỘI MU

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi Chắn Hội M.U, 6/2/18.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. CHẮN HỘI MU

  CHẮN HỘI MU BAN QUẢN TRỊ

  BAN QUẢN TRỊ
  CHẮN HỘI MU


  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử các thành viên BQT tham gia giải đấu "Giải vô địch Hội yêu chắn 2021")
  Kính gửi: BQT Sân Đình và Hội yêu chắn

  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị Sân Đình và Hội yêu chắn về việc tham gia thi đấu giải đấu "Giải vô địch Hội yêu chắn 2021", Ban quản trị Chắn Hội MU chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 03 thành viên BQT sẽ thay mặt các hội viên Chắn hội MU tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây :

  1. @hailam2009
  2. @QUÂN HÀ 77
  3. @dang_tap_yeu_a1


  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  Trân trọng!
  Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021
  BQT Chắn Hội MU   
  hailam2009Mod13 thích điều này.
 2. CHẮN HỘI MU

  CHẮN HỘI MU BAN QUẢN TRỊ

  BAN QUẢN TRỊ
  CHẮN HỘI MU


  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "Đêm hội long trì 2021")
  Kính gửi toàn thể hội viên trực thuộc Chắn hội MU!

  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị BQT @Tiêu Dao Hội về việc tham gia thi đấu giải đấu "Đêm hội long trì 2021", Ban quản trị Chắn Hội MU chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 03 đại diện ưu tú sẽ thay mặt các hội viên Chắn hội MU tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây :

  1. @yêu chị trà đá
  2. @Xuân Hoà 1986
  3. @tàisửuj


  Ban TCSK CHMU chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.

  03 thành viên được Chắn Hội đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avata Chắn hội MU khi vào bàn thi đấu.
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.

  Trân trọng!
  Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2021
  BQT Chắn Hội MU Mu.

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 6/8/21
 3. CHẮN HỘI MU

  CHẮN HỘI MU BAN QUẢN TRỊ

  BAN QUẢN TRỊ
  CHẮN HỘI MU


  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2021")
  Kính gửi toàn thể hội viên trực thuộc Chắn hội MU!

  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị BQT @Thành Nam SĐ về việc tham gia thi đấu giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2021", Ban quản trị Chắn Hội MU chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 03 đại diện ưu tú sẽ thay mặt các hội viên Chắn hội MU tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây :

  1. @duylongkorea
  2. @Phantoms Tran
  3. @Ken1708


  Ban TCSK CHMU chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.

  03 thành viên được Chắn Hội đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avata Chắn hội MU khi vào bàn thi đấu.
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.

  Trân trọng!
  Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2021
  BQT Chắn Hội MU MU.
   
  Ken1708namdinh0022 thích điều này.
 4. CHẮN HỘI MU

  CHẮN HỘI MU BAN QUẢN TRỊ

  CHẮN HỘI MU
  BAN PHÁP CHẾ - NHÂN SỰ

  THÔNG BÁO DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỘI VIÊN DỰ BỊ CHẮN HỘI MU
  (Tính từ ngày 14/09/2021)


  1. @MinhAnh8282 .....................................đăng ký ngày 18/08/2021

  Sau đây là thời gian thử thách 60 ngày đối với bạn. Đề nghị các bạn có tên trong danh sách trên hãy giao lưu cùng ACE chắn hội MU thường xuyên để nhận được các nhận xét tích cực của các hội viên Chắn hội MU, đồng thời hãy liên hệ với trưởng ban pháp chế để hoàn thành các công tác kiểm tra trước khi được kết nạp chính thức
  Trong thời gian thử thách các bạn hãy sử dụng Avata chung của Chắn Hội MU

  Hà Nội, ngày 14/09/2021
  BQT CHẮN HỘI
   
  MinhAnh8282, hailam2009, namdinh00221 người khác thích điều này.
 5. CHẮN HỘI MU

  CHẮN HỘI MU BAN QUẢN TRỊ

  BAN QUẢN TRỊ
  CHẮN HỘI MU


  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "Chắn hội Hà Nội mở rộng 2021")
  Kính gửi toàn thể hội viên trực thuộc Chắn hội MU!

  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị BQT @Chắn Hội Hà Nội về việc tham gia thi đấu giải đấu "Chắn hội Hà Nội mở rộng 2021", Ban quản trị Chắn Hội MU chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 03 đại diện ưu tú sẽ thay mặt các hội viên Chắn hội MU tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây :

  1. @susu25072018
  2. @Gatay8x
  3. @Nguyễn Thiên Trường


  Ban TCSK CHMU chịu trách nhiệm thực hiện thông báo tới từng thành viên nêu trên để phối hợp sắp xếp thời gian công việc phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng tới giải đấu.

  03 thành viên được Chắn Hội đề cử thu xếp công việc cá nhân, theo dõi cập nhật lịch thi của mình trên diễn đàn và topic giải đấu, đeo avata Chắn hội MU khi vào bàn thi đấu.
  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.

  Trân trọng!
  Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2021
  BQT Chắn Hội MU CHMU.
   
  MinhAnh8282 thích điều này.
 6. CHẮN HỘI MU

  CHẮN HỘI MU BAN QUẢN TRỊ

  BQT Chắn Hội MU

  QUYẾT ĐỊNH
  - Căn cứ vào nội quy, quy chế hoạt động của Chắn hội MU đã được ban hành.
  - Căn cứ nội dung cuộc họp của BQT Chắn hội MU ngày 10/10/2021.
  - Căn cứ vào thông báo của @Chắn Hội Hà Nội ngày 10/10/2021 về việc xử lý đối với chắn thủ tham gia giải đấu Chắn hội Hà Nội mở rộng 2021.
  BQT Chắn hội MU quyết định:
  Điều 1:
  - Thi hành kỷ luật với thành viên @truonghn83 vì đã có những phát ngôn không chuẩn mực khi tham gia giải đấu
  - Hình thức kỷ luật: Cấm thi đấu tất cả các giải đấu mở rộng do Chắn hội MU hoặc các bang hội bạn tổ chức với thời gian 1 năm từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 10/10/2022.
  - Đề nghị các ông bà Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban TCSK, Trưởng ban Tài chính và thành viên @truonghn83 nghiêm túc thực hiện quyết định này.
  Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/10/2021.

  Nơi nhận:
  - BQT các bang hội bạn.
  - Lưu BQT Chắn hội MU

  Hà Nội , ngày 11 tháng 10 năm 2021
  BQT CHẮN HỘI MU
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 11/10/21
  TCSK_CHHN thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.