Thiệp mời

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi HỘI CHẮN HƯNG YÊN 89, 15/12/21.

  1. Thư Mời
    BQT và hội viên Hội Chắn Hưng Yên xin chào toàn thể BQT và hội viên Chắn Hội Hà Nội

    BQT Hội Chắn Hưng Yên và BTC giải đấu " HỘI CHẮN HƯNG YÊN 1 tuổi "

    xin trân trọng gửi lời mời đến Hội trưởng + 02 thành viên và anh chị em Chắn Hội Hà Nội tham gia giải đấu " HỘI CHẮN HƯNG YÊN 1 tuổi IMG_20211213_195422. ".

    Sự tham gia của quý hội là niềm động viên rất lớn, là yếu tố làm nên sự thành công của giải đấu.