[Sự Kiện] TTTT Các trận đấu quyên góp ủng hộ Ấm Áp Mùa Đông

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 15/12/19.

 1. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Ronaldo No7 thích điều này.
 2. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 3. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Ronaldo No7 thích điều này.
 4. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 5. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 6. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Ronaldo No7 thích điều này.
 7. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 8. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Ronaldo No7 thích điều này.
 9. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 10. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Ronaldo No7 thích điều này.
 11. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 12. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Ronaldo No7 thích điều này.
 13. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 14. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Ronaldo No7 thích điều này.
 15. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 16. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Ronaldo No7 thích điều này.
 17. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 18. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Ronaldo No7 thích điều này.
 19. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

 20. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Ronaldo No7 thích điều này.