[ Sự Kiện ] GIẢI ĐẤU QUAN HỌ QUÊ TÔI THÁNG 09

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi TCSK HC Bắc Ninh, 18/8/22.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 2. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 3. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 4. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 5. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 6. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 7. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 8. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 9. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 10. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 11. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 12. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 13. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 14. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 15. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 16. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 17. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 18. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 19. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

 20. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng