Sự kiện Giải Đấu " QUAN HỌ QUÊ TÔI " THÁNG 09

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi Hội Chắn Bắc Ninh, 8/9/19.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2022: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/10/2022 đến 31/12/2022. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2022:
Tổng số tiền:
 1. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_2460362780877825.
  K/T ván thứ 24
   
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 2. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_1270752006420376.
  K/T ván thứ 25
   
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 3. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_2342887169358129.
  K/T ván thứ 26
   
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 4. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_456408074956659.
  K/T ván thứ 27
   
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 5. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_415082645815417.
  K/T ván thứ 28
   
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 6. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_437369757124485.

  K/T ván thứ 29
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 23/9/19
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 7. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_403182653728203.
  K/T ván thứ 30

   
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 8. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_407740623259857.
  K/T ván thứ 31
   
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 9. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_1359578534199537.
  K/T ván thứ 32
   
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 10. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_505159520298358.
  K/T ván thứ 33
   
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 11. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_432858590770132.
  K/T ván thứ 34
   
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 12. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_633992633673933.
  K/T ván thứ 35
   
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 13. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 9
  - Trận chung kết
  - BÀN 21 thời gian thi đấu 20h30 ngày 23/9,
  - Địa điểm : Phủ Đường Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ xuất sắc thi đấu gồm có :
  @Tam76
  @chichi184

  @ ngoty19771
  @Tân đàm 1981
  - Tường thuật diễn biến trận đấu diễn ra như sau :
  received_677014016109734.
  K/T ván cuối
   
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 14. Quốc yên1986

  Quốc yên1986 Ban TCSK HCBN

  TRẬN CHUNG KẾT GIẢI QUAN HỌ QUÊ TÔI tháng 09 do HỘI CHẮN BẮC NINH tổ chức
  Kết thúc 36 ván đấu đầy căng thẳng ... Xin chúc mừng chắn thủ @ngoty19771 đã xuất sắc dành chức vô địch giải đấu QHQT T9 . Và cám ơn 3 chắn thủ cùng chơi trận chung kết đã cùng tạo nên một trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính đến tận những ván đấu cuối cùng ...
  - Xin được cảm ơn các chắn thủ và toàn thể các bạn cổ động viên đã luôn sát cánh và ủng hộ chúng tôi. Sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn giúp 1 phần rất lớn vào sự thành công của chúng tôi...
  - Xin cảm ơn BQT HCBN, tổ Trọng Tài & ban giám sát giải đấu đã cùng tạo nên một sân chơi vô cùng ý nghĩa,hấp dẫn, xây dựng lên tình đoàn kết ,giao lưu , học hỏi .v.v..của HCBN nói riêng & cộng đồng chắn thủ yêu game chơi dân gian này !
  - Một lần nữa xin cám ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những mùa giải lần sau do HCBN tổ chức...thank's...!
  TT: @caudoi1977
  PVX-(Quốc yên1986
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 23/9/19
  TCSK HC Bắc Ninhcaudoi1977 thích điều này.
 15. Hội Chắn Bắc Ninh

  Hội Chắn Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  #TỔNG_KẾT_GIẢI_ĐẤU
  Giải đấu " QUAN HỌ QUÊ TÔI THÁNG 09/2019"
  Với sự tham gia của 64 chắn thủ
  trải qua 9 ngày thi đấu, 31 Trận đấu đầy căng thẳng và kịch tính, đã tìm được nhà vô địch giải QUAN HỌ QUÊ TÔI tháng 09
  Chúc mừng 4 chắn thủ đã thi đấu xuất sắc để có mặt tại trận chung kết
  Sau 36 ván đấu căng thẳng và kịch tính cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của anh chị em HCBN . Cũng như bạn bè yêu mến HCBN chúng ta đã tìm ra Quán Quân " GIẢI QUAN HỌ QUÊ TÔI THÁNG 09/2019"
  Chúc mừng chắn thủ @ngoty19771 thi đấu xuất sắc về nhất với số điểm + 159₫
  Chắn thủ về nhì @tam76 với số điểm - 5đ
  -Chắn thủ về ba @chichi184 với số điểm - 65₫
  - Chắn thủ về tư @Tân đàm 1981 với số điểm - 89đ
  Phần thưởng giải đấu.
  - Vô địch 550m bảo ( và bộ ấm chén sân đình,trong đó có 50m bảo của chắn thủ @cuntaytay tặng ,và 50m bảo chắn thủ @my nga ánh 1 tặng )
  Á quân 400m bảo ( trong đó có 50m bảo của chắn @cuntaytay tặng)
  Giải Ba 300m bảo ( trong đó có 50m bảo của chắn thủ cuntaytay tặng)
  Giải Tư 150m bảo
  Cước ù to nhất thuộc về chắn thủ @anh hùng me 1976 với cước ù"Trì bạch thủ Chi 8 đỏ 2 Lèo" (36điểm) nhận 20m bảo
  Người có số điểm thi đấu cao nhất toàn giải thuộc về chắn thủ @king eric với (256 điểm) nhận 20m bảo
  TRƯỞNG BAN tổ chức GIẢI:Truong ĐamĐinh,HỘI trưởng Hội chắn Bắc Ninh, nick, @caudoi1977
  TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH:Đức Quang,nick, @Hội chắn kinh Bắc
  cùng tổ trọng tài đã nhiệt tình tham gia điều hành giải đấu
  1,Quốc Yên, nick, @Quốc yên1986
  2,Đỗ Tài, nick, @Tài Me 1995
  3,Van Dung, nick, @nvandung2017
  4,Quang Trung Dam,nick, @Quang Trung 82
  5,Tuấn Hùng, nick, @Hùng Tur Borg
  6,Ngô Minh,,nick, @ngominh1976
  7,Thuc Dinhxuan,nick, @giam doc ngan hang99
  8,Ngô Khánh Huấn,nick, @Ngô Khánh Huấn
  Thay mặt BTC giải QHQT T9 trân trọng thông báo.
  20190923_224231. FB_IMG_1569222969039. FB_IMG_1568993958764. received_710067239417725. received_1694856123993847.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 24/9/19
  TCSK HC Bắc Ninh, Quốc yên1986caudoi1977 thích điều này.