[Sự kiện] Giải đấu "HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4"

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 16/10/22.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. habep75

  habep75 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4"
  _ Tên nick: habep75
  _ Là thành viên: CHHN
  _ ID: 840161
  _ Level : tuần phủ
  _ SĐT: 0936446875
  _ Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  _ Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí đúng thời gian quy định.Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 17/10/22
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 2. tam76pro

  tam76pro Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”
  - Tên nick: @tam76pro
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: Tự do
  - ID: 5339999
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 0904234145
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 3. danchoichobe

  danchoichobe Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG "MỞ RỘNG LẦN 4

  - Tên nick: danchoichobe
  - Là thành viên : Tự do
  - ID: 1130680
  - level : Tri Phủ
  - SĐT: 0984391766
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 4. namduong2016

  namduong2016 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG "MỞ RỘNG LẦN 4

  - Tên nick: namduong2016
  - Là thành viên : tự do
  - ID: 2680082
  - level : Tri Phủ
  - SĐT: 0912224786
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!@};-
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 5. Bá Thông

  Bá Thông Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu"HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4"

  - Tên nick thi đấu: Bá Thông
  - Là thành viên: Hội Chắn Hà Tây
  - ID nich thi đấu:2583772
  - Level: Chánh tổng
  - Số điện thoại:0382423150
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu.Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 6. manhson1975

  manhson1975 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: manhson1975
  - Là thành viên: Tự do
  - ID nick thi đấu: 51975
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0888322006
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định.Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
   
  chanvuongvtcl01TCSK_HCHD thích điều này.
 7. Hải Chung Nguyễn

  Hải Chung Nguyễn Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”
  - Tên nick thi đấu: Hải Chung Nguyễn
  - Là thành viên: Tự Do
  - ID nick thi đấu: 5678328
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0913161813
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp ❤️❤️❤️
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 8. YêuKhôngMàNhìn79

  YêuKhôngMàNhìn79 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: YêuKhôngMàNhìn79
  - Là thành viên: TDH
  - ID nick thi đấu: 5678912
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0934564982
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định.Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
   
 9. Phong Van

  Phong Van Ủy viên BQT Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”
  - Tên nick: @Phong Van
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: @Thành Nam SĐ
  - ID: 178
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: gửi BTC giải đấu
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: BTC giải đấu xếp lịch tránh không thi đấu các ngày thứ tư và thứ bảy trong tuần
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  chanvuongvtcl01TCSK_HCHD thích điều này.
 10. bogianamdinh2017

  bogianamdinh2017 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: bogianamdinh2017
  - Là thành viên: Tự do
  - ID nick thi đấu: 4673119
  - Level: Tri huyện
  - Số điện thoại: 0914482640
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định.Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
   
 11. The End 88

  The End 88 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”
  - Tên nick: @The End 88
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: Hội Chắn Tây Bắc
  - ID: 5689687
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 0988152423
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 12. dungthuytm

  dungthuytm Trưởng ban ĐNĐN - HC Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: dungthuytm
  - Là thành viên: Hội Chắn Hà Tây
  - ID nick thi đấu: 3019393
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0936233986
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chívui là chính của HCHD.
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 13. chanhoi baoloc

  chanhoi baoloc Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: Chanhoi baoloc
  - Là thành viên: hội chắn Hà Tây
  - ID nick thi đấu: 3829161
  - Level: tri phủ
  - Số điệnthoại: 0916583349
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD
   
  chanvuongvtcl01Trai Diêm Phố thích điều này.
 14. akahuy

  akahuy Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick: Akahuy
  - Là thành viên Hội Chắn Đất Tổ
  - ID: 3555214
  - level : Tri Phủ
  - SĐT: 0369829190
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 15. Trần Xuân Nam

  Trần Xuân Nam Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”
  - Tên nick: Trần Xuân Nam
  - Là thành viên hội chắn đất tổ
  - ID: 4399530
  - level : trị huyện
  - SĐT: 0869277083
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 16. Xuân Hoà 1986

  Xuân Hoà 1986 Chắn hội MU

  Mới
  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: Xuân Hoà 1986
  - Là thành viên: CHMU
  - ID nick thi đấu: 4871441
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0976713244
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  chanvuongvtcl01Trai Diêm Phố thích điều này.
 17. Ngày_ Hôm_ Qua

  Ngày_ Hôm_ Qua Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: ngày_ hôm_ qua
  - Là thành viên: Hội Chắn Hà Tây
  - ID nick thi đấu: 6363
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0975826666
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp ❤️❤️❤️
   
  Trai Diêm Phố thích điều này.
 18. benzeman89

  benzeman89 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick: @benzeman89
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: tự do
  - ID: 3702761
  - level : tri phủ
  - SĐT: 0389967283 (có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 19. Hòa Tiền Tỷ

  Hòa Tiền Tỷ Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”
  - Tên nick thi đấu: hòa tiền tỷ
  - Là thành viên: Hội chắn tây bắc
  - ID nick thi đấu: 4944370
  - Level: chánh tổng
  - Số điện thoại: 0944025433
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp ❤️❤️❤️
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 20. xuanlan1980

  xuanlan1980 Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: xuanlan1980
  - Là thành viên: Hội Chắn Hà Tây
  - ID 3899707
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0914688575
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp ❤️❤️❤️
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.