QUỸ VÀ CÁC KHOẢN THU - CHI CỦA HCQN

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Hội Chắn Quảng Ninh, 24/1/24.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. (*)(*)(*) Topic này sẽ cập nhật QUỸ, CÁC KHOẢN THU, CHI CỦA HCQN, đề nghị ACE vào theo dõi thường xuyên và nghiêm cấm Spam dưới mọi hình thức; ACE có ý kiến gì thì liên hệ trực tiếp với Trưởng Ban TC&ĐN hoặc Hội trưởng, Hội phó sẽ tiếp thu và trả lời.
  (*)(*)(*) Chỉ những thông báo được viết ra từ nick HỘI CHẮN QUẢNG NINH hoặc nick của Trưởng Ban TC&ĐN mới có hiệu lực các nick khác chỉ mang ý nghĩa tham khảo.
  (*)(*)(*) Hàng tháng/hàng quý/năm. Trưởng ban TC&ĐN sẽ công khai thu chi cụ thể chi tiết (ít nhất 01lần/tháng).
   
 2. Quỳnh Trang

  Quỳnh Trang Chánh tổng

  BQT - HCQN
  Ban TC&ĐN

  Thân gửi: Toàn thể ACE Hội chắn Quảng Ninh
  Trưởng Ban TC&ĐN thông báo đến toàn thể ACE các khoản thu - chi của Hội chắn Quảng Ninh trong thời gian vừa qua đến ngày 18/01/2024 theo các số liệu đăng ở bài viết dưới đây;
  Tất cả các khoản thu - chi đều có ghi chép, biên lai chi tiết, mọi thắc mắc, góp ý nếu có của ACE xin được liên hệ trực tiếp với @Quỳnh Trang để được phản hồi.
  Trân trọng cảm ơn./.
   
 3. Quỳnh Trang

  Quỳnh Trang Chánh tổng

  BQT - HCQN
  Ban TC&ĐN

  NGUỒN THU QUỸ BẢO TỪ GIẢI ĐẤU "ĐẤT MỎ TRANH HÙNG" VÀ OFFLINE "RA MẮT CỘNG ĐỒNG"
  I. TỔNG HỢP QUỸ BẢO:
  1. Tổng thu quỹ Bảo: 30,634,141,414 Bảo
  2. Tổng chi quỹ Bảo: 23,220,000,000 Bảo

  3. Tồn quỹ Bảo: 7,414,141,414 Bảo (đến hết 18/01/2024)
  (Chi tiết thu, chi kèm theo ở mục 1.1; 1.2; 1.3 và 2.1; 2.2)
  Xem đính kèm 601510

  1.1. Các Mạnh thường quân ủng hộ Giải đấu:
  2. Giải đấu - MTQ - UH.
  1.2. Thành viên HCQN ủng hộ Giải đấu, các chắn thủ đăng ký đóng phí:
  3. Giải đấu- TV_HCQN - TPhi.
  1.3. Các Bang hội, các Mạnh thường quân, Thành viên HCQN ủng hộ buổi Offline:
  4. Off - MTQ, HCQN - UH.
  2.1. Chi quỹ Bảo thường xuyên cho HCQN:
  5. Chi thường xuyên.
  2.2. Chi quỹ Bảo cho Giải đấu, buổi Offline:
  upload_2024-1-24_13-56-5.
   

  Các tệp đính kèm:

  Chỉnh sửa lần cuối: 24/1/24
 4. Quỳnh Trang

  Quỳnh Trang Chánh tổng

  BQT - HCQN
  Ban TC&ĐN

  THU QUỸ TM TỪ ĐÓNG QUỸ, GIẢI ĐẤU "ĐẤT MỎ TRANH HÙNG" VÀ OFFLINE "RA MẮT CỘNG ĐỒNG"
  II. TỔNG HỢP QUỸ TIỀN MẶT:
  1. Tổng thu quỹ tiền mặt: 144,401,414 VND
  2. Tổng chi quỹ tiền mặt: 113,260,000 VNĐ

  3. Tồn quỹ TM: 31,141,414 VNĐ (đến hết 18/01/2024)

  (Chi tiết thu, chi kèm theo ở mục 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 và mục 2)
  1. Tổng hợp quỹ TM.
  1.1. Thành viên Hội chắn Quảng Ninh đóng quỹ, ủng hộ và thu khác năm 2023:
  2. Thành viên HCQN đóng quỹ.
  1.2. Các Chắn hội/Hội chắn, Mạnh thường quân ủng hộ Giải đấu "ĐẤT MỎ TRANH HÙNG":
  3. Giải đấu - Các BH, Mạnh thường quân UH.
  1.3. Thành viên HCQN ủng hộ Giải đấu "ĐẤT MỎ TRANH HÙNG":
  4. Giải đấu - Thành viên HCQN ủng hộ.
  1.4. Các Bang hội ủng hộ buổi Offline "RA MẮT CỘNG ĐỒNG":
  5. Off - Các Bang hội ủng hộ.
  1.5. Các chắn thủ, Mạnh thường quân ủng hộ buổi Offline "RA MẮT CỘNG ĐỒNG":
  6. Off- Các Chắn thủ, mạnh thường quân ủng hộ.
  1.6. Thành viên HCQN ủng hộ buổi Offline "RA MẮT CỘNG ĐỒNG":
  7. Off - Thành viên HCQN ủng hộ.
  2. Chi quỹ thường xuyên, chi cho Giải đấu và buổi Offline:
  9. Chi quỹ TM.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 24/1/24
 5. Quỳnh Trang

  Quỳnh Trang Chánh tổng

  BQT - HCQN
  Ban TC&ĐN

  TỔNG HỢP QUỸ BẢO - TIỀN MẶT CỦA HCQN
  (Đến hết ngày 18/01/2024)
  I. TỔNG HỢP QUỸ BẢO:
  1. Tổng thu quỹ Bảo: 30,634,141,414 Bảo
  2. Tổng chi quỹ Bảo: 23,220,000,000 Bảo
  3. Tồn quỹ Bảo: 7,414,141,414 Bảo
  II. TỔNG HỢP QUỸ TIỀN MẶT:
  1. Tổng thu quỹ tiền mặt: 144,401,414 VNĐ
  2. Tổng chi quỹ tiền mặt: 113,260,000 VNĐ
  3. Tồn quỹ TM: 31,141,414 VNĐ
  Trên đây là Thông báo Quỹ của HCQN đến hết 18/01/2024.
  Mọi ý kiến góp ý, thắc mắc xin liên lạc với @Quỳnh Trang để được giải thích, tiếp thu.
  Xin trân trọng cảm ơn./.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 24/1/24
 6. Quỳnh Trang

  Quỳnh Trang Chánh tổng

  BQT - HCQN
  Ban TC&ĐN

  TỔNG HỢP QUỸ BẢO - TIỀN MẶT CỦA HCQN
  (Đến hết ngày 20/02/2024)​
  Thân gửi: Toàn thể ACE Hội chắn Quảng Ninh
  Ban TC&ĐN gửi thông báo Quỹ đến hết ngày 20/02/2024, cụ thể
  I. TỔNG HỢP QUỸ BẢO:
  1. Tồn quỹ Bảo đến hết ngày 18/01/2024: 7,414,141,414 Bảo
  2. Tổng thu phí và ủng hộ GĐ - ĐMTH tháng 02/2024: 9,374,000,000 Bảo
  3. Tổng chi Giải đấu - Đất mỏ tranh hùng tháng 02/2024: - 6,549,000,000 Bảo
  4. Thu, chi khác từ 18/01/2024 đến 20/02/2024: - 984,880,000 Bảo
  5. QUỸ BẢO CÒN LẠI ĐẾN HẾT 20/02/2024: 9,254,261,414 BẢO {(5) = (1) + (2) + (3) + (4)}
  II. TỔNG HỢP QUỸ TIỀN MẶT:
  1. Tồn quỹ tiền mặt đến hết 18/01/2024: 31,141,414 VNĐ
  2. Thu chi quỹ tiền mặt đến 20/02/2024: 0,000 VNĐ
  3. Tồn quỹ TM đến hết 20/02/2024: 31,141,414 VNĐ
  Trên đây là Thông báo Quỹ của HCQN đến hết 20/02/2024.
  Mọi ý kiến góp ý, thắc mắc xin liên lạc với @Quỳnh Trang để được giải thích, tiếp thu.
  Xin trân trọng cảm ơn./.
   
 7. Quỳnh Trang

  Quỳnh Trang Chánh tổng

  BQT - HCQN
  Ban TC&ĐN

  TỔNG HỢP QUỸ BẢO - TIỀN MẶT CỦA HCQN
  (Đến hết ngày 01/03/2024)​
  Thân gửi: Toàn thể ACE Hội chắn Quảng Ninh
  Ban TC&ĐN gửi thông báo Quỹ đến hết ngày 01/03/2024, cụ thể
  I. TỔNG HỢP QUỸ BẢO:
  1. Tồn quỹ Bảo đến hết ngày 20/02/2024: 9,254,261,414 Bảo
  2. Thu chi từ ngày 20/02/2024 đến 01/03/2024: -427,600,000 Bảo
  3. QUỸ BẢO CÒN LẠI ĐẾN HẾT 01/03/2024: 8,826,661,414 BẢO {(3) = (1) + (2)}
  II. TỔNG HỢP QUỸ TIỀN MẶT:
  1. Tồn quỹ tiền mặt đến hết 20/02/2024: 31,141,414 VNĐ
  2. Anh @HaTheDung lì xì đầu năm cho Quỹ HCQN: 1,141,414 VNĐ
  3. Tồn quỹ TM đến hết 01/03/2024: 32,282,828 VNĐ
  Trên đây là Thông báo Quỹ của HCQN đến hết 01/03/2024.
  Mọi ý kiến góp ý, thắc mắc xin liên lạc với @Quỳnh Trang để được giải thích, tiếp thu.
  Xin trân trọng cảm ơn./.
   
 8. Quỳnh Trang

  Quỳnh Trang Chánh tổng

  BQT - HCQN
  Ban TC&ĐN

  TỔNG HỢP QUỸ BẢO - TIỀN MẶT CỦA HCQN
  (Đến hết ngày 01/04/2024)​
  Thân gửi: Toàn thể ACE Hội chắn Quảng Ninh
  Ban TC&ĐN gửi thông báo Quỹ đến hết ngày 01/04/2024, cụ thể
  I. TỔNG HỢP QUỸ BẢO:
  1. Tồn quỹ Bảo đến hết ngày 01/03/2024: 8,826,661,414 Bảo
  2. Thu chi từ ngày 01/03/2024 đến 01/04/2024: -2,193,500,000 Bảo
  3. QUỸ BẢO CÒN LẠI ĐẾN HẾT 01/04/2024: 6,633,161,414 BẢO {(3) = (1) + (2)}
  II. TỔNG HỢP QUỸ TIỀN MẶT:
  1. Tồn quỹ tiền mặt đến hết 01/03/2024: 32,282,828 VNĐ
  2. Chi phí từ 01/03/2024 đến 01/04/2024: -3,054,864 VNĐ (Chi tiết chi phí đã gửi trong báo Quỹ trên nhóm Zalo HCQN)
  3. Tồn quỹ TM đến hết 01/04/2024: 29,227,964 VNĐ
  Trên đây là Thông báo Quỹ của HCQN đến hết 01/04/2024.
  Mọi ý kiến góp ý, thắc mắc xin liên lạc với @Quỳnh Trang để được giải thích, tiếp thu.
  Xin trân trọng cảm ơn./.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 1/4/24
  TứDiệpThảo, MaiDuyen19, dotrong19794 others thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.