Quỹ và các khoản thu , chi của Chắn hội Hải Phòng

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 24/11/15.

 1. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 15/12/2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền đánh giao hữu Ủng Hộ giải "Đất Mỏ Tranh Hùng" là 1.000.000₫
  Quỹ cũ còn 18.900.000₫ - 1.000.000₫ = 17.900.000₫.
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo.
  Trân Trọng !
   
 2. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 7/1/2024
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền ăn Liên Hoan tiệc tất niên cho ACE Thành viên là 2.900.000₫.
  Quỹ cũ còn 17.900.000₫ - 2.900.000₫ = 15.000.000₫ Chẵn.
  Quỹ còn Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo.
  Trân Trọng !
   
 3. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 14/1/2024
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền xe và Hoa mừng Hội Chắn Quảng Ninh ra mắt là 2.300.000₫
  Quỹ cũ còn 15.000.000₫ - 2.300.000₫ = 12.700.000₫ Chẵn.
  Quỹ còn dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo.
  Trân Trọng !
   
  Huyền My 09012018 thích điều này.
 4. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 5/3/2024
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền đánh giao hữu UH giải HTMR Lần 6 là 1.000.000₫
  Quỹ cũ còn 12.700.000₫ - 1.000.000₫ = 11.700.000₫ Chẵn.
  Quỹ còn dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo.
  Trân Trọng !
   
  kiếp đỏ đen hp thích điều này.
 5. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 19/3/2024
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền đánh giao hữu UH giải Quan Họ Quê Tôi là 1.000.000₫
  Quỹ cũ còn 11.700.000₫ - 1.000.000₫ = 10.700.000₫ Chẵn.
  Quỹ còn dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo.
  Trân Trọng !
   
  kiếp đỏ đen hp thích điều này.
 6. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 31/3/2024
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền xe và hoa đi tham dự offline Hội Chắn Hà Tây là 3.700.000₫
  Quỹ cũ còn 10.700.000 - 3.700.000 = 7.000.000₫ Chẵn.
  Quỹ còn dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo .
  Trân Trọng !
   
 7. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 6/3/2024
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền đánh giao hữu UH giải Tứ Hải Giai Huynh Đệ của Chắn Hội Lèo Tôm là 2.000.000₫
  Quỹ cũ còn 7.000.000₫ - 2.000.000₫ = 5.000.000₫ Chẵn.
  Quỹ còn dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo.
  Trân Trọng !