Quỹ và các khoản thu , chi của Chắn hội Hải Phòng

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 24/11/15.

 1. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền Liên Hoan chúc mừng ACE Thành Viên là 10.000.000đ
  Quỹ chi trích từ giải thưởng là 5.000.000đ và quỹ cũ còn dư 10.900.00 đ = 15.900.0000đ
  Như vậy tổng quỹ còn lại là 15.900.000đ - 10.000.000đ = 5.900.000đ .Dành cho những lần sinh hoạt tiếp theo.
  Trân trọng !
   
 2. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 25.12.2022
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền hoa và xe đi dự Tri Ân Sân Đình là 3.000.000₫
  Quỹ cũ còn 5.900.000₫ - 3.000.000₫ = 2.900.000₫. Dành cho những lần sinh hoạt tiếp theo .
  Trân Trọng !
   
 3. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 21.2.2023
  Bổ sung tiền hỗ trợ là 10.000.000₫
  Chi tiền đánh giao hữu Ủng Hộ Giải Hà Tây MR lần 5 là 1.000.000₫
  Quỹ cũ còn 2.900.000 + 10.000.000₫ = 12.900.000₫ - 1.000.000₫ = 11.900.000₫
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo.

  Trân Trọng !
   
  mechp11 thích điều này.
 4. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 12/3/2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền đánh Ủng Hộ giao hữu giải Quan Họ Quê Tôi Lần 4 của Hội Chắn Bắc Ninh là 1.000.000₫
  Quỹ cũ 11.900.000₫ - 1.000.000₫ = 10.900.000₫ .
  Tổng còn 10.900.000₫ Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo

  Trân Trọng !
   
 5. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 19.3.2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền xe và hoa đi dự offline Hội Chắn Hà Tây là 4.100.000₫
  Quỹ cũ còn 10.900.000₫ - 4.100.000₫ = 6.800.000₫ chẵn.
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo!
  Trân Trọng
   
 6. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 24.3.2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền Giao Hữu Ủng Hộ giải Tứ hải Giai huynh đệ MR lần 10 của Chắn Hội Lèo Tôm là 2.000.000₫
  Quỹ cũ còn 6.800.000₫ - 2.000.000₫ = 4.800.000₫ .
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo
  Trân Trọng !


   
 7. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 9.4.2023
  Chắn Hội HP chi tiền xe và hoa đi tham dự offline Hội Chắn Bắc Ninh là 3.000.000₫
  Quỹ cũ còn 4.800.000₫ - 3.000.000₫ = 1.800.000₫
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo!
  Trân trọng
   
 8. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 14.4.2023
  Chắn Hội HP chi tiền Giao hữu Ủng Hộ giải MU 5 năm " Kết Nối Đam Mê" là 500.000₫
  * Quỹ cũ còn 1.800.000₫ + Vay thêm 5.000.000₫ = 6.800.000₫
  * 6.800.000₫ - 500.000₫ = 6.300.000₫
  Dành cho những lần sinh hoạt tiếp theo.
  Trân Trọng !
   
 9. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 23.4.2023
  Chắn Hội HP chi tiền xe và hoa đi tham dự offline Chắn Hội Lèo Tôm mừng Sinh nhật 10 năm là 3.40.000₫
  Quỹ cũ còn 6.300.000₫ - 3.400.000₫ = 2.900.000₫
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo!
  Trân trọng
   
  kiếp đỏ đen hp thích điều này.