Quỹ và các khoản thu , chi của Chắn hội Hải Phòng

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 24/11/15.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền Liên Hoan chúc mừng ACE Thành Viên là 10.000.000đ
  Quỹ chi trích từ giải thưởng là 5.000.000đ và quỹ cũ còn dư 10.900.00 đ = 15.900.0000đ
  Như vậy tổng quỹ còn lại là 15.900.000đ - 10.000.000đ = 5.900.000đ .Dành cho những lần sinh hoạt tiếp theo.
  Trân trọng !
   
 2. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 25.12.2022
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền hoa và xe đi dự Tri Ân Sân Đình là 3.000.000₫
  Quỹ cũ còn 5.900.000₫ - 3.000.000₫ = 2.900.000₫. Dành cho những lần sinh hoạt tiếp theo .
  Trân Trọng !
   
 3. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 21.2.2023
  Bổ sung tiền hỗ trợ là 10.000.000₫
  Chi tiền đánh giao hữu Ủng Hộ Giải Hà Tây MR lần 5 là 1.000.000₫
  Quỹ cũ còn 2.900.000 + 10.000.000₫ = 12.900.000₫ - 1.000.000₫ = 11.900.000₫
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo.

  Trân Trọng !
   
  mechp11 thích điều này.
 4. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 12/3/2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền đánh Ủng Hộ giao hữu giải Quan Họ Quê Tôi Lần 4 của Hội Chắn Bắc Ninh là 1.000.000₫
  Quỹ cũ 11.900.000₫ - 1.000.000₫ = 10.900.000₫ .
  Tổng còn 10.900.000₫ Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo

  Trân Trọng !
   
 5. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 19.3.2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền xe và hoa đi dự offline Hội Chắn Hà Tây là 4.100.000₫
  Quỹ cũ còn 10.900.000₫ - 4.100.000₫ = 6.800.000₫ chẵn.
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo!
  Trân Trọng
   
 6. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 24.3.2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền Giao Hữu Ủng Hộ giải Tứ hải Giai huynh đệ MR lần 10 của Chắn Hội Lèo Tôm là 2.000.000₫
  Quỹ cũ còn 6.800.000₫ - 2.000.000₫ = 4.800.000₫ .
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo
  Trân Trọng !


   
 7. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 9.4.2023
  Chắn Hội HP chi tiền xe và hoa đi tham dự offline Hội Chắn Bắc Ninh là 3.000.000₫
  Quỹ cũ còn 4.800.000₫ - 3.000.000₫ = 1.800.000₫
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo!
  Trân trọng
   
 8. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 14.4.2023
  Chắn Hội HP chi tiền Giao hữu Ủng Hộ giải MU 5 năm " Kết Nối Đam Mê" là 500.000₫
  * Quỹ cũ còn 1.800.000₫ + Vay thêm 5.000.000₫ = 6.800.000₫
  * 6.800.000₫ - 500.000₫ = 6.300.000₫
  Dành cho những lần sinh hoạt tiếp theo.
  Trân Trọng !
   
 9. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 23.4.2023
  Chắn Hội HP chi tiền xe và hoa đi tham dự offline Chắn Hội Lèo Tôm mừng Sinh nhật 10 năm là 3.40.000₫
  Quỹ cũ còn 6.300.000₫ - 3.400.000₫ = 2.900.000₫
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo!
  Trân trọng
   
  kiếp đỏ đen hp thích điều này.
 10. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 21.5.2023
  Chắn Hội HP chi tiền xe và hoa đi tham dự offline Chắn Hội MU mừng Sinh nhật 5 năm là 2.900.000₫
  Quỹ cũ còn 2.900.000₫ - 2.900.000₫ = 0₫
  Trân trọng !
   
 11. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 25.6.2023
  Chắn Hội Hải Phòng tổ chức offline tổng kết giải đấu CHHP MR lần 9
  Tổng thu và quy đổi bảo trong giải đấu là 121. 200.000₫
  Tổng chi cho giải thưởng hiện vật và Liên hoan buổi offline là 82.500.000₫
  Như vậy : 121.200.000₫ - 82.500.000₫ = 38.700.000₫
  Quỹ còn 38.700.000₫ Dành cho mọi sinh hoạt tiếp theo trong năm.
  Trân trọng !
   
  kiếp đỏ đen hp thích điều này.
 12. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 15.7.2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền Giao Hữu Ủng Hộ giải Đêm Hội Long Trì năm 2023 là 1.500.000₫
  Quỹ cũ còn 38.700.000₫ - 1.500.000₫ = 37.200.000₫ .
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo
  Trân Trọng !

   
  kiếp đỏ đen hp thích điều này.
 13. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 23.7.2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền xe và Hoa tham dự offline Hội Chắn Ninh Bình 3.500.000₫
  Quỹ cũ còn 37.200.000₫ - 3.500.000₫ = 33.700.000₫ .
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo
  Trân Trọng !
   
  kiếp đỏ đen hp thích điều này.
 14. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 27.8.2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền xe và Hoa tham dự offline Mừng Sinh nhật Tiêu Dao Hội là 3.300.000₫
  Quỹ cũ còn 33.700.000₫ - 3.300.000₫ = 30.400.000₫ .
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo
  Trân Trọng !
   
  kiếp đỏ đen hp thích điều này.
 15. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 3.9.2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền Giao Hữu Ủng Hộ giải Chắn Hội Hà Nội năm 2023 là 1.000.000₫
  Quỹ cũ còn 30.400.000₫ - 1.000.000₫ = 29.400.000₫ .
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo
  Trân Trọng !
   
  kiếp đỏ đen hp thích điều này.
 16. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 23.9.2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền Giao Hữu Ủng Hộ giải Hào Khí Thành Đông năm 2023 là 1.000.000₫
  Quỹ cũ còn 29.400.000₫ - 1.000.000₫ = 28.400.000₫ .
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo
  Trân Trọng !
   
  kiếp đỏ đen hp thích điều này.
 17. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 24.9.2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền Giao Hữu Đánh cặp. Ủng Hộ giải Hào Khí Thành Đông năm 2023 là 2.000.000₫
  Quỹ cũ còn 28.400.000₫ - 2.000.000₫ = 26.400.000₫ .
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo
  Trân Trọng !
   
  kiếp đỏ đen hp thích điều này.
 18. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 08.10.2023
  Chắn Hội HP chi tiền xe và hoa đi tham dự offline Chắn Hội Hà Nội mừng Sinh nhật 11 năm là 3.000.000₫
  Quỹ cũ còn 26.400.000₫ - 3.000.000₫ = 23.400.000₫ .
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo.
  Trân trọng !
   
 19. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 13/10/2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền Ủng Hộ Ấm Áp Mùa Đông Năm 2023 là 3.000.000₫
  Quỹ cũ còn 23.400.000₫ - 3.000.000₫ = 20.400.000₫ chẵn.
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo
  Trân Trọng !
   
 20. Ngố Xinh

  Ngố Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn hội Hải Phòng

  Ngày 29.10.2023
  Chắn Hội Hải Phòng chi tiền xe và Hoa tham dự offline Mừng Sinh nhật Hội Chắn Hải Dương là 1.500.000₫
  Quỹ cũ còn 20.400.000₫ - 1.500.000₫ = 18.900.000₫ .
  Dành cho những lần Sinh Hoạt tiếp theo
  Trân Trọng !