Quỹ và các khoản Thu - Chi của Chắn Hội Hà Nội

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi DẾ MÈN 80, 27/1/13.

 1. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 9/6/2021) = 16.764.000 (Mười sáu triệu, bảy trăm, sáu mươi tư ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 4/ 2021 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI

  A - THU :

  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2021 (tiếp theo) :
  10. @Tào 1 : 1.000.000 (CK 12/6)
  11. @gia ham vui : 1.000.000 (CK 12/6)

  TỔNG THU = 2.000.000 (Hai triệu)

  ------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  TỔNG CHI : 0


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU = 16.764.000 + 2.000.000

  = 18.764.000 (Mười tám triệu, bảy trăm, sáu mươi tư ngàn)

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 13/6/2021
  Ban Tài chính CHHN !

  [/QUOTE]
   
 2. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 13/6/2021) = 18.764.000 (Mười tám triệu, bảy trăm, sáu mươi tư ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 5/ 2021 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI

  A - THU :

  I. Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2020 (tiếp theo) :
  34. @nick75 : 1.000.000 (CK 16/9/2021)
  35. @dinhchip : 1.000.000 (CK 21/9/2021)
  36. @dungkute24 : 500.000 (TT)

  II. Thành viên đóng quỹ thường niên 2021 (tiếp theo) :

  10. @dinhchip : 1.000.000 (CK 21/9/2021)
  11. @GadaubacTueminh : 1.000.000 (TT)
  TỔNG THU = 4.500.000 (Bốn triệu, năm trăm ngàn)

  ------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :

  1. Chi rượu Offline CHHN (18/10/2020) - Đại diện chi @GadaubacTueminh : 1.000.000
  2. Đấu trận ủng hộ 4 HT giải "TDH - Đêm Hội Long Trì 2021" : 500.000
  3. Hoa chúc mừng Offline CH Bắc Ninh (4/4/2021) - Đại diện chi @GadaubacTueminh : 500.000
  4. Hoa chúc mừng Offline Chắn Hội Lèo Tôm (25/4/2021)- Đại diện chi @Sondat : 500.000

  TỔNG CHI : 2.500.000 (Hai triệu, năm trăm ngàn)


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU - TỔNG CHI = 18.764.000 + 4.500.000 - 2.500.000

  = 20.764.000 (Hai mươi triệu, bảy trăm, sáu mươi tư ngàn)

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 24/9/2021
  Ban Tài chính CHHN !

   
  dinhchip thích điều này.