Quỹ và các khoản Thu - Chi của Chắn Hội Hà Nội

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi DẾ MÈN 80, 27/1/13.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2022: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/10/2022 đến 31/12/2022. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2022:
Tổng số tiền:
 1. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (CHỐT NĂM 2017) = 12.974.000 (Mười hai triệu, chín trăm, bảy mươi bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 1/ 2018 :
  THU QUỸ TV CHHN 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)
  A - THU :

  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 (thu trực tiếp tại buổi Offline 21/ 1/ 2018) :
  1. Daica5511 : 1.000.000
  2. TranQuocTuan71 : 1.000.000
  3. lopking : 1.000.000
  4. gia ham vui : 1.000.000
  5. danlangha09 : 1.000.000
  6. Mộc Thối : 1.000.000
  7. vothuong47a : 1.000.000
  8. namnhi01 : 1.000.000
  9. Tào 1 : 1.000.000

  TỔNG THU : 9.000.000 (Chín triệu chẵn)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :
  TỔNG CHI : 0  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU = 21.974.000 (Hai mươi mốt triệu, chín trăm, bảy mươi bốn ngàn)


  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.


  Ban tài chính CHHN !
   
 2. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ [Chốt ngày 26/1/2018] = 21.974.000 (Hai mươi mốt triệu, chín trăm, bảy mươi bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Thu & Chi quỹ CHHN lần 2/ 2018 :
  CHI QUỸ CHHN 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)
  A - THU :
  TỔNG THU : 0


  ---------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  Chi hoa chúc mừng Offline Chắn Hội MU - chào mừng ngày thành lập (18/3/2018) : 500.000
  TỔNG CHI : 500.000 (Năm trăm ngàn đồng)


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ - TỔNG CHI = 21.474.000 (Hai mươi mốt triệu, bốn trăm, bảy mươi bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày 18/3/2018
  Ban Tài Chính CHHN !

  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.
   

  Các tệp đính kèm:

  Nguyễn Tiểu Thươnghailam2009 thích điều này.
 3. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ [Chốt ngày 18/3/2018] = 21.474.000 (Hai mươi mốt triệu, bốn trăm, bảy mươi bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Thu & Chi quỹ CHHN lần 3/ 2018 :
  CHI QUỸ CHHN 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)
  A - THU :
  TỔNG THU : 0


  ---------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  Chi hoa chúc mừng Offline Chắn Hội Lèo Tôm - chúc mừng sinh nhật CHLT (22/4/2018) : 400.000
  TỔNG CHI : 400.000 (Bốn trăm ngàn đồng)


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ - TỔNG CHI = 21.074.000 (Hai mươi mốt triệu, không trăm, bảy mươi bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày 22/4/2018
  Ban Tài Chính CHHN !
  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.
   
 4. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (22/4) = 21.074.000 (Hai mươi mốt triệu, không trăm, bảy mươi bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 4/ 2018 :
  THU QUỸ TV CHHN 2018
  (Tiếp theo)
  A - THU :

  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 :
  10. Nguyễn Tiểu Thương : 1.000.000 (CK 24/4)

  TỔNG THU : 1.000.000 (Một triệu chẵn)


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  TỔNG CHI : 0


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU = 22.074.000 (Hai mươi hai triệu, không trăm, bảy mươi bốn ngàn)


  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.

  Ban tài chính CHHN !
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 5. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (22/4) = 22.074.000 (Hai mươi hai triệu, không trăm, bảy mươi bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 5/ 2018 :
  THU QUỸ TV CHHN 2018
  (Tiếp theo)
  A - THU :

  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 :
  11. Cọp Cái : 500.000 (TV nữ - CK 7/5)
  12. crom1 : 1.000.000 (CK 7/5)
  13. GadaubacTueminh : 1.000.000 (TT 7/5)
  14. DẾ MÈN 80 : 500.000 (TV nữ)

  TỔNG THU : 3.000.000 (Ba triệu chẵn)


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  TỔNG CHI : 0


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU = 25.074.000 (Hai mươi lăm triệu, không trăm, bảy mươi bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày7/5/2018
  Ban Tài Chính CHHN.

  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.


   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 6. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (7/5) = 25.074.000 (Hai mươi lăm triệu, không trăm, bảy mươi bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 6/ 2018 :
  THU QUỸ TV CHHN 2018
  (Tiếp theo)
  A - THU :

  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 :
  15. paminh74 : 1.000.000 (TT 13/5)
  16. longzenđa : 1.000.000 (TT 13/5)

  TỔNG THU : 2.000.000 (Hai triệu chẵn)


  -------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  TỔNG CHI : 0


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU = 27.074.000 (Hai mươi bảy triệu, không trăm, bảy mươi bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày15/5/2018
  Ban Tài Chính CHHN.

  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.


   
 7. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (15/5) = 27.074.000 (Hai mươi bảy triệu, không trăm, bảy mươi bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 7/ 2018 :
  THU QUỸ TV CHHN 2018
  (Tiếp theo)
  A - THU :

  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 :
  17. vuabip13 : 1.000.000 (CK 16/5)

  TỔNG THU : 1.000.000 (Một triệu chẵn)


  -------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  TỔNG CHI : 0


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU = 28.074.000 (Hai mươi tám triệu, không trăm, bảy mươi bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày18/5/2018
  Ban Tài Chính CHHN.

  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.


   
  Chỉnh sửa lần cuối: 12/6/18
 8. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ [Chốt ngày 18/5/2018] = 28.074.000 (Hai mươi tám triệu, không trăm, bảy mươi bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Thu & Chi quỹ CHHN lần 8/ 2018 :
  CHI QUỸ CHHN 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)
  A - THU :
  TỔNG THU : 0


  ---------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  Chi hoa chúc mừng Offline Chắn Hội Hải Phòng 3 năm thành lập : 500.000
  TỔNG CHI : 500.000 (Năm trăm ngàn đồng)


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ - TỔNG CHI = 27.574.000 (Hai mươi bảy triệu, năm trăm, bảy mươi bốn ngàn)


  Hà Nội, ngày 12/6/2018
  Ban Tài Chính CHHN !
  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.
   

  Các tệp đính kèm:

  • hp.
   hp.jpg
   Kích thước File:
   160 KB
   Lượt xem:
   0
 9. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ [Chốt ngày 12/6/2018] = 27.574.000 (Hai mươi bảy triệu, năm trăm, bảy mươi bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Thu & Chi quỹ CHHN lần 9/ 2018 :
  THU QUỸ CHHN 2018
  (Tiếp theo)
  A - THU :
  I. Thành viên CHHN ủng hộ quỹ 2018 :
  1. QTTG78 : 1.000.000 - CK 15/6

  II. Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 :
  18. QTTG78 : 1.000.000 - CK 15/6


  TỔNG THU : 2.000.000 (Hai triệu chẵn)


  -----------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  TỔNG CHI : 0


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU = 29.574.000 (Hai mươi chín triệu, năm trăm, bảy mươi bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày 17/6/2018
  Ban Tài Chính CHHN !

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.
   
  Nguyễn Tiểu Thươngtrai nha que 1986 thích điều này.
 10. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ [Chốt ngày 17/6/2018] = 29.574.000 (Hai mươi chín triệu, năm trăm, bảy mươi bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Thu & Chi quỹ CHHN lần 10/ 2018 :
  THU & CHI QUỸ 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)

  OFFLINE ĐẠI HỘI CHHN LẦN THỨ VIII - 24/6/2018
  Địa điểm : Phòng Vip3-4, nhà hàng HẢI HÓI, ngã tư phố Trung Hòa - Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  A - THU :
  Ủng hộ quỹ CHHN : (tiếp theo)

  2. longzenđa : 1.000.000
  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 : (tiếp theo)
  19. chumso : 1.000.000
  20. sondat : 1.000.000
  21. Snow Heart : 500.000 (TV nữ)
  22. nick75 : 1.000.000

  Khách mời : không thu phí

  1. Mod07
  2. Mod16
  3. Nện điêu luyện

  Thành viên CHHN tham gia Offline : không thu phí
  1. sondat
  2. chumso
  3. Tào 1
  4. lopking
  5. Cọp Cái
  6. DẾ MÈN 80
  7. GadaubacTueminh
  8. nasruou
  9. nick75
  10. TranQuocTuan71
  11. habep75
  12. crom1
  13. Snow Heart
  14. cuchuoihn
  15. Nhất Chi Mai_84
  16. vuabip13
  17. vothuong47a
  18. paminh74
  19. longzenđa
  20. QTTG78

  TỔNG THU : 4.500.000 (Bốn triệu, năm trăm ngàn)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :

  1. Phông bạt : 200.000
  2. Tiệc nhậu (nhà hàng HẢI HÓI,Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.) : 5.560.000
  5. Hát (KaraOke 5 sao - Số 473 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN) : 4.900.000

  TỔNG CHI : 10.660.000 (Mười triệu, sáu trăm, sáu mươi ngàn)


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU - TỔNG CHI = 23.414.000 (Hai mươi ba triệu, bốn trăm, mười bốn ngàn)

  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.

  Ban tài chính CHHN !
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 11. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ [Chốt ngày 25/6/2018] = 23.414.000 (Hai mươi ba triệu, bốn trăm, mười bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 11/ 2018 :
  THU QUỸ CHHN 2018
  (Tiếp theo)
  A - THU :

  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 :

  23. hamvui68 : 1.000.000 - TT 2/7
  24. Hoàn Chốp : 1.000.000 - TT 3/7
  25. 56789usarmy56789 : 1.000.000 - TT 3/7

  TỔNG THU : 3.000.000 (Ba triệu chẵn)


  -----------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  TỔNG CHI : 0


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU = 26.414.000 (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm, mười bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày 3/7/2018
  Ban Tài Chính CHHN !

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.
   
 12. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ [Chốt ngày 3/7] = 26.414.000 (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm, mười bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 12/ 2018 :
  THU & CHI QUỸ 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)
  A - THU :

  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 :

  26. cuchuoihn : 1.000.000 (TT 8/7)
  27. Nhất Chi Mai_84 : 500.000 (TV nữ - TT 8/7)
  28. ali33vn : 1.000.000 (CK 9/7)

  TỔNG THU : 2.500.000 (Hai triệu, năm trăm ngàn)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  Chi hoa chúc mừng Offline sinh nhật Hội Yêu Chắn 1 tuổi : 500.000

  TỔNG CHI : 500.000 (Năm trăm ngàn)


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU - TỔNG CHI = 28.414.000 (Hai mươi tám triệu, bốn trăm, mười bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày 9/7/2018
  Ban Tài Chính CHHN !

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 13. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ [Chốt ngày 9/7] = 28.414.000 (Hai mươi tám triệu, bốn trăm, mười bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 13/ 2018 :
  THU QUỸ 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)
  A - THU :

  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 :

  29. habep75 : 1.000.000 (TT ngày 10/7)

  TỔNG THU : 1.000.000 (Một triệu chẵn)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  TỔNG CHI : 0


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU - TỔNG CHI = 29.414.000 (Hai mươi chín triệu, bốn trăm, mười bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày 14/7/2018
  Ban Tài Chính CHHN !

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.
   
 14. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ [Chốt ngày 14/7] = 29.414.000 (Hai mươi chín triệu, bốn trăm, mười bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 14/ 2018 :
  CHI QUỸ 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)
  A - THU :
  TỔNG THU : 0

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :

  Chi thăm hỏi thành viên 56789usarmy56789 (ngày 23/7) : 200.000
  TỔNG CHI : 200.000 (Hai trăm ngàn)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ - TỔNG CHI = 29.214.000 (Hai mươi chín triệu, hai trăm, mười bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày 31/7/2018
  Ban Tài Chính CHHN !

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 15. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ [Chốt ngày 31/7] = 29.214.000 (Hai mươi chín triệu, hai trăm, mười bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 15/ 2018 :
  THU QUỸ 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)
  A - THU :
  1. Nguyễn Tiểu Thương (ủng hộ giải đấu CHHN & những người bạn lần V) : 1.000.000 - CK 30/8
  2. GadaubacTueminh (đấu trận giao hữu ủng hộ quỹ CHHN - về ba ): 400.000 - TT

  TỔNG THU : 1.400.000

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :

  TỔNG CHI : 0


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ - TỔNG CHI = 30.614.000 (Ba mươi triệu, sáu trăm, mười bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày 1/9/2018
  Ban Tài Chính CHHN !

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 16. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính


  QUỸ CŨ [Chốt ngày 1/9] = 30.614.000 (Ba mươi triệu, sáu trăm, mười bốn ngàn)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 16/ 2018 :
  THU QUỸ 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)
  A - THU :
  1. Nguyễn Tiểu Thương (đấu trận tứ cường 0/5/7/10 ủng hộ quỹ CHHN - về nhì) : 500.000 - CK 4/9
  2. SK Hipboy và Trần Bon (ủng hộ giải đấu CHHN & những người bạn lần V): 1.000.000 - CK 4/9

  TỔNG THU : 1.500.000

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :

  TỔNG CHI : 0


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU = 32.114.000 (Ba mươi hai triệu, một trăm, mười bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày 6/9/2018
  Ban Tài Chính CHHN !


  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 17. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ [Chốt ngày 6/9] = 32.114.000 (Ba mươi hai triệu, một trăm, mười bốn ngàn)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 17/ 2018 :
  THU QUỸ 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)
  A - THU :

  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 :

  30. ducthudo : 1.000.000 (CK 12/10)

  TỔNG THU : 1.000.000 (Một triệu chẵn)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  TỔNG CHI : 0


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU = 33.114.000 (Ba mươi ba triệu, một trăm, mười bốn ngàn)

  Hà Nội, ngày 12/10/2018
  Ban Tài Chính CHHN !

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 0165.997.1064 để được giải đáp.
   
 18. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  44035705_10210375267857048_7734727623212793856_n.
  44031573_172737873630402_2576547857213423616_n.


  QŨY CŨ (chốt ngày 12/10) = 33.114.000 (Ba mươi ba triệu, một trăm, mười bốn ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 18/2018 :
  OFFLINE ĐẠI HỘI CHẮN HỘI HÀ NỘI LẦN THỨ IX
  (ngày 14/10/2018)

  Nhà hàng Hương Quê, Khu Đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế, Hà Nội
  (đi hết ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, đối diện Mộc Quán)

  A - THU (TẠI BUỔI OFFLINE) :

  I. Ban QT sandinh, các chắn hội và chắn thủ tự do ủng hộ quỹ CHHN :
  1. Ban QT Sân Đình : 3.000.000
  (Đại diện : mod07, mod04)

  2. Chắn Hội Lèo Tôm : 1.000.000 + Lẵng hoa
  (Đại diện : XXXCRAZYXXX, vas83, Bogiavn1)

  3. Chắn Hội Hải Phòng : 1.000.000 + Lẵng hoa
  (Đại diện : hoangcaloc, Hoàng Bích)

  4. Tiêu Dao Hội : 1.000.000 + Lẵng hoa
  (Đại diện : sauruou, kairuou)

  5. Chắn Hội MU : Lẵng hoa
  (Đại diện : kieneuro1993, 1 TV CHMU)

  6. Chắn thủ tự do ủng hộ Quỹ VNĐ :
  - Sk Hipboy : 1.000.000
  - Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng : 1.000.000

  7. Chắn thủ tự do tham gia Offline : (thu phí 300.000/ 1 chắn thủ)
  - Nện điêu luyện : 300.000 + ủng hộ 200.000
  - longzenda : 300.000
  - _Tàn Chi Lệnh_ : 300.000
  - Bụi Trong Tim : 300.000
  - dangbotot : 300.000
  - Bạn của TV namnhi01 : 300.000


  8. Thành viên CHHN tham gia Offline (không thu phí) :
  (Danh sách : sondat, chumso, Cọp Cái, DẾ MÈN 80, Tào 1, lopking, TranQuocTuan71, Hoàn Chốp, cuchuoihn, Nhất Chi Mai_84, habep75, Snow Heart, nick75, crom1, GadaubacTueminh, danlangha09, namnhi01, viabip13, paminh74, hamvui68, Thủy Vũ 68, Mộc Thối)

  II. Các chắn thủ đấu trận giao hữu ủng hộ quỹ CHHN :
  1. sondat : 200.000
  2. hamvui68 : 700.000
  3. lamtythoi : 1.000.000
  4. Tào 1 : 600.000

  III. Thành viên CHHN ủng hộ quỹ 2018 (Danh sách tiếp theo thu & chi lần 9) :

  2. Tào 1 : 1.000.000
  3. namnhi01 : 500.000

  IV. Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 (tiếp theo) :
  31. Thủy Vũ 68 : 500.000
  TỔNG THU : 14.500.000 (Mười bốn triệu, năm trăm ngàn)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  1. Laptop - thương hiệu HP : 10.290.000
  2. Quạt điều hòa - thương hiệu Media : 1.800.000
  3. Nồi lẩu nhập khẩu : 540.000
  4. Bộ ấm chén - thương hiệu Sân Đình : 350.000
  5. Phông bạt : 380.000
  6. Cờ + ship : 370.000
  7. Chi hoa chúc mừng Offline Tiêu Dao Hội (26/8/2018) : 500.000

  8. Tiệc nhậu (Nhà hàng Hương Quê) : 9.220.000
  9. Hát (KaraOke 5 sao - Số 374 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN) : 6.500.000
  TỔNG CHI : 29.950.000 (Hai mươi chín triệu, chín trăm, năm mươi ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = ( QUỸ CŨ + TỔNG THU ) - TỔNG CHI
  = (33.114.000 + 14.500.000) - 29.950.000 = 17.664.000 (Mười bảy triệu, sáu trăm, sáu mươi bốn ngàn)


  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.


  Hà Nội, ngày 16/10/2018
  Ban Tài chính CHHN !
   
 19. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QŨY CŨ (chốt ngày 16/10) = 17.664.000 (Mười bảy triệu, sáu trăm, sáu mươi bốn ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 19/2018 :
  THU QUỸ TV CHHN 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)
  A - THU :
  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 (tiếp theo) :
  32. lê nguyên1981 : 1.000.000 (CK 8/11/2018)
  TỔNG THU : 1.000.000 (Một triệu chẵn)

  -------------------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  TỔNG CHI : 0


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU = 18.664.000 (Mười tám triệu, sáu trăm, sáu mươi bốn ngàn)


  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.


  Hà Nội, ngày 8/11/2018
  Ban Tài chính CHHN !
   
 20. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QŨY CŨ (chốt ngày 8/11) = 18.664.000 (Mười tám triệu, sáu trăm, sáu mươi bốn ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 20/2018 :
  THU QUỸ TV CHHN 2018
  (Theo Quy chế sửa đổi năm 2017)
  A - THU :
  Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2018 (tiếp theo) :
  33. dinhchip : 1.000.000 (CK 9/11/2018)
  TỔNG THU : 1.000.000 (Một triệu chẵn)

  -------------------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  TỔNG CHI : 0


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU = 19.664.000 (Mười chín triệu, sáu trăm, sáu mươi bốn ngàn)


  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.


  Hà Nội, ngày 9/11/2018
  Ban Tài chính CHHN !