Quỹ và các khoản Thu - Chi của Chắn Hội Hà Nội

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi DẾ MÈN 80, 27/1/13.

 1. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 22/4/2023) = 15.392.000 (Mười lăm triệu, ba trăm, chín mươi hai ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 2/ 2023 :

  THU VÀ CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI
  A - THU :
  I. Thành viên đóng quỹ thường niên 2022(2023) (tiếp theo) :
  10. @Sondat : 1.000.000
  TỔNG THU = 1.000.000 (Một triệu)

  -----------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :
  1. Ủng hộ giải đấu Chắn Hội Hải Phòng 2023 : 500.000 (CK 12/5)
  2. Ủng hộ giải đấu Hội Chắn Ninh Bình 2023 : 1.000.000 (CK 21/6)
  3. Ủng hộ giải đấu Tiêu Dao Hội 2023 : 1.000.000 (CK 15/7)
  4. Chi đám hiếu bố vợ thành viên @lopking : 500.000
  5. Chúc mừng Offline Hội Chắn Ninh Bình : 500.000
  TỔNG CHI = 3.500.000 (Ba triệu, năm trăm ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ CÒN = QUỸ CŨ + TỔNG THU - TỔNG CHI
  = 12.892.000 (Mười hai triệu, tám trăm, chín mươi hai ngàn)

  Lưu ý :
  - CHHN không thu quỹ TV năm 2021 do vậy DS TV đóng quỹ 2021 sẽ mặc định chuyển là năm 2022 và DS TV đóng quỹ năm 2022 mặc định chuyển là năm 2023.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.
  Hà Nội, ngày 2/8/2023
  Ban Tài chính CHHN thông báo.