Quỹ và các khoản Thu - Chi của Chắn Hội Hà Nội

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi DẾ MÈN 80, 27/1/13.

 1. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 22/4/2023) = 15.392.000 (Mười lăm triệu, ba trăm, chín mươi hai ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 2/ 2023 :

  THU VÀ CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI
  A - THU :
  I. Thành viên đóng quỹ thường niên 2022(2023) (tiếp theo) :
  10. @Sondat : 1.000.000
  TỔNG THU = 1.000.000 (Một triệu)

  -----------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :
  1. Ủng hộ giải đấu Chắn Hội Hải Phòng 2023 : 500.000 (CK 12/5)
  2. Ủng hộ giải đấu Hội Chắn Ninh Bình 2023 : 1.000.000 (CK 21/6)
  3. Ủng hộ giải đấu Tiêu Dao Hội 2023 : 1.000.000 (CK 15/7)
  4. Chi đám hiếu bố vợ thành viên @lopking : 500.000
  5. Chúc mừng Offline Hội Chắn Ninh Bình : 500.000
  TỔNG CHI = 3.500.000 (Ba triệu, năm trăm ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ CÒN = QUỸ CŨ + TỔNG THU - TỔNG CHI
  = 12.892.000 (Mười hai triệu, tám trăm, chín mươi hai ngàn)

  Lưu ý :
  - CHHN không thu quỹ TV năm 2021 do vậy DS TV đóng quỹ 2021 sẽ mặc định chuyển là năm 2022 và DS TV đóng quỹ năm 2022 mặc định chuyển là năm 2023.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.
  Hà Nội, ngày 2/8/2023
  Ban Tài chính CHHN thông báo.
   
 2. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 2/8/2023) = 12.892.000 (Mười hai triệu, tám trăm, chín mươi hai ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 3/ 2023 :

  THU VÀ CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI
  A - THU :
  I. Thành viên đóng quỹ thường niên 2022(2023) (tiếp theo) :
  11. @dungkute24 : 500.000
  12. @TranQuocTuan71 : 1.000.000
  13. @vothuong47a : 1.000.000
  14. @lopking : 1.000.000
  15. @habep75 : 1.000.000
  16. @Mộc Thối : 1.000.000
  17. @cuchuoihn : 1.000.000
  18. @Nhất Chi Mai_84 : 500.000
  19. ốc chậm chạp : 500.000
  20. @Lê Ngọc Trung : 1.000.000
  21. @Ngọc Tường San : 500.000
  22. @Long haj 2013 : 1.000.000
  23. DẾ MÈN 80 : 500.000
  TỔNG THU (1) = 10.500.000 (Mười triệu, năm trăm ngàn)
  II. Thành viên CHHN, Các Bang Hội & ACE chắn thủ SĐ ủng hộ quỹ giải đấu "CHHN mở rộng 2023 - Nối vòng tay lớn" :
  1. @Nguyễn Tiểu Thương : 2.000.000
  2. @Tiêu Dao Hội : 500.000
  3. @Hội chắn Ninh Bình : 1.000.000
  4. @Hội chắn Bắc Ninh : 1.000.000
  5. @Chắn hội Hải Phòng : 1.000.000
  6. @Hội Chắn Tây Bắc : 1.000.000
  7. @ốc chậm chạp : 1.500.000
  8. @thoavn (2 kèo ủng hộ) : 8.000.000
  9. @Chắn Hội Lèo Tôm : 1.500.000
  10. @Hội Chắn Hà Tây : 1.000.000
  11. @Thành Nam SĐ : 1.000.000
  12. @Tuan6874 : 1.000.000
  13. @cuong8689 : 500.000
  14. @tango2018 : 2.000.000
  15. Ân ngô (mod07 cũ) : 1.000.000
  16. SĐ ủng hộ giải đấu + Hoa chúc mừng Offline : 15.500.000
  17. @CHẮN HỘI MU : 2.000.000
  18. Thắng suất đấu giá trận CK (@HaTheDung) : 16.000.000
  19. Suất mời thay thế trận CK (@vas83) : 10.000.000
  TỔNG THU (II) = 67.500.000 (Sáu mươi bảy triệu, năm trăm ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :
  1. Ủng hộ giải đấu Hội Chắn Hải Dương 2023 : 1.000.000
  TỔNG CHI = 1.000.000 (Một triệu)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ CÒN = QUỸ CŨ + TỔNG THU - TỔNG CHI
  = 12.892.000 + (10.500.000 + 67.500.000) - 1.000.000
  = 89.892.000 (Tám mươi chín triệu, tám trăm, chín mươi hai ngàn)

  Lưu ý :
  - CHHN không thu quỹ TV năm 2021 do vậy DS TV đóng quỹ 2021 sẽ mặc định chuyển là năm 2022 và DS TV đóng quỹ năm 2022 mặc định chuyển là năm 2023.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.
  Hà Nội, ngày 14/10/2023
  Ban Tài chính CHHN.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 5/1/24
 3. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 14/10/2023) = 89.892.000 (Tám mươi chín triệu, tám trăm, chín mươi hai ngàn)
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 4/ 2023 :

  THU VÀ CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI
  (Offline Đại Hội CHHN - Ngày 8/10/2023)
  Địa chỉ : Phòng Lotus 3, tầng 2, Nhà hàng Trống Đồng Mễ Trì
  52 Miếu Đầm, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  A - THU :
  I. Khách mời tham gia Offline :
  1. @ĐTH Đời Phiêu Bạt : 400.000
  2. @Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng : 400.000
  3. @vas83 : 500.000
  4. @tam gia 80 : 400.000
  5. @kairuou : 400.000
  6. @maicoi160788 : 400.000
  7. @Trái Tim Tuyết : 400.000
  8. @cuong8689 : 500.000
  9. @made in 34 : 400.000
  10. @Dũng Bt : 400.000
  11. @Ông Giáo Làng Hồ : 400.000
  12. @vnt12 : 1.000.000
  13. @maytrendinhnui : 400.000
  14. @anh Nguyên ttvt7 : 400.000
  15. @mrtoom1008 : 400.000
  16. @xuan lan1980 : 400.000
  17. @cuongtran19872008 : 400.000
  18. @Devil Soul : 400.000
  19. @duclh111 : 500.000
  20. @Hoàng Bích : 400.000
  21. @Nện điêu luyện : 1.000.000
  22. @Bèohoadâu : 400.000
  23. @namdinh0022 : 400.000
  24. @Tigon Buồn : 400.000
  25. @Nội_Thất_Đức_Hải : 400.000
  26. @Trungrau41874 : 400.000
  27. @open lock : 400.000
  28. @phuccakiemht : 400.000
  29. @vinhxang1111 : 400.000
  30. @Sauuruou : 500.000
  TỔNG THU (I) = 13.600.000

  II. Các Bang Hội ủng hộ buổi Offline :
  1. @Hội Chắn Hải Dương : 500.000
  2. @Thành Nam SĐ : 500.000
  3. @Hội chắn Bắc Ninh : 500.000
  4. @CHẮN HỘI MU : 500.000
  5. @Chắn hội Hải Phòng : 500.000
  6. @Chắn Hội Lèo Tôm : 1.000.000
  7. @Hội chắn Ninh Bình : 500.000
  8. @Hội Chắn Hà Tây : 500.000
  9. @Tiêu Dao Hội : 500.000
  10. @Hội Chắn Tây Bắc : 500.000
  TỔNG THU (II) = 5.500.000
  III. Khách mời ủng hộ (CK buổi Offline):
  1. @Lộc Phong Lan (không tham gia off): 1.000.000
  2. @lamtythoi (không tham gia off) : 500.000
  3. @HaTheDung (không tham gia off) : 3.000.000
  4. @Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng : 1.000.000
  TỔNG THU (III) = 5.500.000
  IV. Khách mời ủng hộ (CK DẾ MÈN 80) :
  1. @Sk Hipboy : 500.000
  2. @choitydalc (chắn thủ vô địch giải đấu) : 1.000.000
  TỔNG THU (IV) = 1.500.000
  V. Thu khác :
  TỔNG THU (V) = 20.000.000
  TỔNG THU (I+II+III+IV+V) = 46.100.000 (Bốn mươi sáu triệu, một trăm ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :
  1. In ấn : 120.000
  2. Bảng tên : 200.000
  3. Trà bánh tiếp đón : 200.000
  4. Tiệc nhà hàng + phụ phí + phòng hát = 39.958.000 + 1.000.000 + 500.000 = 41.458.000
  5. Hoa buổi Off : 1.000.000
  6. Cờ giải đấu : 400.000
  7. Ủng hộ Ấm áp Mùa Đông 2023 : 26.000.000
  8. Giải thưởng : 39.148.000
  9. Ủng hộ từ thiện Ấm áp mùa đông (trận đấu 4 HT) : 1.000.000
  TỔNG CHI = 109.526.000 (Một trăm lẻ chín triệu, năm trăm, hai mươi sáu ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ CÒN = QUỸ CŨ + TỔNG THU - TỔNG CHI
  = 89.892.000 + 46.100.000 - 109.526.000
  = 26.466.000 (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm, sáu mươi sáu ngàn)

  Lưu ý :
  - CHHN không thu quỹ TV năm 2021 do vậy DS TV đóng quỹ 2021 sẽ mặc định chuyển là năm 2022 và DS TV đóng quỹ năm 2022 mặc định chuyển là năm 2023.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.
  Hà Nội, ngày 14/10/2023
  Ban Tài chính CHHN.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 4. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

 5. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 14/10/2023) = 26.466.000 (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm, sáu mươi sáu ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 1/ 2024 :

  THU VÀ CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI
  A - THU :
  I. Thành viên đóng quỹ thường niên 2021(>>2022) (tiếp theo) :
  36. @1 khi anh đây : 1.000.000 (CK 15/1/2024)
  II. Thành viên đóng quỹ thường niên 2022(>>2023) (tiếp theo) :
  24. @vuabip13 : 1.000.000 (TT)
  25. @Thành Nguyễn.HN : 1.000.000 (CK 5/12/2023)
  26. @hamvui68 : 1.000.000 (CK 31/12/2023)
  III. ACE chắn thủ SĐ ủng hộ quỹ giải đấu "CHHN mở rộng 2023 - Nối vòng tay lớn" :
  24. @vas83 : 1.000.000 (CK 8/9/2023)
  25. @thuý hải dương : 500.000 (CK 29/10/2023)
  TỔNG THU = 5.500.000 (Năm triệu, năm trăm ngàn)


  ------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  1. Ủng hộ giải đấu Hội Chắn Quảng Ninh 2023 : 1.000.000
  2. Chi đám hiếu mẹ vợ Hội trưởng CHHP @hoangcaloc : 500.000
  TỔNG CHI = 1.500.000 (Một triệu, năm trăm ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ CÒN = QUỸ CŨ + TỔNG THU - TỔNG CHI
  = 26.466.000 + 4.500.000 - 1.500.000
  = 29.466.000 (Hai mươi chín triệu, bốn trăm, sáu mươi sáu ngàn)

  Lưu ý :
  - CHHN không thu quỹ TV năm 2021 do vậy DS TV đóng quỹ 2021 sẽ mặc định chuyển là năm 2022 và DS TV đóng quỹ năm 2022 mặc định chuyển là năm 2023.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.
  Hà Nội, ngày 20/2/2024
  Ban Tài chính CHHN.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 6. Dế ơi, đã góp quĩ CHHN 2024 chưa để chú gửi
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 7. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  Dạ cháu chờ ý kiến với AE ban QT xong sẽ lên thông báo thu chú ạ. Đợt này cháu bận việc GĐ ko vào online thường xuyên được nên cháu trả lời chú muộn quá ạ.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.