[Chắn] QUỸ BẢO HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG ( ID: 343434 )

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi Hội Chắn Hải Dương, 21/5/21.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 12 2022

  1.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
 2. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 01 2023


  z4079735229952_1e30ac485d42eae424529399f42df35f.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
 3. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 02/2023


  z4148424331799_2603c74c770e7e3cf39225b7a15e67d7.  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
 4. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 03/2023  z4225155403329_caea67f777d123b22b6db5b14cffb2b3.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
 5. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 04/2023

  z4310871724863_36adb48d59e4f349f2a413415100d7d3.  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
 6. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 05/2023


  z4391651690407_bd989a0f162909071bc822de486bfd84.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.