[Chắn] QUỸ BẢO HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG ( ID: 343434 )

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi Hội Chắn Hải Dương, 21/5/21.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 12 2022

  1.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 2. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 01 2023


  z4079735229952_1e30ac485d42eae424529399f42df35f.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 3. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 02/2023


  z4148424331799_2603c74c770e7e3cf39225b7a15e67d7.  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 4. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 03/2023  z4225155403329_caea67f777d123b22b6db5b14cffb2b3.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 5. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 04/2023

  z4310871724863_36adb48d59e4f349f2a413415100d7d3.  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 6. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 05/2023

  z4391651690407_bd989a0f162909071bc822de486bfd84.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 7. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 05/2023

  z4391651690407_bd989a0f162909071bc822de486bfd84.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 8. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 06/2023


  1.  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 9. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 07/2023


  3.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 10. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 08/2023
  3.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 11. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 24.8 đến 2.9/2023

  z4657298604756_bd8fa0c04efb4d216a4c4d07a1792586.  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
 12. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 9/2023

  2.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
 13. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 10/2023


  2.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.