NỘI QUY, QUY CHẾ, Đăng ký thành viên chính thức Hội Chắn Bắc Ninh

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi Hội Chắn Bắc Ninh, 5/3/19.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2022: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/10/2022 đến 31/12/2022. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2022:
Tổng số tiền:
 1. TàiMe1995

  TàiMe1995 Chánh tổng

  1. Họ và tên :Đỗ anh tài
  2. Ngày tháng năm sinh : 10/6/1995
  3.Địachỉ:hương mạc_từ sơn_bắc ninh
  4. Số điện thoại liên : 0392310532
  5. Nghề nghiệp (nếu có) :
  6. Nick tham gia Hội chắn :Tài Me 1995
  7. ID:5174044
  8.Chức sắc khi tham gia Hội chắn: phó tổng
  9. Nick: facebook: Đỗ Tài
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn:chungtay xây dựng chắn hội vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội /hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng vàquảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh , ngày 9 tháng 4 năm 2019
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 2. synt131077

  synt131077 BAN TC SK . HCBN

  Mẫu đăn ký thành viên HÔỊ CHẮN BẮC NINH

  1. Họ và tên : Nguyễn Tiến Sỹ
  2. Ngày tháng năm sinh : 13/10/1977
  3.Địachỉ: thôn Rích- Phù Chẩn- Từ Sơn- Bắc Ninh
  4. Số điện thoại liên : 0903121331
  5. Nghề nghiệp (nếu có) : nhân viên
  6. Nick tham gia Hội chắn : synt131077
  7. ID: 5011168
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn: Tri phủ
  9. Nick: facebook.
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn : chung tay xây dựng Hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội /hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh , ngày 09 tháng 04 năm 2019
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 3. Duy Khánh 90

  Duy Khánh 90 Lý trưởng

  1. Họ và tên :Đỗ Duy Khánh
  2. Ngày tháng năm sinh : 2 9 1990
  3.Địachỉ: Hương Mạc Từ Sơn Bắc Ninh
  4. Số điện thoại liên : 0985055058
  5. Nghề nghiệp : Tự Do
  6. Nick tham gia Hội chắn : Duy khánh 90
  7. ID:5249239
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn: Đề Hạt
  9. Nick: facebook.ĐỖ DUY KHÁNH
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn : chung tay xây dựng Hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luậtở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội/hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh ,ngày 10. tháng 4. năm 2019
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 4. suong 71

  suong 71 Ban ĐN & ĐN HCBN

  Họ và tên :ĐÀM khắc sướng
  2. Ngày tháng năm sinh : .10/06/1971
  3.Địachỉ:Hương Mạc. Từ sơn. Bắc Ninh
  4. Số điện thoại liên : .0946830523
  5. Nghề nghiệp (nếu có) : TỰ do
  6. Nick tham gia Hội chắn : suong 71
  7. ID: 4137257
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn : . Chi huyện
  9. Nick: facebook. ĐÀM KHẮC SƯỚNG
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn : chung tay xây dựng Hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội/hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh , ngày ..10/04/2019
  Người làm đơn: ĐÀM khắc sướng
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 5. anh thang1987

  anh thang1987 Dân đen

  Họ và tên :ĐÀM đình thắng
  2. Ngày tháng năm sinh : 04/02/1987
  3.Địachỉ:hương mạc_từ sơn_bắc ninh
  4. Số điện thoại liên : 0382255866
  5. Nghề nghiệp (nếu có) : TỰ do
  6. Nick tham gia Hội chắn : anh thang1987
  7. ID:4170239
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn: chánh tổng
  9. Nick: facebook: Đàm đình Thắng
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn chungtay xây dựng Hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.combị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hackbảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội/hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng vàquảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh , ngày 10 tháng 4 năm 2019
  Người làm đơn : ĐÀM ĐÌNH THẮNG
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 6. bóng đêm đã về

  bóng đêm đã về Lý trưởng

  1:họ và tên: đỗ văn dũng
  2: sinh ngày: 14/1/1991
  3: hương mạc từ sơn Bắc ninh
  4: sốđiện thoại: 0396582840
  5:nghề ngiệp( nếu có) nông dân
  6: nính tham gia Hội chắn : bóng đêm đã về
  7: id 4320890
  8. chức sắc: khi tham gian Hội chắn:chi huyện
  9. Nick: facebook: Thương Vợ
  10:yếu kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn : chung tay xây dựng hội vững mạnh .nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của hỗn: không có các hành vi thiếu văn hoá về: nói; viết hình ảnh đại hiện;... .không vi phạm các quy định của sân dinh.com bị kỷ luật ở mức khoá tài khoản, đặt biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  .không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng , không nói xấu chắn hội/hội chắn khác ; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  . Luôn có yếu thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bác Ninh phát triển

  Bác Ninh: ngày10.. tháng4...năm 2019
  người làm đơn đỗ văn dũng
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 7. nguyen chinh76

  nguyen chinh76 Hội chắn Bắc Ninh

  Họ và tên :Đinh Xuân chính
  2. Ngày tháng năm sinh : 16/02/1969
  3.Địachỉ: Hương Mạc từ sơn bắc ninh
  4. Số điện thoại liên : .0984819517
  5. Nghề nghiệp (nếu có) : tự do
  6. Nick tham gia Hội chắn : nguyen chinh76
  7. ID: 3028424
  8.Chức sắc khi tham gia Hội chắn .tri phủ
  9. Nick: facebook.Dinh chinh
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn : chung tay xây dựng hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội/hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh , ngày 11... tháng 04... năm 2019
  Người làm đơn : Đinh xuân chính
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 8. duchai72

  duchai72 Hội chắn Bắc Ninh

  Họ và tên :Đỗ Đức Hải
  2. Ngày tháng năm sinh : .15/11/1972
  3.Địachỉ:Hương Mạc- Từ sơn - Bắc Ninh
  4. Số điện thoại liên : .0967108166
  5. Nghề nghiệp (nếu có) :tự do
  6. Nick tham gia Hội chắn : duchai72
  7. ID:.2490687
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn .tri phủ
  9. Nick: facebook : ĐỨC HẢI
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn : chung tay xây dựng Hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.combị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội/hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh , ngày 11. tháng.04..năm.2019
  Người làm đơn : Đỗ đức HẢI
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 9. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Hội chắn Bắc Ninh

  Họ và tên :.ĐÀM Quang Trung
  2. Ngày tháng năm sinh : .28/09/1982
  3.Địachỉ:.HƯƠNG MẠC-TỪ SƠN- BẮC NINH
  4. Số điện thoại liên : .0985055362
  5. Nghề nghiệp (nếu có) :kinh doanh do go
  6. Nick tham gia Hội chắn :.Quang Trung 82
  7. ID: 3401078
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn..chánh Tổng
  9. Nick: facebook.
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn,chung tay xây dựng Hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội/hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển.

  Bắc Ninh , ngày 11.. tháng 4... năm .2019
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 10. anh hùng me 1976

  anh hùng me 1976 Hội chắn Bắc Ninh

  Họ và tên : Nguyễn giản hùng
  2. Ngày tháng năm sinh : 26/11/1976
  3.Địachỉ:hương mạc từ sơn bắc ninh
  4. Số điện thoại liên : 0947899483
  5. Nghề nghiệp (nếu có) :
  6. Nick tham gia Hội chắn :anh hùng me 1976
  7. ID:5158498
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn: chánh tổng
  9. Nick: facebook
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn : chung tay xây dựng Hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội /hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh , ngày 11 tháng 04 năm 2019
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 11. gian tuyen 345

  gian tuyen 345 Dân đen

  Họ và tên :.Nguyễn Giản Tuyến
  2. Ngày tháng năm sinh : .22/12/1984
  3.Địachỉ:.HƯƠNG MẠC-TỪ SƠN- BẮC NINH
  4. Số điện thoại liên : .0832246004
  5. Nghề nghiệp (nếu có) :TỰ DO
  6. Nick tham gia Hội chắn :.gian tuyen 345
  7. ID: 5258385
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn: hương trưởng
  9. Nick: facebook
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn, chung tay xây dựng Hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội/hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh , ngày 13.. tháng 04 ... năm .2019
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 12. ngodannga

  ngodannga Dân đen

  Họ và tên :.Ngô Văn Dần
  2. Ngày tháng năm sinh : .8/4/1986
  3.Địachỉ:.HƯƠNG MẠC-TỪ SƠN- BẮC NINH
  4. Số điện thoại liên : .0986657822
  5. Nghề nghiệp (nếu có) :TỰ DO
  6. Nick tham gia Hội chắn :.ngodannga
  7. ID: 5161991
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn: hương trưởng
  9. Nick: facebook. Tien Ngo
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn : chung tay xây dựng Hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội/hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh , ngày 17. tháng 04 ... năm .2019
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 13. dungyii

  dungyii Lý trưởng

  Họ và tên : đinh văn dũng
  2. Ngày tháng năm sinh : 28.11.1996
  Địa chỉ : làng me_Hương mac_Từ sơn_Bắc ninh
  4. Số điện thoại liên : 0978781196
  5. Nghề nghiệp (nếu có) : đi học
  6. Nick tham gia Hội chắn :dungyii
  7. ID: 4864404
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn: Tri Huyện
  9. Nick: facebook
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn : chung tay xây dựng Hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.combị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội/hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh , ngày 21 tháng 04 năm 2019
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 14. dapchetanthit_959582

  dapchetanthit_959582 Lý trưởng

  Họ và tên : Vũ Cao Hà
  2. Ngày tháng năm sinh : 09/5/1982
  3.Địachỉ: Song Giang - Gia Bình - Bắc Ninh
  4. Số điện thoại liên : 0919181771
  5. Nghề nghiệp (nếu có) :
  6. Nick tham gia Hội chắn: Dapchetanthit_959582
  7. ID: 4466042
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn: Tri Huyện
  9. Nick: facebook
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn : Chung tay xây dựng Hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội/hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh , ngày 26 tháng 4 năm 2019

  Vũ Cao Hà
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 15. ngoty19771

  ngoty19771 Lý trưởng

  1.Họ Và tên ngô văn tỵ
  2.ngày tháng năm sinh 01-03 1977
  3. Địa chỉ: hương mạc- từ sơn-Bắc Ninh
  4.Số điện thoại:0967073163
  5.Nghề nghiệp tự do
  6.ních tham gia Hội chắn-ngoty19771
  7.id.4447883
  8.chức sắc khiTham Gia Hội chắn :tránh tổng
  9. Nick: facebook
  10. ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn :
  Chung tay xây dựng để hội chắn ngày càng vững mạnh.
  Tôi xin chấp hành mọi nội quy và quy định của hội:
  .không có các hành vi thiếu văn hóa về:nói-viết-và hình ảnh đại diện.
  .Không vi phạm các quy định của.sandinh.com không bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản.đặc biệt là hành vi bơm bài và hách bảo
  .không đưa Tin ảnh hưởng đến Uy tín của HCBN trước cộng đồng. không nói xấu các chắn hội và hội chắn khác.không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết.
  .luôn có ý thức và hành động xây dựng
  quảng bá để HCBN.ngày càng phát triển và vững manh.Nêu cao Tinh thần. chơi vui-sốngđẹp.
  bắc ninh: ngày26 tháng4 năm2019
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 16. HOANG NGAN 11

  HOANG NGAN 11 Dân đen

  1. Họ và tên: trịnh xuân lương
  2. Ngày tháng năm sinh:10/11/1978
  3.địa chỉ , hương mạc _ từ sơn _ Bắc Ninh
  4. Số điện thoại liên hệ, 0384689445
  5.nghề nghiệp ( nếu có) tự do
  6.Nich tham gia Hội chắn :HOANG NGAN 11
  7.ID:4925183
  8. chức sắc khi tham gia Hội chắn . tri phủ
  9. Nick: facebook
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn, chung tay dựng Hội chắn vững mạng.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của hội.
  . không có các hành vi thiếu văn hóa về. nói, viết hình ảnh đại diện .
  không vi phạm các quy định của sandinh. com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  .không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng ,không nói xấu chắn hội/hội chắn khác ,không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  .luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho hội chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh:ngày 22thang04Nam2019
  Người làm đơn
  Trịnh xuân lương
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 17. Hội Chắn Bắc Ninh

  Hội Chắn Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  Chào bạn! Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Hội Chắn Bắc Ninh ! Đơn của bạn sẽ được Ban Quản trị xem xét theo đúng quy chế của HCBN! Trong thời gian chờ đợi bạn hãy giao lưu nhiều hơn cùng với các hội viên Hội Chắn Bắc Ninh để có được những đánh giá tích cực của họ! Trântrọng!
   
 18. Hội Chắn Bắc Ninh

  Hội Chắn Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  Chào bạn! Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Hội Chắn Bắc Ninh ! Đơn của bạn sẽ được Ban Quản trị xem xét theo đúng quy chế của HCBN! Trong thời gian chờ đợi bạn hãy giao lưu nhiều hơn cùng với các hội viên Hội Chắn Bắc Ninh để có được những đánh giá tích cực của họ! Trântrọng!
   
 19. anh ham choj

  anh ham choj Lý trưởng

  1. Họ và tên: nguyễn thanh bình
  2. Ngày tháng năm sinh:05/06/1986
  3.địa chỉ , long châu _ yên phong _ Bắc Ninh
  4. Số điện thoại liên hệ, 0968528238
  5.nghề nghiệp ( nếu có) tự do
  6.Nich tham gia Hội chắn :anh ham choj
  7.ID:2821493
  8. chức sắc khi tham gia Hội chắn .. tri huyện
  9. Nick: facebook.
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn, chung tay dựng Hội chắn vững mạng.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của hội.
  . không có các hành vi thiếu văn hóa về. nói, viết hình ảnh đại diện .
  không vi phạm các quy định của sandinh. com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  .không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng ,không nói xấu chắn hội/hội chắn khác ,không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  .luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho hội chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh:ngày 28thang04Nam2019
  Người làm đơn
  nguyễn thanh bình
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19
 20. mjnhduc11

  mjnhduc11 Dân đen

  1. Họ và tên : nguyễn minh tuệ
  2. Ngày tháng năm sinh : 08-04-1988
  3.Địachỉ: long châu yên phong
  4. Số điện thoại liên : 0335234882
  5. Nghề nghiệp (nếu có) :
  6. Nick tham gia Hội chắn :mjnhduc11
  7. ID:3011111
  8. Chức sắc khi tham gia Hội chắn: tri phủ
  9. Nick: facebook
  10. Ý kiến đóng góp xây dựng cho Hội chắn chung tay xây dựng Hội chắn vững mạnh.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội :
  · Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện, …
  · Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo.
  · Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín HCBN trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội/hội chắn khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  · Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho Hội Chắn Bắc Ninh phát triển

  Bắc Ninh , ngày 1 tháng 1 năm 2019
   
  Last edited by a moderator: 5/5/19