NƠI ĐĂNG BÀI DỰ THƯỞNG HỘI CHẮN HÀ TÂY

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hà Tây' bắt đầu bởi giadinh5t, 6/2/19.

 1. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 189. bắt đầu từ 00h00' ngày 08/05/2023 đến 24h00' ngày 14/05/2023
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 08/05/2023 đến 24h00' ngày 14/05/2023
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 2. Quốc Huy 1987

  Quốc Huy 1987 Hội chắn Hà Tây

  ChanSD-Android-1.4.9-2023-05-13 20-53-29. ID 5514480
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.
 3. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Đã thưởng Tú tài 09/5 và cử nhân 13/5 Tuần 189
   
 4. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 190 . bắt đầu từ 00h00' ngày 15/05/2023 đến 24h00' ngày 21/05/2023
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 15/05/2023 đến 24h00' ngày 21/05/2023
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 5. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

  ID : 5967552 ChanSD-Android-1.4.10-2023-05-16 21-43-10.
   
 6. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Đã thưởng TS tuần 190
   
 7. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 191 . bắt đầu từ 00h00' ngày 22/05/2023 đến 24h00' ngày 28/05/2023
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 22/05/2023 đến 24h00' ngày 28/05/2023
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 8. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 192 . bắt đầu từ 00h00' ngày 29/05/2023 đến 24h00' ngày 04/06/2023
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 29/05/2023 đến 24h00' ngày 04/05/2023
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.