NƠI ĐĂNG BÀI DỰ THƯỞNG HỘI CHẮN HÀ TÂY

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hà Tây' bắt đầu bởi giadinh5t, 6/2/19.

 1. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 2. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 163, bắt đầu từ 00h00' ngày 07/11/2022 đến 24h00' ngày 13/11/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 07/11/2022 đến 24h00' ngày 13/11/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 3. Nguyen200676

  Nguyen200676 Hội Chắn Hà Tây

  IMG1668089863174. ID 5351795
   
  Đoàn Trọng HT thích điều này.
 4. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

 5. Nguyen200676

  Nguyen200676 Hội Chắn Hà Tây

  IMG1668609612382.
  Phá Bảng ID 5351795 IMG1668609612382.
   
 6. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 7. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 164, bắt đầu từ 00h00' ngày 14/11/2022 đến 24h00' ngày 20/11/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 14/11/2022 đến 24h00' ngày 20/11/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 8. Tưởng HT83

  Tưởng HT83 Hội Chắn Hà Tây

  Góp vui cùng ace ChanSD-Android-1.2.13-2022-11-18 21-25-00.
   
 9. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

  ID: 5967552 1668872407442.
   
 10. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 11. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 165, bắt đầu từ 00h00' ngày 21/11/2022 đến 24h00' ngày 27/11/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 21/11/2022 đến 24h00' ngày 27/11/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 12. Nguyen200676

  Nguyen200676 Hội Chắn Hà Tây

  Kiếm thêm cái bằng TS
  Id 5351795
  IMG1669817329822.
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.
 13. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Đã trao thưởng!
   
 14. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 166, bắt đầu từ 00h00' ngày 28/11/2022 đến 24h00' ngày 04/12/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 28/11/2022 đến 24h00' ngày 04/12/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 15. anhtaish

  anhtaish Hội phó - Trưởng ban TCSK

  lâu rồi em mới lại có . ID : 12062 ChanPro2022.12.4.22.43.57.WEB. . ChanPro2022.12.4.22.44.38.WEB.
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.
 16. xuanlan1980

  xuanlan1980 Hội chắn Hà Tây

  ChanSD-Android-1.2.9-2022-12-04 22-06-15. chi phá thôi ID 3899707
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.
 17. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 18. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 167, bắt đầu từ 00h00' ngày 05/12/2022 đến 24h00' ngày 11/12/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ:
  - Tính từ 00h00' ngày 05/12/2022 đến 24h00' ngày 11/12/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 19. Nguyen200676

  Nguyen200676 Hội Chắn Hà Tây

  Tranh thủ hoãn đấu đi thì mà lại Phá bảng
  IMG1670681030008.
   
 20. Nguyen200676

  Nguyen200676 Hội Chắn Hà Tây

  ID 5361795