NƠI ĐĂNG BÀI DỰ THƯỞNG HỘI CHẮN HÀ TÂY

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hà Tây' bắt đầu bởi giadinh5t, 6/2/19.

 1. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 2. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 152, bắt đầu từ 00h00' ngày 22/8/2022 đến 24h00' ngày 28/8/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 22/8/2022 đến 24h00' ngày 28/8/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 3. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 153, bắt đầu từ 00h00' ngày 29/8/2022 đến 24h00' ngày 04/9/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 29/8/2022 đến 24h00' ngày 04/9/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 4. Đoàn Trọng.HT

  Đoàn Trọng.HT Chánh tổng

  1662130188496. ID : 5967552
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.
 5. Đoàn Trọng.HT

  Đoàn Trọng.HT Chánh tổng

  1662302563269. ID:5967552
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.
 6. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 7. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 154, bắt đầu từ 00h00' ngày 05/9/2022 đến 24h00' ngày 11/9/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 05/9/2022 đến 24h00' ngày 11/9/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 8. Đoàn Trọng.HT

  Đoàn Trọng.HT Chánh tổng

 9. Đoàn Trọng.HT

  Đoàn Trọng.HT Chánh tổng

  ID: 5967552
   
 10. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 11. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 155, bắt đầu từ 00h00' ngày 12/9/2022 đến 24h00' ngày 18/9/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 12/9/2022 đến 24h00' ngày 18/9/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 12. MAITHIEU

  MAITHIEU Lý trưởng

  Mãi e mới kiếm được 1662991435976.
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.
 13. Đoàn Trọng.HT

  Đoàn Trọng.HT Chánh tổng

  ID: 5967552 1663084280083.
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.
 14. Đoàn Trọng.HT

  Đoàn Trọng.HT Chánh tổng

  ID: 5967552 1663421108701.
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.
 15. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 16. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 156, bắt đầu từ 00h00' ngày 19/9/2022 đến 24h00' ngày 25/9/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 19/9/2022 đến 24h00' ngày 25/9/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 17. Đoàn Trọng.HT

  Đoàn Trọng.HT Chánh tổng

  ID :5967552 1663862678178.
   
 18. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 19. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 157, bắt đầu từ 00h00' ngày 26/9/2022 đến 24h00' ngày 02/10/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 26/9/2022 đến 24h00' ngày 02/10/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 20. Đoàn Trọng.HT

  Đoàn Trọng.HT Chánh tổng

  ID :5967552 1664553019207.