NƠI ĐĂNG BÀI DỰ THƯỞNG HỘI CHẮN HÀ TÂY

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hà Tây' bắt đầu bởi giadinh5t, 6/2/19.

 1. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 129 bắt đầu từ 0h00' ngày 06/03/2022đến 0h00' ngày 15/03/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 0h00' ngày 06/03/2022đến 0h00' ngày 16/03/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID
   
 2. Lệ Thủy 1986

  Lệ Thủy 1986 Chánh tổng

  Lâu lắm e mới kiếm đc đồng thưởng của Hội
  received_964700817489520.
   
 3. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 130, bắt đầu từ 0h00' ngày 14/03/2022đến 0h00' ngày 21/03/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 0h00' ngày 14/03/2022đến 0h00' ngày 21/03/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 27/4/22
 4. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Chắn Hà Tây

 5. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 131, bắt đầu từ 0h00' ngày 28/03/2022đến 0h00' ngày 04/04/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 0h00' ngày 28/03/2022đến 0h00' ngày 04/04/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 27/4/22
  Đoàn Trọng HT thích điều này.
 6. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Chắn Hà Tây

 7. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 132, bắt đầu từ 0h00' ngày 04/04/2022 đến 0h00' ngày 11/04/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 0h00' ngày 04/04/2022 đến 0h00' ngày 11/04/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 27/4/22
 8. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 133, bắt đầu từ 00h00' ngày 11/04/2022đến 24h00' ngày 17/04/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 11/04/2022đến 24h00' ngày 17/04/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 27/4/22
 9. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 134, bắt đầu từ 00h00' ngày 18/04/2022 đến 24h00' ngày 24/04/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 18/04/2022 đến 24h00' ngày 24/04/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID
   
 10. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 135, bắt đầu từ 00h00' ngày 25/04/2022 đến 24h00' ngày 01/05/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 25/04/2022 đến 24h00' ngày 01/05/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID
   
 11. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 136, bắt đầu từ 00h00' ngày 02/05/2022 đến 24h00' ngày 08/05/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 02/05/2022 đến 24h00' ngày 08/05/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID
   
 12. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Chắn Hà Tây

 13. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Chắn Hà Tây

  ID:5967552
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.
 14. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 15. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 137, bắt đầu từ 00h00' ngày 09/05/2022 đến 24h00' ngày 15/05/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 09/05/2022 đến 24h00' ngày 15/05/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID
   
 16. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 138, bắt đầu từ 00h00' ngày 16/05/2022 đến 24h00' ngày 22/05/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 16/05/2022 đến 24h00' ngày 22/05/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID
   
  Yeu Thương Xóm Đình thích điều này.
 17. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 139, bắt đầu từ 00h00' ngày 23/05/2022 đến 24h00' ngày 29/05/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 23/05/2022 đến 24h00' ngày 29/05/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID
   
  Yeu Thương Xóm Đình thích điều này.
 18. Yeu Thương Xóm Đình

  Yeu Thương Xóm Đình Trưởng ban Tài chính - HC Hà Tây

  Thưởng của Hội lúc nào cũng rất vui!
  1.
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.