[MINIGAME]KHAI MẠC GIẢI ĐẤU" HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020"

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 27/7/19.

 1. bien1984pro

  bien1984pro Lý trưởng

  Hào khí Thành Đông T9/2020
  Tổng SĐVN: +616₫
  ID:4160971
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 2. hoannhi

  hoannhi Lý trưởng

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9/2020
  TỔNG SĐVN: +583Đ
  ID: 94668
  NICK: hoannhi
  CHÚC GIẢI ĐẤU THÀNH CÔNG!
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 3. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : + 427 điểm
  ID: 5121183

  Chúc giải đấu thành công rực rỡ !
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 4. _.Triệu Vân._

  _.Triệu Vân._ Dân đen

  Hào khí thành đông T9/2020.
  Tổng SĐVN: + 910 điểm
  ID: 5851444
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 5. 500 Anh Em

  500 Anh Em Chánh tổng

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN :287 điểm.
  ID: 5222070
   
 6. Vét Marlboro

  Vét Marlboro Lý trưởng

  Tổng SĐVN: + 789điểm
  ID: 5132550
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 7. emaimz

  emaimz Dân đen

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : + 555 điểm
  ID: 5556789

  Chúc giải đấu thành công rực rỡ !
   
 8. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : + 606 điểm
  ID: 4994694

  Chúc giải đấu thành công rực rỡ !
   
 9. vesau911

  vesau911 Học chơi

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : 734đ
  ID: 5739932

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 10. namcapt88

  namcapt88 Dân đen


  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : 698đ
  ID: 5272555
  Nick: namcapt88
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 11. vĩ hói

  vĩ hói Chắn hội Lèo Tôm


  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : 733 đ
  ID: 5196473

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 12. _LIV_

  _LIV_ Dân đen

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : 699 đ
  ID: 5445833

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 13. Mắm Cáy 1

  Mắm Cáy 1 Dân đen

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : 634
  Nick: Mắm Cáy 1
  ID: 5845678

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 14. moachaptat10

  moachaptat10 Chánh tổng

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : 600Đ
  ID: 3029337

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 15. emaimcz

  emaimcz Dân đen

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : 666Đ
  ID: 5556788

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 16. hoa thuoc duoc

  hoa thuoc duoc Chánh tổng

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : + 699 điểm
  ID: 2792617

  Chúc giải đấu thành công rực rỡ !
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 17. hongthuoc77

  hongthuoc77 Trưởng ban ĐN-ĐN, Thủ quỹ Hội Chắn Hải Dương

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : + 599 điểm
  ID: 4305769

  Chúc giải đấu thành công rực rỡ !
   
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 18. haynhoday123

  haynhoday123 Dân đen

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : 809Đ
  ID: 5673325
   
 19. thoduong

  thoduong Dân đen

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : 871 đ
  ID: 3029319
   
 20. HAT TRICK

  HAT TRICK Dân đen

  HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9.2020
  Tổng SĐVN : 444Đ
  ID: 5515498

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!