[Sự kiện] MINIGAME giải đấu của Hội Chắn Hải Dương

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi Hội Chắn Hải Dương, 29/7/21.

 1. micuchu2

  micuchu2 Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 1
  - Số Điểm : 85đ
  - ID : 5926835
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 2. DUY 1986 PT

  DUY 1986 PT Lý trưởng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 3
  - Số Điểm : -78đ
  - ID :5201186
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 3. micuchu3

  micuchu3 Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 2
  - Số Điểm : +75
  - ID : 5942783
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 1/11/21
 4. STROLLYMAN76

  STROLLYMAN76 Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 2
  - Số Điểm : +34đ
  - ID : 5577
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 5. TrầnVĩnh 82

  TrầnVĩnh 82 Lý trưởng


  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 3
  - Số Điểm : -34 đ
  - ID : 4686615
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn
   
 6. nguyenvan8105

  nguyenvan8105 Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 2
  - Số Điểm :+18đ
  - ID :556330
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 7. made in 34

  made in 34 Thành viên HCHD

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : nhất
  - Số Điểm :184
  - ID :3013195
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 8. Hà Đình Trọng

  Hà Đình Trọng Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 3
  - Số Điểm : -45
  - ID :3125090
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 9. sansan6688

  sansan6688 Học chơi

  Chủ tịch Thoanvn
  Về nhì
  Đạt điểm số 48
  ID..6170060
   
 10. Kienly999

  Kienly999 Hội Chắn Bắc Ninh

  Ự ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 1
  - Số Điểm : +86
  - ID : 688999

  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 11. namdinh quetoi

  namdinh quetoi Lý trưởng

  Dự ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 2
  - Số Điểm : +62đ
  - ID : 2799416

  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 12. nuitienkhonglo

  nuitienkhonglo Thành Nam SĐ

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 1
  - Số Điểm : 98đ
  - ID : 3633238
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 13. ken_ars

  ken_ars Thổ địa

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : nhất
  - Số Điểm : +82d
  - ID : 4187569
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 14. _Vy Tiểu Bảo_

  _Vy Tiểu Bảo_ Lý trưởng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 2
  - Số Điểm : +36d
  - ID : 5226171
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 15. hailam13

  hailam13 Thổ địa

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 1
  - Số Điểm : 164d
  - ID :4352940
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 16. JBond007

  JBond007 Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 3
  - Số Điểm : -26d
  - ID : 4598269
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 17. Ken_ars1

  Ken_ars1 Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 1
  - Số Điểm : 82
  - ID :4374199
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 18. Văn Giang Chắn Phổ

  Văn Giang Chắn Phổ Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 2
  - Số Điểm :+18d
  - ID :5190868
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 19. ù bé thui

  ù bé thui Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 1
  - Số Điểm :+163
  - ID :3100070
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 20. _Ngọc Trinh_

  _Ngọc Trinh_ Lý trưởng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 3
  - Số Điểm :-40
  - ID :5243953
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !