[Sự kiện] MINIGAME giải đấu của Hội Chắn Hải Dương

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi Hội Chắn Hải Dương, 29/7/21.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2021: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 28/10/2021 đến 31/12/2021. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 1. thoduong1

  thoduong1 Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 2
  - Số Điểm : +71
  - ID : 3029416
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 2. kun888

  kun888 Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 2
  - Số Điểm : +27
  - ID :4955472
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 3. VinhNghệ An

  VinhNghệ An Lý trưởng

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 2
  - Số Điểm :+23
  - ID : 5590412
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 4. trongdo79

  trongdo79 Lý trưởng

  Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 2
  - Số Điểm : + 59
  - ID : 5295555
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 5. DQTV HY

  DQTV HY Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : Nhì
  - Số Điểm : 89đ
  - ID : 3052977
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 6. chanvoichacavay

  chanvoichacavay Dân đen

   
 7. songkieu

  songkieu Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : Nhất
  - Số Điểm : 98đ
  - ID : 6076593
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 8. Minh Đức 2021

  Minh Đức 2021 Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 3
  - Số Điểm : -31đ
  - ID : 4933799
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 9. Anh Khôi 8899

  Anh Khôi 8899 Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 2
  - Số Điểm : + 83đ
  - ID :5665665
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 10. tukhieu

  tukhieu Hội Chắn Bắc Ninh

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 1
  - Số Điểm :+ 187
  - ID : 3338639
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 11. kite2801

  kite2801 Học chơi

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 1
  - Số Điểm : + 117đ
  - ID :270937
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 12. DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 3
  - Số Điểm : - 83đ
  - ID :4272295
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 13. kite2803

  kite2803 Học chơi

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 1
  - Số Điểm : + 123đ
  - ID :271083
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 14. thantaiden1234

  thantaiden1234 Hội chắn Bắc Ninh

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí :1
  - Số Điểm :+110
  - ID : 4518630
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 15. micuchu

  micuchu Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 2
  - Số Điểm : 59
  - ID :3989239
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 16. vĩ hói

  vĩ hói Chắn hội Lèo Tôm

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 3
  - Số Điểm : -20 đ
  - ID : 5196473
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 17. KINGS IM

  KINGS IM Dân đen

  Chủ tịch danh dự HCHD anh @thoavn
  - vị trí: thứ nhất
  - Số điểm: + 113 điểm
  - ID: 5988889
  - Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 18. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Hội chắn Hải Dương

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : Nhì
  - Số Điểm : 69 đ
  - ID : 251285
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 19. dangsex1

  dangsex1 Dân đen

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị trí: 1
  - Số Điểm:-72
  - ID: 2985198
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 20. micuchu1

  micuchu1 Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 4
  - Số Điểm : -73đ
  - ID : 5925953
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !