[Sự kiện] MINIGAME giải đấu của Hội Chắn Hải Dương

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi Hội Chắn Hải Dương, 29/7/21.

 1. like_mike

  like_mike Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí :1
  - Số Điểm :67
  - ID :5841781
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 2. Gà Son Lắm

  Gà Son Lắm Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 02
  - Số Điểm : +37
  - ID : 6134581
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 3. Đức Toàn 2019

  Đức Toàn 2019 Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 1
  - Số Điểm : +143đ
  - ID : 6057231
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 4. Gà Siêu Bịp

  Gà Siêu Bịp Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 3
  - Số Điểm : -12
  - ID : 6134673
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 5. tuvinh1977

  tuvinh1977 Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 1
  - Số Điểm : +77
  - ID : 2822814
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 6. 1Axe1Axe

  1Axe1Axe Hội Chắn Hà Tây

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 2
  - Số Điểm : +83đ
  - ID :4935317
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 7. UHAAMD2021-24

  UHAAMD2021-24 Chắn hội MU

  Mới
  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 2
  - Số Điểm : 78đ
  - ID :3990895
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 8. TCSK-HCHD

  TCSK-HCHD Ban TCSK HCHD

  a sửa lại theo đúng mẫu của BTC nhé
   
  1Axe1Axe thích điều này.
 9. thonghoa95

  thonghoa95 Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ 3
  - Số Điểm : -34
  - ID :2322422
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 10. hoàn x8

  hoàn x8 Lý trưởng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí :1
  - Số Điểm :146đ
  - ID :4957541
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển
   
 11. Nhất Cận

  Nhất Cận Trưởng ban TC,Phó ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 1
  - Số Điểm :+115
  - ID : 3699869
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
  Last edited by a moderator: 1/11/21
 12. cuoigia1234

  cuoigia1234 Thành viên HCHD

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀOKHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 2
  - Số Điểm :34
  - ID : 4703921
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
  Last edited by a moderator: 1/11/21
 13. trai chí linh

  trai chí linh Thành viên HCHD

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ nhất
  - Số Điểm : + 113₫
  - ID :5145678
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 14. bien1984pro

  bien1984pro Lý trưởng

  Dự đoán mini game khai mạc giải đấu" Hào Khí Thành Đông mở rộng lần 3"
  - Chủ tịch danh dự HCHD anh @thoavn
  - Vị trí:3
  - Số điểm:-43₫
  ID 4160971
  Chúc giải thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển!
   
 15. boyhatay8x

  boyhatay8x Dân đen

  Dự đoán mini game khai mạc giải đấu" Hào Khí Thành Đông mở rộng lần 3"
  Chủ tịch danh dự của HCHD anh @ thoavn
  Vị trí :4
  Số điểm: -128₫
  ID: 5512591
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 16. Tuyết sơn 88

  Tuyết sơn 88 Dân đen

  Dự đoán minigame khai mạc giải đấu hào khí thành đông mở rộng lần 3
  Chủ tịch danh dự HCHD anh @ thoanvn
  Vị trí nhì :+ 63 đ
  Id 5405281
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 17. bachuthidinh

  bachuthidinh Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 2
  - Số Điểm : +68
  - ID : 5674301
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 18. hieuchienhc

  hieuchienhc Chánh tổng

  Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : thứ nhất
  - Số Điểm : + 133₫
  - ID :1074820
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 19. hoathanhque6886

  hoathanhque6886 Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME KHAI MẠC Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 3”

  - Chủ Tịch Danh Dự HCHD anh @thoavn
  - Vị Trí : 1
  - Số Điểm : +162 đ
  - ID : 6233192
  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp và HCHD luôn đoàn kết phát triển !
   
 20. Chủ tịch danh dự HCHD anh @thoavn
  - vị trí: thứ nhất:
  - Số điểm: + 131 điểm
  ID: 5878787
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.