[Sự kiện] MINIGAME giải đấu của Hội Chắn Hải Dương

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi Hội Chắn Hải Dương, 29/7/21.

 1. bandaika

  bandaika Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: 12nhandiep12
  - SỐ ĐIỂM: 185
  - ID: 5980771
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 2. VANANH1610

  VANANH1610 Thành Nam SĐ

  Mới
  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @12nhandiep12;
  - SỐ ĐIỂM: +157 điểm;
  - ID: 5626070;
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 3. tailoc88

  tailoc88 Học chơi

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: 12nhandiep12
  - SỐ ĐIỂM: 137
  - ID: 5985324
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 4. haumo88

  haumo88 Học chơi

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 8 "
  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @hoangtuyenbv
  - SỐ ĐIỂM: +119 điểm
  -ID. 5395351
  - Chúcgiải đấu thành công tốt đẹp(^_^)
   
 5. Ngày_ Hôm_ Qua

  Ngày_ Hôm_ Qua Hội Chắn Hà Tây

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @debeotrubeo
  - SỐ ĐIỂM: +99
  - ID: 3398757
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 6. TrầnVĩnh 82

  TrầnVĩnh 82 Lý trưởng

  NHÀ VÔ ĐỊCH: BUI_TRẦN
  - SỐ ĐIỂM: +126Đ
  - ID: 4686615
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 7. hagiangqueanh234

  hagiangqueanh234 Dân đen

  Vô địch: debeotrubeo
  Số điểm: + 117 đ
  ID: 4768497
  Nick: hagiangqueanh234
   
 8. Gà Son Lắm

  Gà Son Lắm Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: YêuKhôngMàNhìn79
  - SỐ ĐIỂM: +112
  - ID: 6134581
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 9. bogiaacb

  bogiaacb Lý trưởng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME TRẬN CHUNG KẾt
  GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 7 "

  -VÔ ĐỊCH: @debeotrubeo
  SỐ ĐIỂM: +94
  ID: 2926861
  Chúc Giải đấu thành Công
   
 10. kun888

  kun888 Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @Bụi_Trần
  - SỐ ĐIỂM: +123
  - ID: 4955472
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 11. namdinh quetoi

  namdinh quetoi Lý trưởng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @debeotrubeo
  - SỐ ĐIỂM: +121đ
  - ID: 2799416
  - Chúc Giải đấu thành công
   
 12. phuthuysolopro

  phuthuysolopro Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: Bui_trần
  - SỐ ĐIỂM: +112₫
  - ID: 3034350
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 13. anhem033

  anhem033 Dân đen

  DỰ ĐOÁN minigame CHUNG KẾT HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 9
  - nhà vô địch: debeotrubeo
  - số điểm nhà vô địch: +139₫
  - iD: 6046116
   
 14. Vuong gia Bin

  Vuong gia Bin Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: YêuKhôngMàNhìn79
  - SỐ ĐIỂM: +89
  - ID: 3669891
  - Chúc Giải đấu thành công!


   
 15. hungngoduc

  hungngoduc Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @Bụi_Trần
  - SỐ ĐIỂM: +57₫
  - ID: 1199
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 16. cu mit12

  cu mit12 Dân đen

  Nhà vô địch : yêukhongmànhìn79
  Số điển +97.
  Id 4931794
  Chúc giải đấu thành công
   
 17. 0983193293

  0983193293 Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @debeotrubeo
  - SỐ ĐIỂM: +61
  - ID: 2031
  - Chúc Giải đấu thành công
   
 18. 1Axe1Axe

  1Axe1Axe Hội Chắn Hà Tây

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: Bụi_Trần
  - SỐ ĐIỂM: +121
  - ID: 4935317
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 19. quê tôi 102

  quê tôi 102 Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 8 "
  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @hoangtuyenbv
  - SỐ ĐIỂM: +59 điểm
  -ID. 4886579
  - Chúcgiải đấu thành công tốt đẹp!
   
 20. DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " Hào Khí Thành Đông tháng 9 "

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @12nhandiep12;
  - SỐ ĐIỂM: +60điểm;
  - ID: 4843479;
  - Chúc Giải đấu thành công!