[Sự kiện] MINIGAME "DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ CHUNG KẾT CỦA GIẢI ĐẤU"

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi TCSK Chắn hội MU, 28/5/21.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. UHAAMD2021-6

  UHAAMD2021-6 Tiêu Dao Hội

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @gã đầu bạc Tuệ Minh : 67đ
  - ID:5335372
  - Nick: Maihuyen05
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Chắn hội MUHói Hà Nội thích điều này.
 2. emaimz

  emaimz Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  Nhà vô địch: @pmplove2001: 80đ
  Nick: emaimz
  ID: 5556789
  Chúc giải đấu thành công!
   
 3. Sát Khuẩn

  Sát Khuẩn Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @GadaubacTueminh : 176 đ

  - Nick: sát Khuẩn
  - ID: 6073239
  Chúc giải đấu thành công!
   
  TCSK Chắn hội MU thích điều này.
 4. CuongDaubac

  CuongDaubac Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  Nhà vô địch: @pmplove2001: 39đ

  Nick: Cuongdaubac
  ID; 3992787
  Chúc giải đấu thành công!
   
 5. Hói Hà Nội

  Hói Hà Nội Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  NHÀ VÔ ĐỊCH: @GadaubacTueminh : 129đ
  ID: 5882548
  Nick: Hói Hà Nội
  Chúc giải đấu thành công!
   
  TCSK Chắn hội MU thích điều này.
 6. mĩnhk313

  mĩnhk313 Hội Chắn Hà Tây

  NHÀ VÔ ĐỊCH: @Đoàn Trọng HT : 89đ
  - ID:4033976
  - Nick: mĩnhk313
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 7. The Moonlight

  The Moonlight Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @GadaubacTueminh : 127đ
  - ID: 5899999
  - Nick: @The Moonlight
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Chắn hội MU thích điều này.
 8. Mắt Đen

  Mắt Đen Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @pmplove2001 : 112đ
  - ID: 5987654
  - Nick: @Mắt Đen
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 9. Văn Giang Chắn Phổ

  Văn Giang Chắn Phổ Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @GadaubacTueminh : +86d
  - ID: 5190868
  - Nick: @Văn Giang Chắn Phổ
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Chắn hội MU thích điều này.
 10. ken_ars

  ken_ars Thổ địa

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @GadaubacTueminh : 102đ
  - ID:4187569
  - Nick: @ken_ars
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Chắn hội MU thích điều này.
 11. ù bé thui

  ù bé thui Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @pmplove2001 : +126đ
  - ID: 3100070
  - Nick: @ù bé thui
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 12. JBond007

  JBond007 Chánh tổng

  NHÀ VÔ ĐỊCH: @Đoàn Trọng HT : 162đ
  - ID:4598269
  - Nick: @JBond007
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 13. Ken_ars1

  Ken_ars1 Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @vinhquanluc325 : 82đ
  - ID: 4374199
  - Nick: @ken_ars1
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 14. Vét Sới

  Vét Sới Học chơi

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"
  NHÀ VÔ ĐỊCH: @Đoàn Trọng HT; 200 điểm
  ID: 6100464
  Nick: Vét Sới
  Chúc giải đấu thành công!!!!!!
   
 15. chi2chi

  chi2chi Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @pmplove2001 : 68đ
  - ID: 3549089
  - Nick: @Chi2chi
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 16. sextoy pro

  sextoy pro Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @GadaubacTueminh : 77đ
  - ID: 3447690
  - Nick: sextoy pro
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Chắn hội MU thích điều này.
 17. Anh_2 Sài Gòn

  Anh_2 Sài Gòn Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @pmplove2001 : 72đ
  - ID: 6042888
  - Nick: @Anh_2 Sài Gòn
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 18. Sakura Bru

  Sakura Bru Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @GadaubacTueminh :64đ
  - ID: 6098999
  - Nick: Sakura Bru
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Chắn hội MU thích điều này.
 19. quê tôi bắc giang

  quê tôi bắc giang Lý trưởng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @vinhquanluc325 : 69đ
  - ID: 4475570
  - Nick: @quê tôi Bắc Giang
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
 20. Vô Tình Khách

  Vô Tình Khách Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @vinhquanluc325 : 62đ
  - ID: 6108888
  - Nick: @Vô Tình Khách
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.