[Sự kiện] Minigame dự đoán Chung kết Giải đấu Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK-CHHN, 22/10/22.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Mr ĐẠT_09

  Mr ĐẠT_09 Lý trưởng

  Nickname tham gia dự đoán: @Mr ĐẠT_09
  - ID: 5992855
  - Nhà vô địch: @Mộc Thối
  - Điểm số: 82 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 2. huong909

  huong909 Tiêu Dao Hội

  Nickname tham gia dự đoán: huong909
  - ID: 5237154
  - Nhà vô địch: paminh74
  - Điểm số: 134 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 3. HeroSports

  HeroSports Chắn hội Hải Phòng

  Nickname tham gia dự đoán: herospots
  - ID: 4829381
  - Nhà vô địch: Mộc Thối
  - Điểm số: 154 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 4. STROLLYMAN76

  STROLLYMAN76 Chánh tổng

  Nickname tham gia dự đoán: STROLLYMAN76
  - ID: 5577
  - Nhà vô địch: @1 khi anh đây
  - Điểm số: 89 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp!
   
 5. concuakenh

  concuakenh Lý trưởng

  Nickname tham gia dự đoán: @concuakenh
  - ID: 4979322
  - Nhà vô địch: @hoanghue818
  - Điểm số: 82 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 6. xxx_o0o_xxx

  xxx_o0o_xxx Chánh tổng

  Nickname tham gia dự đoán: @xxx_o0o_xxx
  - ID: 4783427
  - Nhà vô địch: @paminh74
  - Điểm số: 82 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 7. Hoa Phượng vĩ 133

  Hoa Phượng vĩ 133 Lý trưởng

  Nickname tham gia dự đoán: @Hoa Phượng vĩ 133
  - ID: 5051622
  - Nhà vô địch: @1 khi anh đây
  - Điểm số: 166 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 8. Hoa Thị Nguyệt

  Hoa Thị Nguyệt Lý trưởng

  Nickname tham gia dự đoán: @Hoa Thị Nguyệt
  - ID: 4713710
  - Nhà vô địch: @Mộc Thối
  - Điểm số: 166 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 9. Men_ Tình

  Men_ Tình Lý trưởng

  Nickname tham gia dự đoán: @Men_ Tình
  - ID: 5403020
  - Nhà vô địch: @paminh74
  - Điểm số: 103 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 10. Hồ_ Thanh

  Hồ_ Thanh Lý trưởng

  Nickname tham gia dự đoán: @Hồ_ Thanh
  - ID: 411986
  - Nhà vô địch: @paminh74
  - Điểm số: 109 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 11. Kẻ phá luật

  Kẻ phá luật Lý trưởng

  Nickname tham gia dự đoán: @Kẻ phá luật
  - ID: 4625698
  - Nhà vô địch: @paminh74
  - Điểm số: 166 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 12. chimkhongbiethot

  chimkhongbiethot Dân đen

  Nickname tham gia dự đoán: @chimkhongbiethot
  - ID: 5194045
  - Nhà vô địch: @hoanghue818
  - Điểm số: 166 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 13. Thành Nguyễn.HN

  Thành Nguyễn.HN Chắn hội Hà Nội

  Nickname tham gia dự đoánX-(thành nguyễn.hn
  - ID: 51977
  - Nhà vô địch: @hoanghue818
  - Điểm số: 98 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.​
   
 14. ken_ars

  ken_ars Thổ địa

  - Nickname tham gia dự đoán: @ken_ars
  - ID:4187569
  - Nhà vô địch: @paminh74
  - Điểm số: 102 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 15. hailam13

  hailam13 Thổ địa

  - Nickname tham gia dự đoán: @hailam13
  - ID: 4352940
  - Nhà vô địch: @paminh74
  - Điểm số: 165 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 16. JBond007

  JBond007 Chánh tổng

  - Nickname tham gia dự đoán: @JBond007
  - ID: 4598269
  - Nhà vô địch: @paminh74
  - Điểm số: 86 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 17. Văn Giang Chắn Phổ

  Văn Giang Chắn Phổ Chánh tổng

  - Nickname tham gia dự đoán: @Văn Giang Chắn Phổ
  - ID: 5190868
  - Nhà vô địch: @hoanghue818
  - Điểm số: 138 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 18. ù bé thui

  ù bé thui Chánh tổng

  - Nickname tham gia dự đoán: @ù bé thui
  - ID: 3100070
  - Nhà vô địch: @paminh74
  - Điểm số: 146 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 19. _Ngọc Trinh_

  _Ngọc Trinh_ Lý trưởng

  - Nickname tham gia dự đoán: @_Ngọc Trinh_
  - ID: 5243953
  - Nhà vô địch: @1 khi anh đây
  - Điểm số: 116 điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
 20. _Quan Vũ_

  _Quan Vũ_ Lý trưởng

  - Nickname tham gia dự đoán: @_Quan Vũ_
  - ID: 5245129
  - Nhà vô địch: @1 khi anh đây
  - Điểm số: 78điểm
  (*) Chúc buổi offline kỷ niệm 10 năm thành lập Chắn Hội Hà Nội thành công tốt đẹp.
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.