[Sự kiện] Minigame dự đoán các giải đấu của CH Lèo Tôm

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi TCSK_CHLT, 19/4/19.

 1. KHO_LÚA

  KHO_LÚA Dân đen

  Nickname tham gia dự đoán: KHO_LÚA
  - ID: 5196795
  - Nhà vô địch: @haoh7640
  - Điểm số: +126₫
   
 2. Quỹ tín dụng

  Quỹ tín dụng Dân đen

  Nickname tham gia dự đoán: Quỹ tín dụng
  - ID: 5196842
  - Nhà vô địch: @kiennhnn
  - Điểm số: +102
   
 3. Quỹ tiền tệ

  Quỹ tiền tệ Dân đen

  Nickname tham gia dự đoán: Quỹ tiền tệ
  - ID: 5196844
  - Nhà vô địch: @kiennhnn
  - Điểm số: +110₫
   
 4. chimkhongbiethot

  chimkhongbiethot Dân đen

  Nickname tham gia dự đoán: chimkhongbiethot
  - ID: 5194045
  - Nhà vô địch: @kiennhnn
  - Điểm số: +125₫
   
 5. Lê Thanh Mười

  Lê Thanh Mười Lý trưởng

  Nik tham gia dự đoán
  Mr Mười 89
  Id 4915848
  Nhà vô địch @haoh7640
  Điểm số, 141₫
  Chúc 4 chắn thủ thi tốt,chúc giải thành công rực rỡ
   
 6. ht soidaudan

  ht soidaudan Tiêu Dao Hội

  Nick tham dự đoán: Ht soidaudan
  ID: 3586111
  Nhà vô địch: thuc0989
  Điểm số: 190
   
 7. muathuvang_vt

  muathuvang_vt Trưởng Ban TC_CHLT

  Nick tham dự đoán: Muathuvang_vt
  ID: 1934
  Nhà vô địch: @kiennhnn
  Điểm số: 190
   
  pdhien thích điều này.
 8. quycotuoidan

  quycotuoidan Lý trưởng

  Nickname tham gia dự đoán: quycotuoidan
  - ID: 2174
  - Nhà vô địch: @haoh7640
  - Điểm số: 190
   
 9. thtj26

  thtj26 Dân đen

  Nickname tham gia dự đoán: Thtj26
  - ID: 121542
  - Nhà vô địch: @kiennhnn
  - Điểm số: 187
   
 10. nobody_vt

  nobody_vt Chánh tổng

  Nickname tham gia dự đoán: nobody_vt
  - ID: 172737
  - Nhà vô địch: @vuanoppro
  - Điểm số: 186
   
 11. tìnhngỡlàmơ_tv

  tìnhngỡlàmơ_tv Lý trưởng

  Nickname tham gia dự đoán: Tinhngolamo_tv
  - ID: 2897704
  - Nhà vô địch: @kiennhnn
  - Điểm số: 178
   
 12. mua_trong_noi_nho

  mua_trong_noi_nho Lý trưởng

  Nickname tham gia dự đoán: mua_trong_noi_nho
  - ID: 2897748
  - Nhà vô địch: @thuc0989
  - Điểm số: 148
   
 13. Anh Ass

  Anh Ass Dân đen

  Nickname tham gia dự đoán: @Anh Ass
  - ID: 5123456
  - Nhà vô địch: @haoh7640
  - Điểm số: +197 ₫
   
 14. 5 2 8

  5 2 8 Dân đen

  Nickname tham gia dự đoán: @5 2 8
  - ID: 5222888
  - Nhà vô địch: @haoh7640
  - Điểm số: +112 ₫
   
 15. sdthuonght

  sdthuonght Dân đen

  Nickname tham gia dự đoán: @sdthuonght
  - ID: 5002793
  - Nhà vô địch: @haoh7640
  - Điểm số: +95 ₫
   
 16. 12437dn

  12437dn Dân đen

  Nick tham dự đoán: 12437dn
  ID: 4899999
  Nhà vô địch: thuc0989
  Điểm số: + 215 điểm
   
 17. Thổ địa Sân Đình

  Thổ địa Sân Đình Lý trưởng

  Nick tham dự đoán: Thổ địa Sân đình
  ID: 5218827
  Nhà vô địch: @thuc0989
  Điểm số: +163 ₫iểm
   
 18. Ma xó Sân Đình

  Ma xó Sân Đình Dân đen

  Nick tham dự đoán: Mà xó Sân đình
  ID: 5218828
  Nhà vô địch: @kiennhnn
  Điểm số: +142 ₫iểm
   
 19. Mãng Xà 001

  Mãng Xà 001 Lý trưởng

 20. Côn Sơn Chắn Phái

  Côn Sơn Chắn Phái Lý trưởng