[Sự kiện] MINIGAME - CÁC GIẢI ĐẤU CỦA THÀNH NAM SĐ

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi TCSK Thành Nam SĐ, 23/11/20.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. QUANG THANG77

  QUANG THANG77 Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "GIA ĐÌNH THÀN NAM SUM VẦY"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @ninhtrinh01
  - SỐ ĐIỂM: 112đ
  - ID: 5894528
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 2. Mây Ngàn HP_

  Mây Ngàn HP_ Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "GIA ĐÌNH THÀN NAM SUM VẦY"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @son cau giay
  - SỐ ĐIỂM: 88đ
  - ID: 5657777
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 3. fb_271143613408683

  fb_271143613408683 Lý trưởng

  Dự Đoán MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " GIA ĐÌNH THÀNH NAM SUM VẦY "

  - Nhà vô địch: @son cau giay
  - Số điểm: + 75 điểm
  - ID: 4552152
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 4. tung_90

  tung_90 Dân đen

  Dự đoán MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " GIA ĐÌNH THÀNH NAM SUM VẦY "

  - Nhà vô địch: @ninhtrinh01
  - Số điểm: + 78 điểm
  - ID: 5383946
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  TCSK Thành Nam SĐhatuanh7981 thích điều này.
 5. Single Mum

  Single Mum Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "GIA ĐÌNH THÀN NAM SUM VẦY"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @anhhungchan254
  - SỐ ĐIỂM: 117d
  - ID: 5852432
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Thành Nam SĐhatuanh7981 thích điều này.
 6. hatuanh7981

  hatuanh7981 Thành Nam SĐ

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "GIA ĐÌNH THÀN NAM SUM VẦY"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @hatuanh7981
  - SỐ ĐIỂM: 139
  - ID: 4862902
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  chắn Ka18 thích điều này.
 7. Tường Vy 07

  Tường Vy 07 Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "GIA ĐÌNH THÀN NAM SUM VẦY"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @hatuanh7981
  - SỐ ĐIỂM: 116
  - ID: 5501888
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Thành Nam SĐchắn Ka18 thích điều này.
 8. __Dragon gold

  __Dragon gold Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "GIA ĐÌNH THÀN NAM SUM VẦY"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @ninhtrinh01
  - SỐ ĐIỂM: 84
  - ID: 5552555
  - Chúc Giải đấu thành công!!!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 9. Dr_Hùng

  Dr_Hùng Lý trưởng

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @anhhungchan254
  - SỐ ĐIỂM: 182đ
  - ID: 5199998
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 10. VANANH1610

  VANANH1610 Ủy viên TCSK Thành Nam SĐ

  NHÀ VÔ ĐỊCH: @hatuanh7981
  - SỐ ĐIỂM: 118 điểm
  - ID: 5626070
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Thành Nam SĐchắn Ka18 thích điều này.
 11. VinhNghệ An

  VinhNghệ An Lý trưởng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "GIA ĐÌNH THÀN NAM SUM VẦY"
  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @ninhtrinh01
  - SỐ ĐIỂM: + 148đ
  - ID: 5590412
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 12. HuongLe171978

  HuongLe171978 Thành Nam SĐ

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "GIA ĐÌNH THÀN NAM SUM VẦY"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @ninhtrinh01
  - SỐ ĐIỂM: +76
  - ID: 5605170
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Thành Nam SĐchắn Ka18 thích điều này.
 13. Trungthoa162409

  Trungthoa162409 Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU: "GIA ĐÌNH THÀNH NAM SUM VẦY":

  Nhà vô địch: @anhhungchan254
  Số điểm: +124₫
  Id: 5370446

  Chúc giải đấu thành công. Chúc anh em thi đấu tốt
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 14. chắn Ka18

  chắn Ka18 Thành Nam SĐ

  Dự đoán MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " GIA ĐÌNH THÀNH NAM SUM VẦY "

  - Nhà vô địch: @ninhtrinh01
  - Số điểm: + 56 điểm
  - ID: 4824525
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 15. anhkmO1

  anhkmO1 Chánh tổng

  Dự Đoán MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " GIA ĐÌNH THÀNH NAM SUM VẦY "

  - Nhà vô địch: @son cau giay
  - Số điểm: + 134 điểm
  - ID: 5888885
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 16. 5788788

  5788788 Dân đen


  1. Dự Đoán MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU " GIA ĐÌNH THÀNH NAM SUM VẦY "

   - Nhà vô địch: @son cau giay
   - Số điểm: + 93
   - ID: 5788788
   Chúc giải đấu thành công tốt đẹp

   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 17. HAT TRICK

  HAT TRICK Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "GIA ĐÌNH THÀN NAM SUM VẦY"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @hatuanh7981
  - SỐ ĐIỂM: + 98
  - ID: 5515498
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 18. Xâu Kim

  Xâu Kim Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU "GIA ĐÌNH THÀN NAM SUM VẦY"

  - NHÀ VÔ ĐỊCH: @ninhtrinh01
  - SỐ ĐIỂM: +58
  - ID: 5250258
  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 19. Quá Thể

  Quá Thể Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU: "GIA ĐÌNH THÀNH NAM SUM VẦY":

  Nhà vô địch: @anhhungchan254
  Số điểm: + 89
  Id: 5641389

  Chúc giải đấu thành công. Chúc anh em thi đấu tốt
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 20. Hâm Nặng

  Hâm Nặng Dân đen

  DỰ ĐOÁN MINIGAME CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU: "GIA ĐÌNH THÀNH NAM SUM VẦY":

  Nhà vô địch: @anhhungchan254
  Số điểm: +241 điểm
  Id: 5238268

  Chúc giải đấu thành công. Chúc anh em thi đấu tốt
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.