[Chắn] Lịch thi đấu và tường thuật giải đấu "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ hải giai huynh đệ 2018"

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi TCSK_CHLT, 15/10/18.

 1. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 2. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 3. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 4. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 5. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 6. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 7. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 8. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 9. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 10. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 11. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 12. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 13. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 14. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 15. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le ChiNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 16. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 17. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 18. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le ChiNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 19. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 20. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le ChiNguyễn Tiểu Thương thích điều này.