[Chắn] Lịch thi đấu và tường thuật giải đấu "Chắn hội Lèo Tôm - Tứ hải giai huynh đệ 2018"

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi TCSK_CHLT, 15/10/18.

 1. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 2. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 3. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 4. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 5. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 6. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le ChiNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 7. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 8. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 9. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 10. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 11. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 12. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 13. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 14. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 15. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 16. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 17. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 18. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 19. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 20. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh