[Cập nhật] LỊCH THI ĐẤU & KẾT QUẢ CỦA GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU - 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi TCSK CHẮN HỘI MU, 18/4/23.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 14
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzm2e_v3k_3b
  ChanPro2023.5.21.9.39.23.WEB.
   
 2. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 15
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzm6d_v3k_ls
  ChanPro2023.5.21.9.41.47.WEB.
   
 3. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 16
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzma4_v3k_ny
  ChanPro2023.5.21.9.44.2.WEB. ChanPro2023.5.21.9.44.37.WEB.
   
 4. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 17
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzmer_v3k_m6
  ChanPro2023.5.21.9.46.49.WEB.
   
 5. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 18
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzml4_v3k_5o
  ChanPro2023.5.21.9.50.37.WEB.
   
 6. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 19
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzmqb_v3k_4a
  ChanPro2023.5.21.9.53.44.WEB.
   
 7. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 20
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzmu3_v3k_37
  ChanPro2023.5.21.9.56.3.WEB.
   
 8. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 21
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzmzj_v3k_d5
  ChanPro2023.5.21.9.59.16.WEB.
   
 9. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 22
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzn2x_v3k_4r
  ChanPro2023.5.21.10.1.18.WEB.
   
 10. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 23
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzn7w_v3k_53
  ChanPro2023.5.21.10.4.17.WEB.
   
 11. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 24
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzne3_v3k_aw
  ChanPro2023.5.21.10.8.0.WEB.
   
 12. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 25
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruznj8_v3k_a5
  ChanPro2023.5.21.10.11.6.WEB.
   
 13. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 26
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzno5_v3k_nm
  ChanPro2023.5.21.10.14.3.WEB.
   
 14. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 27
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzntq_v3k_e8
  ChanPro2023.5.21.10.17.23.WEB.
   
 15. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 28
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruznyn_v3k_ny
  ChanPro2023.5.21.10.20.22.WEB.
   
 16. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 29
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzo4g_v3k_c1
  ChanPro2023.5.21.10.23.50.WEB.
   
 17. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 30
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzoaw_v3k_mv
  ChanPro2023.5.21.10.27.42.WEB.
   
 18. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 31
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzohr_v3k_qf
  ChanPro2023.5.21.10.31.50.WEB.
   
 19. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Phó ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  TTTT TRẬN CHUNG KẾT
  Giải đấu "CHẮN HỘI MU – 5 NĂM KẾT NỐI ĐAM MÊ"
  Sang nay vào hồi 09 h30 ngày 21 tháng 05 năm 2023.
  Tại bàn 5_ Tri phủ đại lầu_ Khu chánh tông.
  Chắn ThủTham gia thi đấu : @Nhất cửu thất thất_@cuongmah0911_@Nobitaviet05_@Nguyen200676.
  KT ván 32
  https://chanphom.com/replay?l=l1ruzoll_v3k_gj
  ChanPro2023.5.21.10.34.7.WEB. ChanPro2023.5.21.10.34.13.WEB.
   
  choicctt60 thích điều này.
 20. TCSK CHẮN HỘI MU

  TCSK CHẮN HỘI MU TCSK Chắn hội MU

  THƯỞNG.

  TỔNG KẾT CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU

  BTC Giải đấu xin chúc mừng 4 chắn thủ đã hoàn thành trọn vẹn trận chung kết, khép lại giải đấu thành công sau hơn 30 ngày chuẩn bị và diễn ra giải đấu.

  VỚI KẾT QUẢ CHUNG KẾT:
  KQ CK.

  1. Chắn thủ @cuongmah0911 : VÔ ĐỊCH GIẢI ĐẤU
  2. Chắn thủ @Nguyen200676 : Á QUÂN GIẢI ĐẤU
  3. Chắn thủ @nhất Cửu thất thất: HẠNG BA
  4. Chắn thủ @Nobitaviet05 : HẠNG TƯ
  Các PHẦN THƯỞNG quý giá của Giải đấu như thông báo của BTC trước khi khai mạc Giải đã được BTC trao trực tiếp cho 4 chắn thủ (sau khi hoàn thành trận CK đánh offline) tại sự kiện OFFLINE & trao thưởng, tổng kêt Giải đấu vào lúc 10h40 ngày 21/05/2023 tại Nhà hàng Trống Đồng Place - 52. Miếu Đầm - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

  Bên cạnh đó, 02 chắn thủ Nhì dừng bước tại vòng Bốn cũng đã có mặt nhận các phần quà kỷ niệm của CHMU gửi tặng

  BTC Giải đấu cảm ơn TT- PV @Hải Yến HP đã điều khiển bảng đấu giúp BTC Giải trận Chung kết và giải đấu đã khép lại thành công!

  * Các hình ảnh/thông tin cập nhật giao lưu của buổi OFFLINE tổng kết và trao thưởng của Giải đấu cho các chắn thủ tham gia Chung kết, BTC Giải đấu sẽ cập nhật tại topic diễn đàn liên quan của CHMU.

  * Các giải phụ của Giải đấu, BTC sẽ tổng kết và gửi vào nick thi đấu cho các chắn thủ
  121212.

  Giải đấu "Chắn hội MU - 5 năm kết nối đam mê" đã khép lại thành công. BTC Giải đấu, một lần nữa xin cảm ơn tất cả Quý cô/chú, anh/chị/em và các bạn đã đồng hành và ủng hộ Giải đấu.

  Trong quá trình diễn ra Giải đấu cũng như trong buổi sự kiện offline Chung kết ngày hôm nay, nếu còn gì thiếu sót mong các bạn thông cảm và đại xá cho BTC Giải đấu.

  Với sự chân tình, gắn kết & kết nối đam mê, BQT & Tập thể CHMU xin hẹn gặp lại tất cả mọi người tại sự kiện giải đấu "Chắn hội MU Mở rộng lần 7" vào năm 2024

  Chân thành cảm ơn tất cả!

  BTC Giải đấu
  Trân trọng!
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.