Kênh VTV chắn hội lèo tôm"truyền hình trực tiếp giải chắn hội lèo tôm-tứ hải giai huynh đệ"

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi chanvagai123, 25/2/14.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2021: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 28/10/2021 đến 31/12/2021. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 1. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  chanvagai123 ù xuông.

  VÁN 10 kết thúc: NGHÈO 39đ - CRAZY 9đ - GATRE 16đ - CVG 10đ
   

  Các tệp đính kèm:

 2. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  Thông 8 đỏ có thiên khai cho chanvagai123.

  VÁN 11 kết thúc: NGHÈO 39đ - CRAZY 9đ - GATRE 16đ - CVG 25đ
   

  Các tệp đính kèm:

 3. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  kiepngheo lại ù 8 đỏ.

  VÁN 12 kết thúc: NGHÈO 52đ - CRAZY 9đ - GATRE 16đ - CVG 25đ
   

  Các tệp đính kèm:

 4. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  gatre2005 ù xuông.

  VÁN 13 kết thúc: NGHÈO 52đ - CRAZY 9đ - GATRE 18đ - CVG 25đ
   

  Các tệp đính kèm:

 5. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  CRAZY ù xuông. Lỗi mạng nên phóng viên không chụp được hình. Mong các anh em thông cảm.

  VÁN 14 kết thúc: NGHÈO 52đ - CRAZY 11đ - GATRE 18đ - CVG 25đ
   
 6. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  Chì bạch định dành cho chanvagai123.

  VÁN 15 kết thúc: NGHÈO 52đ - CRAZY 11đ - GATRE 18đ - CVG 38đ
   

  Các tệp đính kèm:

 7. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  chnavagai ù thông chì.

  VÁN 16 kết thúc: NGHÈO 52đ - CRAZY 11đ - GATRE 18đ - CVG 42đ
   

  Các tệp đính kèm:

 8. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  kiepngheo ù láo rồi.

  VÁN 17 kết thúc: NGHÈO 35đ - CRAZY 11đ - GATRE 18đ - CVG 42đ
   

  Các tệp đính kèm:

 9. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  gatre ù bạch thủ.

  VÁN 18 kết thúc: NGHÈO 35đ - CRAZY 11đ - GATRE 22đ - CVG 42đ
   

  Các tệp đính kèm:

 10. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  chanvagai ù xuông.

  VÁN 19 kết thúc: NGHÈO 35đ - CRAZY 11đ - GATRE 22đ - CVG 44đ
   

  Các tệp đính kèm:

 11. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  Kết thúc lượt đi, kiepngheo ù chì.

  VÁN 20 kết thúc: NGHÈO 38đ - CRAZY 11đ - GATRE 22đ - CVG 44đ
   

  Các tệp đính kèm:

  Chỉnh sửa lần cuối: 21/3/14
 12. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  gatre ù chì.

  VÁN 21 kết thúc: NGHÈO 38đ - CRAZY 11đ - GATRE 25đ - CVG 44đ
   

  Các tệp đính kèm:

 13. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  CRAZY ù chì.

  VÁN 22 kết thúc: NGHÈO 38đ - CRAZY 14đ - GATRE 25đ - CVG 44đ
   

  Các tệp đính kèm:

 14. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  chanvagai ù xuông.

  VÁN 23 kết thúc: NGHÈO 38đ - CRAZY 14đ - GATRE 25đ - CVG 46đ
   

  Các tệp đính kèm:

 15. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  gatre2005 ù bạch thủ chi 8 đỏ lèo.

  VÁN 24 kết thúc: NGHÈO 38đ - CRAZY 14đ - GATRE 48đ - CVG 46đ
   

  Các tệp đính kèm:

 16. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  gatre ù thông chì tôm có chíu.

  VÁN 25 kết thúc: NGHÈO 38đ - CRAZY 14đ - GATRE 55đ - CVG 46đ
   

  Các tệp đính kèm:

 17. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  CRAZY ù xuông.

  VÁN 26 kết thúc: NGHÈO 38đ - CRAZY 16đ - GATRE 55đ - CVG 46đ
   

  Các tệp đính kèm:

 18. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  CRAZY ù thông bạch thủ chi.

  VÁN 27 kết thúc: NGHÈO 38đ - CRAZY 28đ - GATRE 55đ - CVG 46đ
   

  Các tệp đính kèm:

 19. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  gatre2005 ù bạch định.

  VÁN 28 kết thúc: NGHÈO 38đ - CRAZY 28đ - GATRE 67đ - CVG 46đ
   

  Các tệp đính kèm:

 20. PhongVan_178

  PhongVan_178 Chánh tổng

  gatre ù thông.

  VÁN 29 kết thúc: NGHÈO 38đ - CRAZY 28đ - GATRE 70đ - CVG 46đ
   

  Các tệp đính kèm: