HỘI LÀNG CỦA ANH EM HCHD

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi BQT_HCHD, 29/3/19.

Các thẻ:
 1. MACHANHIEPSON

  MACHANHIEPSON Hội chắn Hải Dương

  Góp vui cùng ae hôi. ID: 707276994 ChanSD-Android-1.6.0-2023-08-31 21-21-29. IMG_20230828_065455.
   
 2. cuoigia1234

  cuoigia1234 Thành viên HCHD

  Góp vui cùng Hội mình!
  ID:4703921
  Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ! FA764F0E-9730-4600-A217-6B7B50CD16CA.
   
 3. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

 4. duyhuan1

  duyhuan1 Hội Chắn Hải Dương

  0CACCAC4-6EEC-458A-ACDC-D6D42849ACCD.
  Lâu lém e mới có hội llll
  Id:4305012
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 5. Son con 389

  Son con 389 Hội Chắn Hải Dương

  ID 5252764 IMG1694011278089.
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 6. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Ban Pháp chế và nhân sự Hội chắn Hải Dương

  251285 z4654483801126_1a9c657ab649c54e5216a2c8cbca7657. ts.
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 7. trai chí linh

  trai chí linh Thành viên HCHD

  5145678 ChanSD-Android-1.6.2-2023-09-07 21-06-30.
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 8. cuoigia1234

  cuoigia1234 Thành viên HCHD

  Chuyện hôm qua, giờ mới kể. Chúc cả nhà vui vẻ!
  ID:4703921 1DA13E4F-2E52-4047-BB20-B5D9D8EE040A.
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 9. MACHANHIEPSON

  MACHANHIEPSON Hội chắn Hải Dương

  chỉ về nhì. id: 707276994

  ChanSD-Android-1.6.0-2023-08-31 21-21-19.
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 10. cuoigia1234

  cuoigia1234 Thành viên HCHD

  Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!
  ID:4703921 CD666EDA-EF54-4552-B25E-C3F2B8510094.
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 11. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  5121183
  cho 1 buổi tối trọn vẹn IMG1694439254724. IMG1694440946140. IMG1694442596803. IMG1694444153533.
   
 12. MACHANHIEPSON

  MACHANHIEPSON Hội chắn Hải Dương

  Mong mãi có cơ hội thi Đình: ID: 707276994 ChanSD-Android-1.6.3-2023-09-12 20-47-02.
   
 13. Dũng Bt

  Dũng Bt Hội chắn Hải Dương

  Chắn Pro 4.0 - 2023.09.11.21.36.10.
  Làm ván 37 điểm mà vẫn bị về 3. Tiếc ván CBT bạch định nếu ko thì,,,.
   
 14. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  ID: 5121183
  25 này lại bận nữa roài IMG1694700728240.
   
 15. trai chí linh

  trai chí linh Thành viên HCHD

 16. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  góp vui cùng ACE 5055555 Chắn Pro 4.0 - 2023.09.15.23.00.26.
   
 17. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

 18. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

 19. MACHANHIEPSON

  MACHANHIEPSON Hội chắn Hải Dương

  góp vui cùng ae. 707276994 ChanSD-Android-1.6.3-2023-09-17 21-22-19.
   
 20. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Ban Pháp chế và nhân sự Hội chắn Hải Dương