Poll Results: Anh - Chị - Em có muốn cùng xây dựng một nơi giao lưu của những người con Thành Đông dấu yêu không ?

Members who voted for 'Tôi muốn nhưng thời gian chưa cho phép'