HOẠT ĐỘNG OFFLINE CỦA CHẮN HỘI LÈO TÔM

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi Chắn Hội Lèo Tôm, 2/8/14.

 1. vinhxang1111

  vinhxang1111 Tiêu Dao Hội

  Đăng ký tham gia Offline CH Lèo Tôm
  Tên Nick: vinhxang1111
  Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  SĐT liên lạc: 0986724651
  Chúc buổi OFF thành công rựcrỡ , ACEgiao lưu vuivẻ
   
  muathuvang_vt, TCSK_CHLTcuongmah0911 thích điều này.
 2. vinhxang1111

  vinhxang1111 Tiêu Dao Hội

  Đăng ký tham gia Offline CH Lèo Tôm
  Tên Nick: THONGNGA95
  Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  SĐT liên lạc: 0964884795
  Chúc buổi OFF thành công rựcrỡ , ACEgiao lưu vuivẻ
   
  TCSK_CHLT, cuongmah0911Mod01 thích điều này.
 3. Long haj 2013

  Long haj 2013 Chánh tổng

  Đăng ký tham gia offline CH lèo tôm
  Tên nick: Long Haj 2013
  Là thành viên chắn hội Hà Nội
  Sdt 0983196325
  Chúc buổi offline thành công rực rỡ
   
  muathuvang_vt, TCSK_CHLTcuongmah0911 thích điều này.
 4. nammt333

  nammt333 Chắn hội LÈO TÔM

  Đăng ký tham gia Offline CH Lèo Tôm
  Tên Nick: nammt333
  Là thành viên Chắn hội lèo tôm
  SĐT liên lạc: 0963.789.750
   
 5. tukhieu

  tukhieu Trưởng Ban TCSK HCBN

  Đăng ký tham gia Offline CH Lèo Tôm
  Tên Nick: tukhieu
  Là thành viên: Hội chắn Bắc Ninh.
  SĐT liên lạc: 0978.79.2589.
  Chúc buổi OFFLINE thành công rực rỡ !
   
 6. mrluyld

  mrluyld Dân đen

  Đăng ký tham gia Offline CH Lèo Tôm
  Tên Nick: mrluyld
  Là thành viên: Tự do
  SĐT liên lạc: 0976 802 271.
  Chúc buổi OFFLINE thành công rực rỡ !
   
  muathuvang_vt, TCSK_CHLTmod02 thích điều này.
 7. DX Hải 77

  DX Hải 77 Tiêu Dao Hội

  Đăng ký tham gia Offline CH Lèo Tôm
  Tên Nick: DX hải 77
  Là thành viên: Tự do
  SĐT liên lạc: 0989241055
  Chúc buổi OFF thành công rựcrỡ , ACEgiao lưu vuivẻ
   
  muathuvang_vtTCSK_CHLT thích điều này.