[Sự kiện] Hào Khí Thành Đông mở rộng 2023

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 14/9/23.

 1. YêuKhôngMàNhìn79

  YêuKhôngMàNhìn79 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”

  - Tên nick: YêuKhôngMàNhìn79
  - Là thành viên : TDH
  - ID: 5678912
  - level : Tri Phủ
  - SĐT: 0934564982
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định.Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  open lock thích điều này.
 2. haiphongpro2015

  haiphongpro2015 Chắn Hội Hải Phòng

  Đơnđăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”
  - Tên nick: Haiphongpro2015
  - Là thành viên : CHHP
  - ID: 1363636
  - level : Tri huyện
  - SĐT: 0988.268.297
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thểhiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện giải đấu thành công tốtđẹp!
   
  open lock thích điều này.
 3. cao tiến 1986

  cao tiến 1986 Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀOKHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”

  - Tên nick: cao tiến 1986
  - Là thành viên : HCHD
  - ID: 6047067
  - level : tri phủ
  - SĐT: 0989961121
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
 4. cuong8689

  cuong8689 Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”

  - Tên nick: @Cuong8689
  - Là thành viên : Hội Chắn Hải Dương
  - ID: 9229
  - level : Tuần Phủ
  - SĐT: 09 45 46 6688
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  haiphongpro2015, Xuân Tuyến 1981open lock thích điều này.
 5. nguyenCT08

  nguyenCT08 Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”

  - Tên nick: @nguyenCT08
  - Là thành viên : Hội Chắn Hải Dương
  - ID: 5082836
  - level : Chánh Tổng
  - SĐT: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 6. thidai

  thidai Hội chắn Hải Dương

  ơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”

  - Tên nick: Thidai
  - Là thành viên : HCHD
  - ID: 2730833
  - level : Chánh tổng
  - SĐT: 0989976570
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định.Thể hiện đúng tiêu chí vui làchính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốtđẹp!
   
 7. Nguyễn Cao Kỳ

  Nguyễn Cao Kỳ Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”
  - Tên nick: Nguyễn Cao Kỳ
  - Là thành viên : Tự do
  - ID: 853858
  - level : Chánh Tổng
  - SĐT: 0962853385
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 8. HeroSports

  HeroSports Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”
  - Tên nick: HeroSports
  - Là thành viên : CH HP
  - ID: 4829381
  - level : Chánh Tổng
  - SĐT: 0934683604
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  haiphongpro2015 thích điều này.
 9. Việt NG còi

  Việt NG còi Thành viên HCHD

  - Tên nick: @Việt NG còi
  - Là thành viên : HCHD
  - ID: 5244444
  - level : chánh tổng
  - SĐT: 0973158868
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 10. phuccakiemht

  phuccakiemht Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNGmởrộng 2023”

  - Tên nick: phuccakiemht
  - Là thành viên : HCHT
  - ID: 5203467
  - Level : Tri huyện
  - Số đt: 0961749389
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu vànộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 11. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương


  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023
  - Tên nick: hồthanh41
  - Là thành viên : Hội Chắn Hải Dương
  - ID: 4994694
  - level :tri huyện
  - SĐT: 0793151567
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 12. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  Đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”
  - Tên nick: P H Ú C K H Á N H
  - Là thành viên : Hội Chắn Hải Dương
  - ID: 5.12.11.83
  - level : Tri huyện
  - SĐT: 0588.562.999
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Hội Chắn Hải Dương.
  Chúc giải đấu thành rực rỡ!
   
  haiphongpro2015Hội Chắn Hải Dương thích điều này.
 13. Big Bang

  Big Bang Hội chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”
  - Tên nick: Big Bang
  - Là thành viên Chắn hội Ninh Binh
  - ID: 368
  - level : Tri Phu
  - SĐT: 0989 268 368
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Khong
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  hồthanh41 thích điều này.
 14. _NguyenVanLinh_

  _NguyenVanLinh_ Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNGmởrộng 2023”

  - Tên nick: _NguyenVanLinh_
  - Là thành viên : HCHT
  - ID: 3807792
  - Level : Tri Phủ
  - Số đt: 0989546838
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
  hồthanh41 thích điều này.
 15. ID 456789

  ID 456789 Chắn hội Lèo Tôm

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”
  - Tên nick: ID 456789
  - Là thành viên Chắn hội Lèo Tôm
  - ID: 456789
  - level: Tri phủ
  - SĐT: 08.1568.6789.
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  kiennhnn, hoamoclan90, hồthanh411 người khác thích điều này.
 16. ất a ất ơ

  ất a ất ơ Hội chắn Hà Tây

  Đơnđăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”

  - Tên nick: ất a ất ơ
  - Là thành viên : hội chắn Hà Tây
  - ID: 3539467
  - level : Tri phủ
  - SĐT: 0388982911
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốtđẹp!
   
  Đoàn Trọng HT thích điều này.
 17. CHẮN HỘI MU

  CHẮN HỘI MU BAN QUẢN TRỊ

  BAN QUẢN TRỊ
  CHẮN HỘI MU


  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử các hội viên tham gia giải đấu "Hào Khí Thành Đông mở rộng 2023")
  Kính gửi: BQT HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG

  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị @Hội Chắn Hải Dương về việc tham gia thi đấu giải đấu "Hào Khí Thành Đông mở rộng 2023", Ban quản trị Chắn Hội MU chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 đại diện hội viên thay mặt các hội viên Chắn hội MU cùng với Hội trưởng
  @hailam2009 tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây :

  1. @Cau Le Chi
  2. @taisao777

  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

  Trân trọng!
  Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2023
  BQT Chắn Hội MU CHMU.
   
 18. Guantanamo

  Guantanamo Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”
  - Tên nick: Guantanamo
  - Là thành viên Hội chắn: Hội chắn Ninh Bình
  - ID: 559736
  - level: Tri Phủ
  - SĐT: 0844484442
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiệnđúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Nhị Sách thích điều này.
 19. Loan xinhh

  Loan xinhh Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”

  - Tên nick: Loan xinhh
  - Là thành viên : HCHD
  - ID: 8888888
  - level : Tri Phủ
  - SĐT: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Nhị SáchHội Chắn Hải Dương thích điều này.
 20. Nhị Sách

  Nhị Sách Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”
  - Tên nick: Nhị Sách
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 28022
  - Level: Chánh tổng
  - SĐT:0976510506
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng 2023”. Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp!