Giải Vô Địch Chắn Hội Hà Nội Lần thứ III

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 20/4/14.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2022: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/10/2022 đến 31/12/2022. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2022:
Tổng số tiền:
 1. Củ khoai lang

  Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

  Ván 17: CTB 25DML 27 CLSĐ 25 HC 25 ChanPro2014.6.7.9.13.41.
   
 2. Củ khoai lang

  Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

  Ván 18: CTB 25 DML 42 CLSĐ 25 HC 25 ChanPro2014.6.7.9.21.17.
   
 3. Củ khoai lang

  Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

  Ván 19 : CTB 25 DML 42 CLSĐ 25 HC 27 ChanPro2014.6.7.9.24.7.
   
 4. Củ khoai lang

  Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

 5. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 21 : CTB 56 DML 42 CLSĐ 25 HC 35 ChanPro2014.6.7.9.33.52.
   
  bến đò xưa thích điều này.
 6. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 22 : CTB 56 DML 55 CLSĐ 25 HC 35 ChanPro2014.6.7.9.36.20.
   
 7. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 23 : CTB 56 DML 55 CLSĐ 29 HC 35 ChanPro2014.6.7.9.38.39.
   
 8. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 24 : CTB 56 DML 55 CLSĐ 32 HC 35 ChanPro2014.6.7.9.40.1.
   
 9. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 25 : CTB 56 DML 59 CLSĐ 32 HC 35 ChanPro2014.6.7.9.41.56.
   
 10. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 26 : CTB 69 DML 59 CLSĐ 32 HC 35 ChanPro2014.6.7.9.46.22.
   
 11. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 27 : CTB 69 DML 62 CLSĐ 32 HC 35 ChanPro2014.6.7.9.50.2.
   
 12. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 28 : CTB 69 DML 62 CLSĐ 32 HC 37 ChanPro2014.6.7.9.51.43.
   
 13. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 29 : CTB 69 DML 65 CLSĐ 32 HC 37 ChanPro2014.6.7.9.54.34.
   
 14. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 30 : CTB 69 DML 65 CLSĐ 45 HC 37 ChanPro2014.6.7.9.57.44.
   
 15. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 31 : CTB 69 DML 65 CLSĐ 45 HC 53 ChanPro2014.6.7.10.0.58.
   
 16. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 32 : CTB 69 DML 65 CLSĐ 58 HC 53 ChanPro2014.6.7.10.2.56.
   
 17. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 33 : CTB 69 DML 68 CLSĐ 58 HC 53 ChanPro2014.6.7.10.6.16.
   
 18. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 34 : CTB 69 DML 81 CLSĐ 58 HC 53 ChanPro2014.6.7.10.9.25.
   
 19. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 35 : CTB 69 DML 81 CLSĐ 58 HC 58
  ChanPro2014.6.7.10.12.46.
   
 20. cuchuoihn

  cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

  Ván 36 : CTB 69 DML 85 CLSĐ 58 HC 58
  ChanPro2014.6.7.10.13.59.