Giải Vô Địch Chắn Hội Hà Nội Lần thứ III

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 20/4/14.

 1. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 2BĐ: CLSD 0 8L2B 0 CHINHTHAIBINH 0 CROM 4 2.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 2. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 3BĐ: CLSD 0 8L2B 0 CHINHTHAIBINH 3 CROM 4 3.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 3. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 4BĐ: CLSD 0 8L2B 0 CHINHTHAIBINH 3 CROM 6 4.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 4. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 5BĐ: CLSD 0 8L2B 0 CHINHTHAIBINH 3 CROM 10 5.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 5. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 6BĐ: CLSD 0 8L2B 0 CHINHTHAIBINH 3 CROM 13 6.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 6. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 7BĐ: CLSD 0 8L2B 0 CHINHTHAIBINH 6 CROM 13 7.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 7. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 8BĐ: CLSD 0 8L2B 0 CHINHTHAIBINH 6 CROM 16 8.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 8. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 9BĐ: CLSD 0 8L2B 0 CHINHTHAIBINH 8 CROM 16 9.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 9. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 10BĐ: CLSD 0 8L2B 0 CHINHTHAIBINH 13 CROM 16 10.
   
  DẾ MÈN 80ducthudo thích điều này.
 10. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 11BĐ: CLSD 4 8L2B 0 CHINHTHAIBINH 13 CROM 16 11.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 11. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 12BĐ: CLSD 4 8L2B 0 CHINHTHAIBINH 13 CROM 16 12.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 12. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 13BĐ: CLSD 4 8L2B 4 CHINHTHAIBINH 13 CROM 16 13.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 13. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 14BĐ: CLSD 4 8L2B 4 CHINHTHAIBINH 16 CROM 16 14.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 14. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 15BĐ: CLSD 4 8L2B 4 CHINHTHAIBINH 16 CROM 20 15.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 15. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 16BĐ: CLSD 17 8L2B 4 CHINHTHAIBINH 16 CROM 20 16.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 16. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  VÁN 17BĐ: CLSD 17 8L2B 4 CHINHTHAIBINH 20 CROM 20 17.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 17. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  Ván 18BĐ: CLSD 17 8L2B 19 CHINHTHAIBINH 20 CROM 20 18.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 18. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  Ván 19BĐ: CLSD 17 8L2B 19 CHINHTHAIBINH 34 CROM 20 19.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 19. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  Ván 20BĐ: CLSD 17 8L2B 19 CHINHTHAIBINH 40 CROM 20 20.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 20. Hamvui78

  Hamvui78 Chánh tổng

  Ván 21BĐ: CLSD 22 8L2B 19 CHINHTHAIBINH 40 CROM 20 21.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.