Giải đấu ủng hộ Chắn Hội Hà Nội

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi Cọp Cái, 7/1/15.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2022: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/10/2022 đến 31/12/2022. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 5. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2022:
Tổng số tiền:
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V13BĐ: HS-TQT 70 vs OGLH-LTT 52
  ChanPro2015.1.14.21.9.14.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 2. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V14BĐ: HS-TQT 70 vs OGLH-LTT 54
  ChanPro2015.1.14.21.12.7.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 3. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V15BĐ: HS-TQT 70 vs OGLH-LTT 57
  ChanPro2015.1.14.21.14.38.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 4. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V16BĐ: HS-TQT 70 vs OGLH-LTT 60
  ChanPro2015.1.14.21.17.48.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 5. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V17BĐ: HS-TQT 70 vs OGLH-LTT 64
  ChanPro2015.1.14.21.20.9.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 6. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V18BĐ: HS-TQT 70 vs OGLH-LTT 66
  ChanPro2015.1.14.21.23.6.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 7. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V19BĐ: HS-TQT 75 vs OGLH-LTT 66
  ChanPro2015.1.14.21.25.50.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 8. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V20BĐ: HS-TQT 80 vs OGLH-LTT 66
  ChanPro2015.1.14.21.27.26.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 9. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V21BĐ: HS-TQT 80 vs OGLH-LTT 81
  ChanPro2015.1.14.21.30.2.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 10. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V22BĐ: HS-TQT 80 vs OGLH-LTT 90
  ChanPro2015.1.14.21.32.59.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 11. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V23BĐ: HS-TQT 82 vs OGLH-LTT 90
  ChanPro2015.1.14.21.35.53.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 12. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V24BĐ: HS-TQT 82 vs OGLH-LTT 114
  ChanPro2015.1.14.21.38.42.
   
  muathuvang_vtHàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 13. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V25BĐ: HS-TQT 82 vs OGLH-LTT 122
  ChanPro2015.1.14.21.41.13.
   
  muathuvang_vtHàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 14. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V26BĐ: HS-TQT 87 vs OGLH-LTT 122
  ChanPro2015.1.14.21.43.41.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 15. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V27BĐ: HS-TQT 104 vs OGLH-LTT 122
  ChanPro2015.1.14.21.46.58.
   
  muathuvang_vtHàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 16. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V28BĐ: HS-TQT 87 vs OGLH-LTT 122
  ChanPro2015.1.14.21.50.21.
   
  muathuvang_vtHàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 17. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V29BĐ: HS-TQT 87 vs OGLH-LTT 133
  ChanPro2015.1.14.21.52.52.
   
  muathuvang_vtHàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 18. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V30BĐ: HS-TQT 87 vs OGLH-LTT 146
  ChanPro2015.1.14.21.55.31.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 19. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V31BĐ: HS-TQT 87 vs OGLH-LTT 150
  ChanPro2015.1.14.21.57.44.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 20. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  Ván cuốiBĐ: HS-TQT 92 vs OGLH-LTT 150
  ChanPro2015.1.14.22.0.43.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.