[Sự kiện] Giải đấu THIÊN SƠN CHIẾT MAI THỦ - lần 4

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi TCSK_TDH, 16/2/24.

 1. ___dvb___

  ___dvb___ Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick:___dvb___
  - ID:707
  - SĐT:0907927234
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  nhat cai chi chi, ĐỉnhCao81TCSK_TDH thích điều này.
 2. Sauuruou

  Sauuruou Bang chủ Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: @Sauuruou
  - ID: 1976
  - SĐT:094.3030.886
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
 3. Tay Chan Ga

  Tay Chan Ga Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu '' Thiên Sơn Triết Mai Thủ Lần 4 "
  Tên nick : Tay Chan Ga
  ID : 1587976
  Sdt: 0985123663
  Yêu Cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không
  Tôi tự nguyện tham gia giải đấu " Thiên Sơn Triết Mai Thủ lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc giải đấu thành công Mỹ Mãn
   
  nhat cai chi chi, ĐỉnhCao81TCSK_TDH thích điều này.
 4. maithuyanh02051

  maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: @maithuyanh02051
  - ID: 3730161
  - SĐT: BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
 5. Mr Friday

  Mr Friday Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: Mr Friday
  - ID: 279
  - SĐT: 0979658279
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  nhat cai chi chi, ĐỉnhCao81TCSK_TDH thích điều này.
 6. VUA MÈO

  VUA MÈO Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: VUA MÈO
  - ID: 187
  - SĐT: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  nhat cai chi chi, ĐỉnhCao81TCSK_TDH thích điều này.
 7. ĐTH Đời Phiêu Bạt

  ĐTH Đời Phiêu Bạt Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: ĐTH Đời Phiêu Bạt
  - ID: 5381942
  - SĐT: 0976249266
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 17/2/24
  nhat cai chi chi, ĐỉnhCao81TCSK_TDH thích điều này.
 8. huong909

  huong909 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: huong909
  - ID: 5237154
  - SĐT: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  nhat cai chi chi, ĐỉnhCao81TCSK_TDH thích điều này.
 9. Dương z179

  Dương z179 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: Dương Z179
  - ID: 5449609
  - SĐT: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  nhat cai chi chi, ĐỉnhCao81TCSK_TDH thích điều này.
 10. pmplove2001

  pmplove2001 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: PMPlove2001
  - ID: 3197371
  - SĐT: 0936422694
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  nhat cai chi chi, ĐỉnhCao81TCSK_TDH thích điều này.
 11. Thiên Môn Chắn Phái

  Thiên Môn Chắn Phái Tiêu Dao Hội

  Đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"

  - Tên nick: @Thiên Môn Chắn Phái
  - ID: 706933452
  - SĐT: 0987021177
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 12. Chắn thủ Vương gia

  Chắn thủ Vương gia Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: Chắn Thủ Vương Gia
  - ID: 3219834
  - SĐT: Dùng chung số thằng Giặc già (Tào Tháo)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
 13. Bèohoadâu

  Bèohoadâu Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: Bèo hoa dâu
  - ID: 1133
  - SĐT: 0944 588 000
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  nhat cai chi chi, ĐỉnhCao81TCSK_TDH thích điều này.
 14. ht soidaudan

  ht soidaudan Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: ht soidaudan
  - ID: 3586111
  - SĐT: 0977793760
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  nhat cai chi chi, ĐỉnhCao81TCSK_TDH thích điều này.
 15. vinhxang1111

  vinhxang1111 Tiêu Dao Hội

  Tiêu Dao Hội
  Mới
  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: vinhxang1111
  - ID:3612845
  - SĐT: BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
 16. Vũ Bá Hưng

  Vũ Bá Hưng Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: Vũ Bá Hưng
  - ID: 51188
  - SĐT: 0988043986
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  nhat cai chi chiTCSK_TDH thích điều này.
 17. choicctt60

  choicctt60 Trưởng Lão Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: choicctt60
  - ID: 3914516
  - SĐT: 0913556663
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Nếu có sẽ thông báo.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu, thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 18. quangdiep198657

  quangdiep198657 Tiêu Dao Hội

  Mới
  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: quangdiep198657
  - ID: 190686
  - SĐT: 0914796450
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Nếu có sẽ thông báo.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu, thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  nhat cai chi chiTCSK_TDH thích điều này.
 19. Mr Pip

  Mr Pip Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: @Mr Pip
  - ID: 3593265
  - SĐT:
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  nhat cai chi chiTCSK_TDH thích điều này.
 20. _Phúc Lộc_

  _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  - Tên nick: _Phúc Lộc_
  - ID: 3333333
  - SĐT: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Nếu có sẽ thông báo.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - lần 4"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu, thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp! :)