[Sự kiện] Giải đấu: Quần Hùng Tụ Hội

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod01, 16/10/17.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2020: Nối vòng tay lớn!

  Từ ngày 01/12/2020 đến 31/12/2020. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: Tím cả chiều hoang
  - ID: 2855348
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 01674538309
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.

  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 2. gmailcom1

  gmailcom1 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: gmailcom1
  - ID: 4343693
  - Level: Hương trưởng
  - SĐT: 01643476883
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.


  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 3. dthanhna1

  dthanhna1 Dân đen

  Last edited by a moderator: 19/10/17
  vietbaclktnhpNện điêu luyện thích điều này.
 4. ganon109

  ganon109 Lý trưởng

  Tên nick: Thoavn
  Xin đang ký tham gia
   
 5. Việt Béo VQ

  Việt Béo VQ Chánh tổng

  Đơn đăng kí giải đấu:"QUẦN HÙNG TỤ HỘI".
  Tên nick:Việt Béo VQ
  ID:3240334
  Level:Tri huyện
  SDT:0988763373
  Yêu cầu về thời gian thi đấu:không
  Tôi xin tự nguyện đăng kí tham gia giải đấu"Quần hùng tụ hội".Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và quy định của BTC và nộp lệ phí đầy đủ.Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  maithuyanh0205, vietbaclktnhp, Nobitaviet057 others thích điều này.
 6. hoanglangtu280485

  hoanglangtu280485 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: hoanglangtu2804
  - ID: 3888842
  - Level: chánh tổng
  - SĐT: 0977491293
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.

  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ cácquy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham giađúng hạn.
   
 7. Bogiavnbg

  Bogiavnbg Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: Bogiavnbg
  - ID: 8668
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0912131008
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.

  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  maithuyanh0205, pdhien, vietbaclktnhp12 others thích điều này.
 8. Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: Đoàn Thiếu Gia BT
  - ID: 4378304
  - Level: Đề Hạt
  - SĐT: 0912381393
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 9. hoanglangtu280485

  hoanglangtu280485 Chánh tổng

  Hãm lắm đừng thi.vhehe
   
  Nện điêu luyện thích điều này.
 10. Mod07

  Mod07 Moderator

  Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: Lão Hạc
  - ID: 4329884
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: 0973133429
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.

  Do đây là trường hợp đặc biệt, tài khoản của bạn Lão Hạc đang bị lỗi không thể đăng nhập diễn đàn nên có nhờ mod đăng kí hộ.
   
 11. thuý hải dương

  thuý hải dương Người phụ nữ Việt Nam anh hùng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: Thúy Hải Dương
  - ID: 99999
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: 01299091999
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 12. Trần Bon

  Trần Bon Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: Trần Bon
  - ID: 3803571
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: 0936095790
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 13. Nện điêu luyện

  Nện điêu luyện Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: Nện điêu luyện
  - ID: 4186718
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: 0914990505
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 14. Sauuruou

  Sauuruou Bang chủ Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: sauuruou
  - ID: 1976
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0943.030886
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 15. chimtodan2014

  chimtodan2014 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: chimtodan2014
  - ID: 3470605
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 0977242386
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 16. jegia_12

  jegia_12 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: Jegia_12
  - ID: 2386447
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0912 287 828
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuyanh0205, Việt Béo VQ, Nobitaviet053 others thích điều này.
 17. Thế Phiệt

  Thế Phiệt Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: Thế Kiệt
  - ID:3627211
  - Level:
  - SĐT: @Mod04 .
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.

  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải "Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu !
   
  Nguyễn Ngọc Thư, maithuyanh0205, pdhien9 others thích điều này.
 18. Long Nguyen

  Long Nguyen Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Quần Hùng Tụ Hội - 2017":

  - Tên nick: Long Nguyen
  - ID: 232184
  - Level: Chánh tổng
  - SĐT: 098634782
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.

  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải "Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.:)%%-%%-%%-
   
  muathuvang_vt, maithuyanh0205, Camp Nou2 others thích điều này.
 19. nguyenhoangthao

  nguyenhoangthao Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải quần hùng tụ hội 2017:
  -Tên nick: nguyenhoangthao
  - ID: 2903665
  - Level: Tri phủ
  - SDT: 0963188868
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu, tôi cam đoan
  sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 19/10/17
  maithuyanh0205Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 20. chắn phỏm online

  chắn phỏm online Lý trưởng

  Mới
  Đơn đăng ký tham dự giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017":
  - Tên nick: chắn phỏm online
  - ID:4476805
  - Level:phó tổng
  - SĐT: 096.100.6888.
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.

  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải " Quần Hùng Tụ Hội - 2017", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.