Giải đấu " Quan Họ Quê Tôi" tháng 8 - 2019

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi tung87, 29/7/19.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 19
  received_1144778702373130.
   
  tung87 thích điều này.
 2. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 20
  received_2461955763862966.
   
  tung87 thích điều này.
 3. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 21
  received_2644223065608534.
   
  tung87 thích điều này.
 4. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 22
  received_652348628618032.
   
  tung87 thích điều này.
 5. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 23
  received_1335079926645766.
   
  tung87 thích điều này.
 6. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 24
  received_712688402477871.
   
  tung87 thích điều này.
 7. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 25
  received_456713548250318.
   
  tung87 thích điều này.
 8. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 26
  received_2250515738593270.
   
  tung87 thích điều này.
 9. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 27
  received_653215251864328.
   
  tung87 thích điều này.
 10. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983
  Ván thứ 28
  received_2338305036246741.
   
  tung87 thích điều này.
 11. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 29
  received_1183892691812237.
   
  tung87 thích điều này.
 12. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 30
  received_914787318886745.
   
  tung87 thích điều này.
 13. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 31
  received_488165295348746.
   
  tung87 thích điều này.
 14. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 32
  received_405526780078317.
   
  tung87 thích điều này.
 15. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 33
  received_2344336495780154.
   
  tung87 thích điều này.
 16. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 34
  received_436354076964744.
   
  tung87 thích điều này.
 17. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 35
  received_2371452669792519.
   
  tung87 thích điều này.
 18. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  GIẢI ĐẤU " Quan họ quê tôi tháng 08 "
  - Trận Chung Kết
  - Bàn 20 thời gian thi đấu 20h30' ngày 21/08/2019
  - Địa điểm : Phủ Đường , Khu Chánh Tổng.
  - Gồm 4 chắn thủ tham gia thi đấu :
  @nvandung2017
  @quyluongbv1
  @ngoty19771
  @minh tuyển 1983

  Ván thứ 36 ván cuối trận chung kết
  received_352201672386759.
   
  tung87 thích điều này.
 19. Hội chắn kinh Bắc

  Hội chắn kinh Bắc Chánh tổng

  TRẬN CHUNG KẾT GIẢI QUAN HỌ QUÊ TÔI tháng 08 do HỘI CHẮN BẮC NINH tổ chức
  Kết thúc 36 ván đấu đầy căng thẳng ... Xin chúc mừng chắn thủ @quyluongbv1 đã xuất sắc dành chức vô địch giải đấu QHQT T8 . Và cám ơn 3 chắn thủ cùng chơi trận chung kết đã cùng tạo nên một trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính đến tận những ván đấu cuối cùng ...
  - Xin được cảm ơn các chắn thủ và toàn thể các bạn cổ động viên đã luôn sát cánh và ủng hộ chúng tôi. Sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn giúp 1 phần rất lớn vào sự thành công của chúng tôi...
  - Xin cảm ơn BQT HCBN, tổ Trọng Tài & ban giám sát giải đấu đã cùng tạo nên một sân chơi vô cùng ý nghĩa,hấp dẫn, xây dựng lên tình đoàn kết ,giao lưu , học hỏi .v.v..của HCBN nói riêng & cộng đồng chắn thủ yêu game chơi dân gian này !
  - Một lần nữa xin cám ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những mùa giải lần sau do HCBN tổ chức...thank's...!
  TT & PV : @Hội chắn kinh Bắc
  1566401962920.
   
  tung87 thích điều này.
 20. tung87

  tung87 Chánh tổng

  TỔNG KẾT GIẢI ĐẤU
  "Quan Họ Quê Tôi T8 - 2019"

  Giải đấu "Quan Họ Quê Tôi Tháng 8" gồm có 64 chắn thủ tham gia thi đấu được chia thành 16 bảng đấu , Sau khi trải qua 30 trận đấu đầy găng go và quyết liệt thì ngày hôm nay trận đấu thứ 31 và cũng là trận Chung Kết của giải đấu đã diễn ra ...Kết thúc 36 ván đầy căng thẳng và kịch tính chúng ta đã tìm ra được ngôi vị quán quân của giải đấu QHQTT8 và thứ hạng như sau:
  Vô địch ....... @quyluongbv1 (+106đ phần thưởng là 500m bảo + 1 bộ ấm chén sân đình)
  Về nhì......... @ngoty19771 (+103đ phần thưởng là 400m bảo)
  Về ba.......... @minh tuyển 1983 (-18đ phần thưởng là 300m bảo)
  Về tư........... @nvandung2017 (-191đ phần thưởng là 200m bảo)
  Kqck qhqt t8.
  - Cước ù có số điểm lớn nhất 36đ thuộc về chắn thủ@nvandung2017 thi đấu ngày 13/8 bảng D bàn 22 (phần thưởng là 20m bảo)[​IMG]
  - Điểm số cao nhất các bảng đấu thuộc về chắn thủ @quyluongbv1 với 294đ thi đấu ngày 15/08 bảng F bàn 20(phần thưởng là 20m bảo)[​IMG]
  - Cước phụ CLSĐ của chắn thủ @Đào_Khánh_TH_TB thi đấu ngày 07/08 bảng 3 bàn 21(phần thưởng là 20m bảo)
  [​IMG]- Cước phụ HRCP của chắn thủ @chanhoi baoloc thi đấu ngày 09/08 bảng 12 bàn 22 (phần thưởng là 20m bảo)
  [​IMG]- Cước phụ CLSĐ của chắn thủ @quyluongbv1 thi đấu ngày 15.8 bảng F bàn 20(phần thưởng là 20m bảo)[​IMG]- Cước phụ CLSĐ của chắn thủ @quyluongbv1 thi đấu ngày 15.8 bảng F bàn 20 (phần thưởng là 20m bảo)
  [​IMG]

  - Cước phụ CLSĐ của chắn thủ @nvandung2017 ngày 17/8 tứ kết 2(phần thưởng là 20m bảo)
  received_462981897766691.
  Các cước ù kép NOBC - CLSĐ...không có

  - Danh Sách Mạnh thường quân và các kèo đấu ủng hộ giải Quan Họ Quê Tôi Tháng 8:
  1. @maytrendinhnui ..........50m bảo
  2.cặp đôi đánh kèo ủng hộ
  @tam76 ,@ducthanh2014 ...........200m bảo
  3.cặp đôi đánh kèo ủng hộ
  @tung87 , @Thăng Rùa 1990 .......200m bảo
  4. @Chắn Hội Hà Tây ...................100m bảo
  5. @hailam2009 ...............100m bảo
  6. @Chienbinh HD ............50m bảo
  7. @Quang Trung 82 .........20m bảo
  8. @Quốc yên1986 ...........50m bảo
  9. @laquanhi ....................20m bảo
  10.kèo và ủng hộ của các chắn thủ
  @Quan họ quê tôi1976......50m bảo
  @quangminh0440 ............20m bảo
  @Hungghost ....................30m bảo
  @maytrendinhnui .............20m bảo
  @anhchi321 .....................20m bảo
  @thao96pb .......................50m bảo
  @caudoi1977 ...................10m bảo
  @dungthuytm ...................50m bảo
  @trai nguyenbac ...............90m bảo
  @Quốc yên1986................30m bảo
  @tamquoc2014 ................40m bảo
  @Quochuy_hailua .............30m bảo
  11. @Trà Đá 1977 .............100m bảo.

  BTC giải đấu xin gửi lời cám ơn tới các bang hội ,mạnh thường quân đã quan tâm và ủng hộ giải đấu cả về vật chất lẫn tinh thần. Cám ơn tổ TT&PV , các chắn thủ đã tham gia thi đấu và tất cả ace đang sinh hoạt trong group Hội Chắn Bắc Ninh... đã góp phần để giải đấu được diễn ra và kết thúc tốt đẹp!
  Ban TCSK Hội Chắn Bắc Ninh
  Trân trọng thông báo!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 22/8/19
  nvandung2017 thích điều này.