[Sự kiện] Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020!

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi TCSK Chắn hội MU, 8/6/20.

 1. buiquangngu1

  buiquangngu1 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":

  Tên nick: buiquangngu
  Là thành viên: HCBN
  Nick Facebook: bùi quang ngự
  ID: 3875576
  Level: chánh tổng
  SĐT: 092930148
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Theo lịch BTC.

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.

  Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp!!!
   
  Cau Le Chi thích điều này.
 2. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Trưởng ban TCSK Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":

  - Tên nick: Cau Le Chi
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  - ID: 3866555
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 0914337138
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  -Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 3. lamviecolao_1

  lamviecolao_1 Chánh tổng

  Mẫu đơn đăng ký tham gia giải đấu
  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":

  - Tên nick: LAMVIECOLAO_1
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  - Nick Faceboock: TRẦN XUÂN
  - ID: 4485884
  - Level: TRI PHỦ
  - SĐT: 0979096775
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Cau Le Chinamdinh0022 thích điều này.
 4. Nguyễn Thị Lan Phương

  Nguyễn Thị Lan Phương Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":

  - Tên nick: Nguyễn Thị Lan Phương
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  - Nick Facebook: Nguyễn Thị Lan Phương
  - ID: 4580107
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0978539989
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Theo lịch BTC.

  -Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.

  - Chúc Giải đấu thành công!
   
  thoivodoi99, namdinh0022, Cau Le Chi1 người khác thích điều này.
 5. Tịch Tà Chắn Phổ 111

  Tịch Tà Chắn Phổ 111 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":

  - Tên nick: Tịch Tà Chắn Phổ 111
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  - Nick Facebook: Nguyễn Đức Việt
  - ID: 4780000
  - Level: Chánh tổng
  - SĐT: 0944441118
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Theo lịch BTC.

  -Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.

  - Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  Cau Le Chithoivodoi99 thích điều này.
 6. nho1nguoj88

  nho1nguoj88 Dân đen

  Tên nick: Nguyễn Thắng
  - Là thành viên: Gruop Facebook Chắn hội MU
  - Nick Faceboock: Nguyen Thang
  - ID: 222222
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0982409969
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Cau Le Chithoivodoi99 thích điều này.
 7. thoivodoi99

  thoivodoi99 Chánh tổng

  Tên nick: thoivodoi99
  - Là thành viên: CHMU
  - Nick facebook: Đoàn Xuân Thời
  - ID: 4427977
  - Level: tri huyện
  - SĐT: 0359880245 (BTC yêu cầu tất cả các chắn thủ đều phải có SĐT để tiện liên lạc. ACE có thể đăng tại diễn đàn hoặc gửi vào hộp thư của nick: TCSK Chắn hội MU).
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Cau Le Chi thích điều này.
 8. thoivodoi99

  thoivodoi99 Chánh tổng

  ID đẹp quá
   
  Cau Le Chi thích điều này.
 9. fb_baoviet1980

  fb_baoviet1980 Chắn hội MU

   
  Cau Le Chi thích điều này.
 10. fb_baoviet1980

  fb_baoviet1980 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":
  - Tên nick: fb_baoviet1980
  - Là thành viên: chắn hội MU
  - nick fb: Nguyen Tuan
  - ID: 4128619
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 0943488386 (BTC yêu cầu tất cả các chắn thủ đều phải có SĐT để tiện liên lạc. ACE có thể đăng tại diễn đàn hoặc gửi vào hộp thư của nick: TCSK Chắn hội MU).
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấuMU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấphành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu vànộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Cau Le Chi thích điều này.
 11. xThanghn

  xThanghn Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đâu"Giải đấu MU-League tháng 6-2020"

  -Tên nick: xThanghn
  -Là thành viên: Group chắn hội MU
  -Nick facebook: Thăng Nguyên
  -iD: 5037184
  -Level: tri phủ
  -Sđt:0972424737
  -Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : không

  Tôi xin tự nguyện đăng kí tham gia "Giải đấu MU League tháng 6 -2020".Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của giải đấu và nộp phí đúng thời gian và quy định của BTC.
  Xin cảm ơn BTC và chúc chắn hội có một giải đấu thành công.
   
  Cau Le Chi thích điều này.
 12. LienPhuong

  LienPhuong Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":
  - Tên nick: Lienphuong
  - Là thành viên: Gruop Facebook Chắn hội MU
  - Nick Faceboock: Tình nhưlá bayxa
  - ID: 5528
  - Level tri phủ
  - SĐT: 0934564982
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Cau Le Chi thích điều này.
 13. Đăng_Khoa_No1

  Đăng_Khoa_No1 Chắn Hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":

  - Tên nick: Đăng_Khoa_No1
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  - ID: 1987
  - Level: Tuần Phủ
  - SĐT: BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  -Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giảiđấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi camđoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điềulệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Cau Le Chi thích điều này.
 14. vinhsonduong1

  vinhsonduong1 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":

  Tên nick: vinhsonduong
  Là thành viên: Chắn hội Hải Dương
  Nick Facebook: Nguyễn Dương
  ID: 5235451
  Level: Tri Phủ
  SĐT: 0989051091
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Theo lịch BTC.

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.

  Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp!!!
   
  Cau Le Chi thích điều này.
 15. boychanh92-1

  boychanh92-1 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":

  - Tên nick: Boychanh92
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  -Nick fb : Huy Con
  - ID: 5253214
  - Level: tri huyện
  - SĐT: 0983730392
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  -Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải"Giảiđấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi camđoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điềulệ của giải đấu và nộp phí thamgia đúng hạn.
   
  Cau Le Chi thích điều này.
 16. songho99

  songho99 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký giải đấu "League tháng 6 - 2020":
  - Tên nick: ……songho99………
  - Là thành viên: .chắn hội Mu................... (Chắn hội MU hay Gruop Facebook Chắn hội MU).
  - Nick Faceboock:.....nguyễn văn sinh...........(bắt buộc với thành viên Gruop Facebook Chắn hội MU).
  - ID: ………3791184…………
  - Level: ………tri phủ………
  - SĐT: ……0983878405……………… (BTC yêu cầu tất cả các chắn thủ đều phải có SĐT để tiện liên lạc. ACE có thể đăng tại diễn đàn hoặc gửi vào hộp thư của nick: TCSK Chắn hội MU).
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không……………….

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
   
  Last edited by a moderator: 12/6/20
  Cau Le Chinamdinh0022 thích điều này.
 17. uthitolomachay

  uthitolomachay Chắn hội MU

  Mẫu đơn đăng ký tham gia giải đấu
  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":

  - Tên nick: …uthitolomachay…………
  - Là thành viên: .chắn hội MU................... (Chắn hội MU hay Gruop Facebook Chắn hội MU).
  - Nick Faceboock:.tôi đi tìm tôi...............(bắt buộc với thành viên Gruop Facebook Chắn hội MU).
  - ID: …3249918………………
  - Level: tri phủ………………
  - SĐT:0326507626 …………………… (BTC yêu cầu tất cả các chắn thủ đều phải có SĐT để tiện liên lạc. ACE có thể đăng tại diễn đàn hoặc gửi vào hộp thư của nick: TCSK Chắn hội MU).
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: …ko…………….

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
   
  Cau Le Chinamdinh0022 thích điều này.
 18. kelly129

  kelly129 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":
  - Tên nick: Kelly129
  - Là thành viên: trong Gruop Facebook Chắn hội MU).
  - Nick Faceboock: Nguyễn Công Hà thành viên Gruop Facebook Chắn hội MU).
  - ID: 5544406
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: 0985367576
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: theo giờ BTC ạ


  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Cau Le Chinamdinh0022 thích điều này.
 19. Nguyễn Thiên Trường

  Nguyễn Thiên Trường Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020":

  - Tên nick: Nguyễn Thiên Trường
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  - ID: 1223880
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 0914 234 246
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  -Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU - League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Cau Le Chinamdinh0022 thích điều này.
 20. made in 34

  made in 34 Thành viên HCHD

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Giải đấu MU - League tháng 6
  Tên nick: made in 34
  Là thành viên: HCHD
  Nick Facebook: an trần
  ID: 3013195
  Level: tuần phủ
  SĐT: 0984134432
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Theo lịch BTC.

  Tôi xintự nguyện đăng ký tham gia giải "Giải đấu MU -League tháng 6 - 2020", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  namdinh0022Cau Le Chi thích điều này.