[Sự kiện] Giải Đấu Mở Rộng: HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2020

Thảo luận trong 'Hội chắn Nam Định' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 10/8/20.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Fortuner99

  Fortuner99 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: Fortuner99
  - ID nick thi đấu: 5239999
  - Là thành viên: Tự do
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0982254617
  - Facebook (nếu có): Ha Nguyen
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Chưa có

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo6 others thích điều này.
 2. Vét Marlboro

  Vét Marlboro Lý trưởng

  * Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: Vét Marlboro
  - ID nick thi đấu: 5132550
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Hội Chắn Phố Hiến
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Tri huyện
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0963192086
  - Facebook (nếu có): Vét Marlboro
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo6 others thích điều này.
 3. cuntaytay

  cuntaytay Dân đen

  Tên nick thi đấu: cuntaytay
  - ID nick thi đấu: 4757446
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Tự do
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Tri phủ
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0981286766
  - Facebook (nếu có): Trường An Trường Phúc
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo4 others thích điều này.
 4. pearl in the rain

  pearl in the rain Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: Pearl in the rain
  - ID nick thi đấu: 3348312
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Tự do
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Tri huyện
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0968106683
  - Facebook (nếu có): Không
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo7 others thích điều này.
 5. satthumaulanh2018

  satthumaulanh2018 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2020"
  -tên nick: satthumaulanh2018
  -id: 5110225
  -là thành viên hội chắn phố hiến
  -lever: tri huyện
  -sđt: 0984463111
  -yêu cầu về thời gian :không
  -tôi tự nguyện tham gia giải đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2020"
  -tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của giải đấu đưa ra và nộp phí tham gia giải đấu đúng thời gian quy định. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo4 others thích điều này.
 6. Quanxalo2

  Quanxalo2 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: Quanxalo
  - ID nick thi đấu: 3160576
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: hội chắn Đất Tổ.
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): tri huyện
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0972564556
  - Facebook (nếu có): Minh Quân
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào KiệtThiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệcủa giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thờihạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo7 others thích điều này.
 7. ID 456789

  ID 456789 Chắn hội Lèo Tôm

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: ID 456789
  - ID nick thi đấu: 456789
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Tự do
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Chánh tổng
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 08.1568.6789
  - Facebook (nếu có): .........
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: .........
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo6 others thích điều này.
 8. Nguyen200676

  Nguyen200676 Hội Chắn Hà Tây

  -Tên nick thi đấu: nguyen200676
  - ID nick thi đấu: 5351795
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Hội Chắn Hà Tây
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): 282
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0983531525
  - Facebook (nếu có): Nguyễn Văn Lệ
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo4 others thích điều này.
 9. huongqy

  huongqy Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: huongqy
  - ID nick thi đấu: 5513797
  - Là thành viên: Hội Chắn Phố Hiến
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên):Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0982341033
  - Facebook (nếu có): Phạm Hướng
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời gian quy định của ban tổ chức.Thể hiện đúng tiêu chí của Thành Nam SĐ vui là chính.Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo4 others thích điều này.
 10. Nguyễn Ngọc Thư

  Nguyễn Ngọc Thư Chắn Hội LÈO TÔM

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: Nguyễn Ngọc Thư
  - ID nick thi đấu: 3729576
  - Là thành viên: Chắn Hội Lèo Tôm
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Tuần Phủ
  - Số điện thoại: 0973225389
  - Facebook (nếu có): Nguyễn Ngọc Thư
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời gian quy định của ban tổ chức.Thể hiện đúng tiêu chí của Thành Nam SĐ vui là chính.Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 11. Ken_ars1

  Ken_ars1 Chánh tổng

  Đơn đăng ký giải đấu "Thiên Trường Hào Kiệt 2020"
  * Tên Nick thi đấu : ken_ars1
  * Id nick thi đấu : 4374199
  * Là thành viên: Tự do
  * Level :Tri huyện
  * Số điện thoại : 0984 569 565
  * Facebook : CuongTran
  * Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu.( Không ).
  -
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu " Thiên Trường Hào Kiệt 2020".
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của BTC giải đấu.và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định.
  - Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SD. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo7 others thích điều này.
 12. anhdaovt1

  anhdaovt1 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt ThiênTrường 2020":

  - Tên nick thi đấu: anhdaovt1
  - ID nick thi đấu: 71758
  - Là thành viên: Tự Do
  - Level : tri phủ
  - Số điện thoại : 0915514618
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào KiệtThiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệcủa giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thờihạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính củaThành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo5 others thích điều này.
 13. hamsay68

  hamsay68 PV Báo Ảnh Sân Đình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: Hamsay68
  - ID nick thi đấu: 1994961
  - Là thành viên Chắn Hội : Hội Bô lão Sân Đình
  - Level : Tổng Đốc
  - Số điện thoại 0838868088
  - Facebook (nếu có): .........
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo10 others thích điều này.
 14. chitinh1502

  chitinh1502 Dân đen

  * Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: Chitinh1502
  - ID nick thi đấu: 4751432
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Tự do
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Chánh tổng
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC):0983163078
  - Facebook (nếu có): Trần Trực
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính củaThành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo3 others thích điều này.
 15. vinhsonduong1

  vinhsonduong1 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: vinhsonduong
  - ID nick thi đấu: 5235451
  - Là thành viên : Hội Chắn HẢI DƯƠNG
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): tri phủ
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC):0989051091
  - Facebook (nếu có): Nguyễn Dương
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính củaThành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  chắn Ka18, maithuy, biengoi123459 others thích điều này.
 16. UHAAMD2021-25

  UHAAMD2021-25 Chánh tổng

  Đơn đăng ký giải đấu " Hào Kiệt Thiên Trường 2020".
  -Tên nick: Bụi_Trần
  -ID: 5271124
  -Level: Tri Huyện
  -Là thành viên của Hội Chắn Hải Dương
  - SĐT: 0985132204
  - Facebook: Nguyễn Thoại
  - Yêu cầu về thời gian thi đấu " không".
  * Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu giải đấu " Thiên Trường Hào Kiệt 2020". Xin cam kết tuân thủ mọi điều lệ, quy chếcủa BTC giải.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo8 others thích điều này.
 17. hailam13

  hailam13 Thổ địa

  Đơn đăng ký giải đấu " Hào Kiệt Thiên Trường 2020".
  -Tên nick: Hailam13
  -ID: 4352940
  -Level: Tri phu
  -Là thành viên của Hội Chắn : tu do
  - SĐT: 0932061281
  - Yêu cầu về thời gian thi đấu " không".
  * Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu giải đấu " Thiên Trường Hào Kiệt 2020". Xin cam kết tuân thủ mọi điều lệ, quy chếcủa BTC giải.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo7 others thích điều này.
 18. Quang Trung 82

  Quang Trung 82 Chánh tổng

  Đơn đăng ký giải đấu "Thiên Trường Hào Kiệt 2020"
  * Tên Nick : Quang Trung 82
  * Id nick : 3401078
  * Là thành viên: HCBN
  * Level : Chánh tổng
  * Số điện thoại : 0985055362
  * Facebook : Quang Trung Dam
  * Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu.( Không ).
  -
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu " Thiên Trường Hào Kiệt 2020".
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của BTC giải đấu.và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định.
  - Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SD. Chúc giảiđấu thành công tốt đẹp !
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo5 others thích điều này.
 19. denui_012

  denui_012 Chánh tổng

  Đơn đăng ký giải đấu " Hào Kiệt Thiên Trường 2020".

  - Tên nick thi đấu: denui_012
  - ID nick thi đấu: 55891
  - Là thành viên : Hội Bô lão Sân Đình
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Tri Phủ
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0985505151
  - Facebook (nếu có): Linh Duong
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 11/8/20
  chắn Ka18, maithuy, biengoi123455 others thích điều này.
 20. ninhtrinh01

  ninhtrinh01 Hội chắn Nam Định

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: ninhtrinh01
  - ID nick thi đấu: 4690731
  - Là thành viên Hội Chắn: Thành Nam SĐ
  - Level: chánh tổng
  - Số điện thoại: 0987.04.09.84

  - Facebook: Trung Thành
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  chắn Ka18, maithuy, biengoi123456 others thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.