[Sự kiện] Giải Đấu Mở Rộng: HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2020

Thảo luận trong 'Hội chắn Nam Định' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 10/8/20.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. GÁI PHỐ CỔ - 1

  GÁI PHỐ CỔ - 1 Trưởng Ban TCSK Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: GÁI PHỐ CỔ
  - ID nick thi đấu: 5266595
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Chánh Tổng
  - Số điện thoại: BTC
  - Facebook (nếu có): Strollyman Nam
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  - Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!!!
   
  biengoi12345, nuitienkhonglo, namdinh002210 others thích điều này.
 2. truongnx1000

  truongnx1000 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: tam76
  - ID nick thi đấu: 1998707
  - Là thành viên: CH MU
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0904234145
  - Facebook (nếu có): Minh Tam Ngo
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo11 others thích điều này.
 3. vutram

  vutram Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"

  - Tên nick thi đấu: @vutram
  - ID nick thi đấu: 2114222
  - Là thành viên: tự do
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0947147030
  - Facebook (nếu có):
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  - Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!!!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo8 others thích điều này.
 4. Ken1708

  Ken1708 Chắn Hội MU

  * Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: Ken1708
  - ID nick thi đấu: 5306176
  - Là thành viên: Chắn Hội MU
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: 0912061189
  - Facebook: (nếu có)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo10 others thích điều này.
 5. LienPhuong

  LienPhuong Chánh tổng

  * Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: @LienPhuong
  - ID nick thi đấu: 5528
  - Là thành viên: Hội Chắn Đất Tổ
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0934564982
  - Facebook: (nếu có)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 6. chắn Ka18

  chắn Ka18 Trưởng ban TCSK Hội chắn Nam Định

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: chắn Ka18
  - ID nick thi đấu: 4824525
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Tri Huyện
  - Số điện thoại:0989318126
  - Facebook (nếu có): Bùi Đạt Hưng
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo12 others thích điều này.
 7. chuc1982

  chuc1982 Lý trưởng

  Đơn Đăng ký tham dự giải đấu “Hào kiệt thiên trường 2020”
  -tên nich thi đấu:chuc1982
  -IDnich thi đấu:5364187
  -là thành viên:hội chắn hà Tây
  -level (Chánh tổng-70 trở lên) :tri huyện
  -số điện thoại:0386014845
  -Facebook:Nguyễn mạnh chức.
  -yêu cầu đặc biệt về thời gian: không.
  - tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “hào kiệt thiên trường 2020.
  -tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định của giải đấu,thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của thành nam sd và xin chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo10 others thích điều này.
 8. sao băng 93

  sao băng 93 Chắn Hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: sao băng 93
  - ID nick thi đấu: 5551808
  - Là thành viên : Tự do
  - Level Phó Tổng
  - Số điện thoại:0869236811
  - Facebook (nếu có): Nguyễn văn vẻ
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 11/8/20
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo5 others thích điều này.
 9. chấu cà 2007

  chấu cà 2007 Lý trưởng

  - Tên nick thi đấu: chấu cà 2007
  - ID nick thi đấu: 4583344
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do:TNSĐ
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Chánh tổng
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC):0906277094
  - Facebook (nếu có):
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo11 others thích điều này.
 10. Guantanamo

  Guantanamo Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: guantanamo
  - ID nick thi đấu: 559736
  - Là thành viên : Hội chắn Ninh Bình
  - Level: Tri huyện
  - Số điện thoại: 0844484442
  - Facebook (nếu có): Nguyễn Thành Luân
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 11. minhchien 5689

  minhchien 5689 Lý trưởng

  - Tên nick thi đấu: minhchien568989
  - ID nick thi đấu: 4200534
  - Là thành viên: Chắn Sân Đình
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: 0932154789
  - Facebook: (nếu có)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo8 others thích điều này.
 12. không vương vấn

  không vương vấn Hội phó - Trưởng ban Pháp chế Hội chắn Nam Định

  * Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: Không vương vấn
  - ID nick thi đấu: 4937745
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Thành Nam SĐ
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Tri huyện
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC):0912246595
  - Facebook (nếu có): nguyễn hiển
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo11 others thích điều này.
 13. Ác Điểu

  Ác Điểu Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: ÁC ĐIỂU
  - ID nick thi đấu: 4648434
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Tri huyện
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC):0936978890
  - Facebook (nếu có):
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo15 others thích điều này.
 14. Njnh Tran

  Njnh Tran Hội chắn Nam Định

  - Tên nick thi đấu: Njnh Tran
  - ID nick thi đấu: 4562238
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level : Tri Phủ
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC):0964122528
  - Facebook (nếu có):
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo13 others thích điều này.
 15. Huy Tanhat-1

  Huy Tanhat-1 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu Hào Kiệt Thiên Trường 2020:
  -Tên nick tham gia thi đấu :Huy TaNhat.
  - ID nick thi đấu :5427647.
  - Là chắn thủ tự do.
  -Lever chánh tổng.
  -Số điện thoại liên hệ :0987021177.
  -Fecebook:Huy TaNhat.
  -Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu :Không
  +Tôi tự nguyện đăng ký tham gia thi đấu giải "Hào Kiệt Thiên Trường 2020".
  +Tôi cam kết chấp hành đầy đủ quy định,điều lệ của giải đấu,nộp phí và tham gia giải đúng thời hạn.Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam Sân Đình.Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo9 others thích điều này.
 16. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

  Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: ĐỉnhCao81
  - ID nick thi đấu: 3912119
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Tiêu Dao
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Tri huyện
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC):0365246800
  - Facebook (nếu có): Thích Đủ Thứ
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  maithuy, biengoi12345, nuitienkhonglo11 others thích điều này.
 17. Minh Tam Điệp

  Minh Tam Điệp Lý trưởng

  * Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":

  - Tên nick thi đấu: Minh Tam Điệp
  - ID nick thi đấu: 5592986
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: HCNB
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Chánh Tổng
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0368453183
  - Facebook (nếu có): Minh Tống
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2020"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  chắn Ka18, maithuy, biengoi1234511 others thích điều này.
 18. Dũng Chu Văn

  Dũng Chu Văn Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2020"
  -tên nick. Dũng Chu Văn
  -id:4377676
  -là thành viên hội chắn phố hiến
  -lever:tri huyện
  -sđt:0333563444
  -yêu cầu về thời gian :không
  -tôi tự nguyện tham gia giải đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2020"
  -tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của giải đấu đưa ra và nộp phí tham gia giải đấu đúng thời gian quy định. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  chắn Ka18, maithuy, biengoi1234510 others thích điều này.
 19. Trái Tim Tuyết

  Trái Tim Tuyết Trưởng ban TCSK Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2020"
  -Tên nick. Trái Tim Tuyết
  -Id:4547829
  -Là thành viên TDH
  -Lever:tri huyện
  -Sđt:0967677740
  -Yêu cầu về thời gian :không
  -Tôi tự nguyện tham gia giải đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2020"
  -Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của giải đấu đưa ra và nộp phí tham gia giải đấu đúng thời gian quy định. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  chắn Ka18, maithuy, biengoi1234512 others thích điều này.
 20. nick75

  nick75 Chắn Hội Hà Nội

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2020"
  -Tên nick. Nick75
  -Id:290975
  -Là thành viên : CHHN
  -Lever:tri phủ
  -Sđt:0986166975
  -Yêu cầu về thời gian :không
  -Tôi tự nguyện tham gia giải đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2020"
  -Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của giải đấu đưa ra và nộp phí tham gia giải đấu đúng thời gian quy định. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  chắn Ka18, maithuy, biengoi1234515 others thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.