[Sự kiện] Giải Đấu Mở Rộng: HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2020

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 10/8/20.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Chiến binh HD

  Chiến binh HD Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @duyhuan1
  - Á Quân: @trangtu2007
  - Giải Ba: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Tư: @30F00001
  Điểm số nhà Vô Địch đạt được: (+134đ)
  Nick chắn: @Chiến binh HD
  ID: 4989999
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 2. Cú Đêm HD_

  Cú Đêm HD_ Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @trangtu2007
  - Á Quân: @duyhuan1
  - Giải Ba: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Tư: @30F00001
  Điểm số nhà Vô Địch đạt được: (+134đ)
  Nick chắn: @Cú Đêm HD_
  ID: 5290000
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 3. Chip2006

  Chip2006 Thổ địa

  Dự đoán chung kết :"Hào Kiệt Thiên Trường 2020"
  - Vô địch: @trangtu 2007
  - Á quân : @duyhuan1
  - Giải ba: @30F00001
  - Giải tư : @Mạnh Sơn 1975
  - Điểm nhà vô địch nhận được: +125đ
  - Nick: chip2006
  - ID: 8163
  Chúc giải thành công tốt đẹp. Chúc buổi offline Thành công rực rỡ
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 4. Ken_ars1

  Ken_ars1 Chánh tổng

  • Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @30F00001
  - Á Quân: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Ba: @trangtu2007
  - Giải Tư: @duyhuan1
  Điểm số nhà Vô Địch đạt được: +168d
  Nick chắn của bạn: .ken_ars1
  ID của bạn: 4374199
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 5. ken_ars

  ken_ars Thổ địa

  • Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @Mạnh Sơn 1975
  - Á Quân: @trangtu2007
  - Giải Ba: @30F00001
  - Giải Tư: @duyhuan1
  Điểm số nhà Vô Địch đạt được: +132d
  Nick chắn của bạn: ken_ars
  ID của bạn: 4187569
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 6. Văn Giang Chắn Phổ

  Văn Giang Chắn Phổ Chánh tổng

  • Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @30F00001
  - Á Quân: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Ba: @duyhuan1
  - Giải Tư: @trangtu2007
  Điểm số nhà Vô Địch đạt được: +86
  Nick chắn của bạn: Văn giang chắn phổ
  ID của bạn: .5190868
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 7. JBond007

  JBond007 Chánh tổng

  • Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @30F00001
  - Á Quân: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Ba: @trangtu2007
  - Giải Tư: @duyhuan1
  Điểm số nhà Vô Địch đạt được: +108d
  Nick chắn của bạn: Jbond007
  ID của bạn: 4598269
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 8. _Ngọc Trinh_

  _Ngọc Trinh_ Lý trưởng

  • Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @30F00001
  - Á Quân: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Ba: @trangtu2007
  - Giải Tư: @duyhuan1
  Điểm số nhà Vô Địch đạt được: +142d
  Nick chắn của bạn: _Ngọc Trinh_
  ID của bạn : 5243953
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 9. ù bé thui

  ù bé thui Chánh tổng

  • Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @30F00001
  - Á Quân: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Ba: @trangtu2007
  - Giải Tư: @duyhuan1
  Điểm số nhà Vô Địch đạt được: +182d
  Nick chắn của bạn: ù bé thui
  ID của bạn:3100070
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 10. _Quan Vũ_

  _Quan Vũ_ Lý trưởng

  Thành Nam SĐ thích điều này.
 11. _Vy Tiểu Bảo_

  _Vy Tiểu Bảo_ Lý trưởng

  • Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @duyhuan1
  - Á Quân: @trangtu2007
  - Giải Ba: @30F00001
  - Giải Tư: @Mạnh Sơn 1975
  Điểm số nhà Vô Địch đạt được: +132d
  Nick chắn của bạn: _vy tiểu bảo_
  ID của bạn: 5226171
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐduyhuan1 thích điều này.
 12. wens01

  wens01 Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @trangtu2007
  - Á Quân: @duyhuan1
  - Giải Ba: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Tư: @30F00001
  Điểm số nhà Vô Địch đạt được: (+115đ)
  Nick chắn: @wens01
  ID: 3868
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 13. Côn Sơn Chắn Phái

  Côn Sơn Chắn Phái Lý trưởng

  Thành Nam SĐ thích điều này.
 14. dachem123

  dachem123 Thổ địa

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @trangtu2007
  - Á Quân: @duyhuan1
  - Giải Ba: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Tư: @30F00001
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 195
  - Nick chắn: @dachem123
  - ID: 4157195
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 15. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @trangtu2007
  - Á Quân: @30F00001
  - Giải Ba: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Tư: @duyhuan1
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 192
  - Nick chắn: @Dachem_Pro
  - ID: 4425029
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 16. Thổ địa Sân Đình

  Thổ địa Sân Đình Lý trưởng

  Thành Nam SĐ thích điều này.
 17. Ma xó Sân Đình

  Ma xó Sân Đình Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @trangtu2007
  - Á Quân: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Ba: @duyhuan1
  - Giải Tư: @30F00001
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 170
  - Nick chắn: @Ma xó Sân Đình
  - ID: 5218828
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 18. Mõ_Sân Đình

  Mõ_Sân Đình Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @duyhuan1
  - Á Quân: @trangtu2007
  - Giải Ba: @30F00001
  - Giải Tư: @Mạnh Sơn 1975
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 105
  - Nick chắn: @Mõ_Sân đình
  - ID: 5228743
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 19. _Tàn Độc_

  _Tàn Độc_ Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @duyhuan1
  - Á Quân: @30F00001
  - Giải Ba: @trangtu2007
  - Giải Tư: @Mạnh Sơn 1975
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 195
  - Nick chắn: @_Tàn Độc_
  - ID: 5213994
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
 20. __TÀN ĐỘC__

  __TÀN ĐỘC__ Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết "Hào Kiệt Thiên Trường 2020":
  - Vô Địch: @duyhuan1
  - Á Quân: @Mạnh Sơn 1975
  - Giải Ba: @trangtu2007
  - Giải Tư: @30F00001
  - Điểm số nhà Vô Địch đạt được: 166
  - Nick chắn: @__TÀN ĐỘC__
  - ID: 5213997
  • Chúc buổi Offline của Thành Nam SĐ thành công rực rỡ!
   
  Thành Nam SĐ thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.