[Chắn] GIẢI ĐẤU "HỘI QUÁN 68 & NHỮNG NGƯỜI BẠN

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Hội Quán 68, 21/11/21.

 1. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT

  1. Thời gian: 20h30 ngày 30/11/2021
  2. Địa điểm: BÀN 1 – TRI PHỦ ĐẠI LẦU – CHÁNH TỔNG
  3. Nội dung thi đấu: Bàn cược 500k Bảo, cài bàn 20s, có Ù láo. Thi đấu 32 ván và đổi chỗ chéo cánh sau loạt 16 ván đấu. Số Bảo tối thiểu trong nick thi đấu khi vào bàn là 250M Bảo
  4. Các chắn thủ gồm: @thoavn , @Dạ! Là Em , @hailam2009 , @caudoi1977

  VÁN 21 KT : https://chanphom.com/replay?l=l1r3e34a_v3g_if
  ChanPro2021.11.30.21.33.30.WEB.
   
 2. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT

  1. Thời gian: 20h30 ngày 30/11/2021
  2. Địa điểm: BÀN 1 – TRI PHỦ ĐẠI LẦU – CHÁNH TỔNG
  3. Nội dung thi đấu: Bàn cược 500k Bảo, cài bàn 20s, có Ù láo. Thi đấu 32 ván và đổi chỗ chéo cánh sau loạt 16 ván đấu. Số Bảo tối thiểu trong nick thi đấu khi vào bàn là 250M Bảo
  4. Các chắn thủ gồm: @thoavn , @Dạ! Là Em , @hailam2009 , @caudoi1977

  VÁN 22 KT : https://chanphom.com/replay?l=l1r3e395_v3g_dv
  ChanPro2021.11.30.21.36.25.WEB.
   
 3. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT

  1. Thời gian: 20h30 ngày 30/11/2021
  2. Địa điểm: BÀN 1 – TRI PHỦ ĐẠI LẦU – CHÁNH TỔNG
  3. Nội dung thi đấu: Bàn cược 500k Bảo, cài bàn 20s, có Ù láo. Thi đấu 32 ván và đổi chỗ chéo cánh sau loạt 16 ván đấu. Số Bảo tối thiểu trong nick thi đấu khi vào bàn là 250M Bảo
  4. Các chắn thủ gồm: @thoavn , @Dạ! Là Em , @hailam2009 , @caudoi1977

  VÁN 23 KT : https://chanphom.com/replay?l=l1r3e3eh_v3g_qo
  ChanPro2021.11.30.21.39.38.WEB.
   
 4. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT

  1. Thời gian: 20h30 ngày 30/11/2021
  2. Địa điểm: BÀN 1 – TRI PHỦ ĐẠI LẦU – CHÁNH TỔNG
  3. Nội dung thi đấu: Bàn cược 500k Bảo, cài bàn 20s, có Ù láo. Thi đấu 32 ván và đổi chỗ chéo cánh sau loạt 16 ván đấu. Số Bảo tối thiểu trong nick thi đấu khi vào bàn là 250M Bảo
  4. Các chắn thủ gồm: @thoavn , @Dạ! Là Em , @hailam2009 , @caudoi1977

  VÁN 24 KT : https://chanphom.com/replay?l=l1r3e3k5_v3g_pk
  ChanPro2021.11.30.21.43.2.WEB.
   
 5. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT

  1. Thời gian: 20h30 ngày 30/11/2021
  2. Địa điểm: BÀN 1 – TRI PHỦ ĐẠI LẦU – CHÁNH TỔNG
  3. Nội dung thi đấu: Bàn cược 500k Bảo, cài bàn 20s, có Ù láo. Thi đấu 32 ván và đổi chỗ chéo cánh sau loạt 16 ván đấu. Số Bảo tối thiểu trong nick thi đấu khi vào bàn là 250M Bảo
  4. Các chắn thủ gồm: @thoavn , @Dạ! Là Em , @hailam2009 , @caudoi1977

  VÁN 25 KT : https://chanphom.com/replay?l=l1r3e3nq_v3g_nr
  ChanPro2021.11.30.21.45.12.WEB.
   
 6. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT

  1. Thời gian: 20h30 ngày 30/11/2021
  2. Địa điểm: BÀN 1 – TRI PHỦ ĐẠI LẦU – CHÁNH TỔNG
  3. Nội dung thi đấu: Bàn cược 500k Bảo, cài bàn 20s, có Ù láo. Thi đấu 32 ván và đổi chỗ chéo cánh sau loạt 16 ván đấu. Số Bảo tối thiểu trong nick thi đấu khi vào bàn là 250M Bảo
  4. Các chắn thủ gồm: @thoavn , @Dạ! Là Em , @hailam2009 , @caudoi1977

  VÁN 26 KT : https://chanphom.com/replay?l=l1r3e3t8_v3g_2j
  ChanPro2021.11.30.21.48.28.WEB.
   
 7. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT

  1. Thời gian: 20h30 ngày 30/11/2021
  2. Địa điểm: BÀN 1 – TRI PHỦ ĐẠI LẦU – CHÁNH TỔNG
  3. Nội dung thi đấu: Bàn cược 500k Bảo, cài bàn 20s, có Ù láo. Thi đấu 32 ván và đổi chỗ chéo cánh sau loạt 16 ván đấu. Số Bảo tối thiểu trong nick thi đấu khi vào bàn là 250M Bảo
  4. Các chắn thủ gồm: @thoavn , @Dạ! Là Em , @hailam2009 , @caudoi1977

  VÁN 27 KT : https://chanphom.com/replay?l=l1r3e3x5_v3g_lc
  ChanPro2021.11.30.21.50.50.WEB.
   
 8. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT

  1. Thời gian: 20h30 ngày 30/11/2021
  2. Địa điểm: BÀN 1 – TRI PHỦ ĐẠI LẦU – CHÁNH TỔNG
  3. Nội dung thi đấu: Bàn cược 500k Bảo, cài bàn 20s, có Ù láo. Thi đấu 32 ván và đổi chỗ chéo cánh sau loạt 16 ván đấu. Số Bảo tối thiểu trong nick thi đấu khi vào bàn là 250M Bảo
  4. Các chắn thủ gồm: @thoavn , @Dạ! Là Em , @hailam2009 , @caudoi1977

  VÁN 28 KT : https://chanphom.com/replay?l=l1r3e40r_v3g_kk
  ChanPro2021.11.30.21.53.0.WEB.
   
 9. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT

  1. Thời gian: 20h30 ngày 30/11/2021
  2. Địa điểm: BÀN 1 – TRI PHỦ ĐẠI LẦU – CHÁNH TỔNG
  3. Nội dung thi đấu: Bàn cược 500k Bảo, cài bàn 20s, có Ù láo. Thi đấu 32 ván và đổi chỗ chéo cánh sau loạt 16 ván đấu. Số Bảo tối thiểu trong nick thi đấu khi vào bàn là 250M Bảo
  4. Các chắn thủ gồm: @thoavn , @Dạ! Là Em , @hailam2009 , @caudoi1977

  VÁN 29 KT : https://chanphom.com/replay?l=l1r3e45l_v3g_5n
  ChanPro2021.11.30.21.55.53.WEB.
   
 10. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT

  1. Thời gian: 20h30 ngày 30/11/2021
  2. Địa điểm: BÀN 1 – TRI PHỦ ĐẠI LẦU – CHÁNH TỔNG
  3. Nội dung thi đấu: Bàn cược 500k Bảo, cài bàn 20s, có Ù láo. Thi đấu 32 ván và đổi chỗ chéo cánh sau loạt 16 ván đấu. Số Bảo tối thiểu trong nick thi đấu khi vào bàn là 250M Bảo
  4. Các chắn thủ gồm: @thoavn , @Dạ! Là Em , @hailam2009 , @caudoi1977

  VÁN 30 KT : https://chanphom.com/replay?l=l1r3e48w_v3g_8j
  ChanPro2021.11.30.21.57.52.WEB.
   
 11. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT

  1. Thời gian: 20h30 ngày 30/11/2021
  2. Địa điểm: BÀN 1 – TRI PHỦ ĐẠI LẦU – CHÁNH TỔNG
  3. Nội dung thi đấu: Bàn cược 500k Bảo, cài bàn 20s, có Ù láo. Thi đấu 32 ván và đổi chỗ chéo cánh sau loạt 16 ván đấu. Số Bảo tối thiểu trong nick thi đấu khi vào bàn là 250M Bảo
  4. Các chắn thủ gồm: @thoavn , @Dạ! Là Em , @hailam2009 , @caudoi1977

  VÁN 31 KT : https://chanphom.com/replay?l=l1r3e4cs_v3g_1a
  ChanPro2021.11.30.22.0.12.WEB.
   
 12. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT

  1. Thời gian: 20h30 ngày 30/11/2021
  2. Địa điểm: BÀN 1 – TRI PHỦ ĐẠI LẦU – CHÁNH TỔNG
  3. Nội dung thi đấu: Bàn cược 500k Bảo, cài bàn 20s, có Ù láo. Thi đấu 32 ván và đổi chỗ chéo cánh sau loạt 16 ván đấu. Số Bảo tối thiểu trong nick thi đấu khi vào bàn là 250M Bảo
  4. Các chắn thủ gồm: @thoavn , @Dạ! Là Em , @hailam2009 , @caudoi1977

  VÁN 32 KT : https://chanphom.com/replay?l=l1r3e4j5_v3g_pc
  ChanPro2021.11.30.22.4.2.WEB.
   
 13. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  KẾT QUẢ CỦA TRẬN CHUNG KẾT

  ChanPro2021.11.30.22.4.26.WEB. GGG.
   
 14. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  BTC GIẢI ĐẤU "HỘI QUÁN 68 & NHỮNG NGƯỜI BẠN"
  ..........&&&.......

  TỔNG KẾT GIẢI ĐẤU

  - Sau 6 ngày diễn ra của Giải đấu, Giải đấu đã kết thúc thành công sau 5 vòng đấu đầy căng thẳng kịch tính và kết thúc Giải đấu bằng trận Chung kết của 4 chắn thủ.

  ++ Trong quá trình diễn ra Giải đấu, không có vướng mắc nào từ phía các chắn thủ tham gia thi đấu, Các chắn thủ tuân thủ đúng giờ vào bàn đấu như quy định, số Bảo thi đấu trong TK nick đảm bảo theo yêu cầu trước khi vào bàn. BTC đã cố gắng nỗ lực tốt nhất để Giải đấu khép lại thành công như mong muốn.
  ++ Qua Giải đấu, các chắn thủ các Hội và các chắn thủ trên cộng đồng SĐ là những người bạn đã tham gia giải đấu được giao lưu, hiểu biết nhau hơn bên con chắn Sân Đình.

  ++ Trận chung kết đã khép lại:
  - Thi đấu 20h30 ngày 30/11/2021 tại: Bàn 1 - Tri Phủ Đại Lầu, khu Chánh Tổng
  - Tham gia của 4 chắn thủ:
  1. @thoavn
  2. @Dạ! Là Em
  3. @hailam2009
  4. @caudoi1977

  Kết quả trận CK như sau:
  1. Chắn thủ: @thoavn..........53Đ.......VÔ ĐỊCH
  2. Chắn thủ: @hailam2009....................21Đ .....Á QUÂN
  3. Chắn thủ: @Dạ! Là Em............................-11 Đ ......BA
  4. Chắn thủ: @caudoi1977...................................-63Đ....TƯ
  Xin chúc mừng các Chắn thủ đã hoàn thành xuất sắc trận Chung kết sau 32 ván đấu!

  ++ Với kết quả như trên, các vị trí xếp hạng trong trận Chung kết của Giải - sẽ nhận được các phần thưởng từ BTC như sau:
  i. Vô địch: MÁY TÍNH BẢNG TAB SAMSUNG GALAXY S6 LITE
  ii. Á quân: ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A12 52G / 128G
  iii. Vị trí Ba: NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU MISHICO
  iv. Vị trí Bốn: BỘ LOA MÁY TÍNH MICROLAB

  ++ Bên cạnh đó: Các cước phụ của Giải đấu thuộc về các chắn thủ có cước Ù theo quy định nhận thưởng của BTC. Đồng thời 4 dự đoán cho NVĐ và các câu hỏi minigame CK của Giải đấu trên HYC cũng nhận các phần quà may mắn và BTC sẽ trao cho các chắn thủ.

  ++ BTC xin cảm ơn các chắn đã tham gia giải, các mạnh thường quân ủng hộ giải, các ace trong Hội Quán 68, TTPV tường thuật diễn đàn, PV Live Stream đã dành thời gian cùng BTC giải đấu để tổ chức giải đấu được thành công.

  - Xin hẹn gặp lại các chắn thủ tại Giải đấu tiếp theo và trong khuôn khổ các Giải đấu do Hội Quán 68 tổ chức trong thời gian tới đây.

  BTC Giải đấu
  Trân trọng

  1. VÔ ĐỊCH
  S6 lite.

  2. Á QUÂN
  A12. A12.

  3. GIẢI BA
  Nồi chiên MK 221.

  4. GIẢI TƯ
  Loa vi tính.

  BTC sẽ liên hệ và trao quà tặng của Giải đấu đến các chắn thủ tham gia trận Chung kết cuả giải trong thời gian sớm nhất.

  BTC Giải đấu
  Trân trọng!   
 15. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây Ban quản trị


  Thư Mời
  BQT và hội viên Hội Chắn Hà Tây xin chào toàn thể ae Hội Quán 68

  BQT Hội Chắn Hà Tây và BTC giải đấu "HÀ TÂY QUÊ LỤA MỞ RỘNG LẦN 4"

  Xin trân trọng gửi lời mời đến ae Hội Quán 68 tham gia giải đấu "HÀ TÂY QUÊ LỤA MỞ RỘNG LẦN 4".

  Sự tham gia của ae Hội Quán 68 là niềm động viên rất lớn, là yếu tố làm nên sự thành công của giải đấu.

  Trân trọng!

  IMG_20220219_145231.
   
  giagia 68 thích điều này.
 16. TCSK CHẮN HỘI MU

  TCSK CHẮN HỘI MU TCSK Chắn hội MU

  Thân gửi: ACE BQT và thành viên @Hội Quán 68

  Chắn hội MU trân trọng mời ACE Hội quán 68 tham gia buổi Offline và Tổng kết giải đấu "Chắn hội MU mở rộng lần 5"

  Chi tiết tại Topic: Hoạt động offline của Chắn hội MU

  Rất hân hạnh được đón tiếp Quý bạn!

  Trân trọng!
  HQ 68.

   
 17. TCSK HC NAM ĐỊNH

  TCSK HC NAM ĐỊNH BQT HC NAM ĐỊNH

  BQT Thành Nam SĐ
  BTC Giải đấu

  Trân trọng gửi thiệp mời tới @Hội Quán 68
  HQ68.
   
  giagia 68 thích điều này.
 18. TCSK HC NAM ĐỊNH

  TCSK HC NAM ĐỊNH BQT HC NAM ĐỊNH

  THÔNG BÁO
  (V/v: tổ chức Offline Thành Nam SĐ)

  Thân gửi: Các ACE Thành viên @Hội Quán 68
  Nằm trong chuỗi sự kiện thường niên của Hội, BQT Thành Nam SĐ trân trọng gửi Thư mời tới Hội Quán 68 về tham dự sự kiện offline. Đây là dịp cho chúng ta được gặp gỡ, giao lưu tăng thêm tình thân ái, đoàn kết gắn bó giao lưu giữa các Bang hội trên cộng đồng chắn dân gian Sân Đình

  Thông tin buổi OFFLINE lại link diễn đàn: https://sandinh.com/threads/offline-chung-ket-giai-dau-hao-kiet-thien-truong-2022.23695/#post-645663

  Trân trọng,

  HQ68.