[Sự kiện] Giải Đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 6/8/22.

 1. Vuong gia Bin

  Vuong gia Bin Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: vuong gia bin
  - ID nick thi đấu: 3669891
  - Là thành viên : tự do
  - Level : tổng đốc
  - Số điện thoại : 0914688835
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐb3coi86 thích điều này.
 2. GÁI PHỐ CỔ

  GÁI PHỐ CỔ Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"

  - Tên nick thi đấu: @GÁI PHỐ CỔ
  - ID nick thi đấu: 1181818
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: BTC Giải
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  ** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  ** Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  b3coi86Vuong gia Bin thích điều này.
 3. quangdiep.198657

  quangdiep.198657 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: quangdiep198657
  - ID nick thi đấu: 4809388
  - Là thành viên: TIÊU DAO HỘI
  - Level: chánh tổng
  - Số điện thoại: 0914796450
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hànhđầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiệnđúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  **** Chúc giải đâu thành công rực rỡ!
   
 4. Thắngst87

  Thắngst87 Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Thắngst87
  - ID nick thi đấu: 5007048
  - Là thành viên: Hội chắn Hà Tây
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0972137987
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 9/8/22
  b3coi86TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 5. hoaanhdao1102

  hoaanhdao1102 Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: hoaanhdao1102
  - ID nick thi đấu: 2908642
  - Là thành viên: Tự Do
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0362101981
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hànhđầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiệnđúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  **** Chúc giải đâu thành công rực rỡ!
   
  b3coi86TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 6. chạy xô

  chạy xô Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: chạy xô
  - ID nick thi đấu: 5922723
  - Là thành viên: HCTB
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0865020965
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  b3coi86TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 7. Định Đoàn Bảo

  Định Đoàn Bảo Thành Nam SĐ

  "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Định Đoàn Bảo
  - ID nick thi đấu: 5701936
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0901.926.678
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  b3coi86, TCSK Thành Nam SĐchắn Ka18 thích điều này.
 8. b3coi86

  b3coi86 Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"

  - Tên nick thi đấu: @b3coi86
  - ID nick thi đấu: 3181387
  - Là thành viên: tự do
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0984840807
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  ** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  ** Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Vuong gia Binchắn Ka18 thích điều này.
 9. chắn Ka18

  chắn Ka18 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: chắn Ka18
  - ID nick thi đấu: 4824525
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0982475655
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: căn cứ lịch thi đấu nếu có yêu cầu sẽ báo và nhờ BTC sắp xếp.
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  b3coi86, TCSK Thành Nam SĐVuong gia Bin thích điều này.
 10. Phantoms Tran

  Phantoms Tran Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"
  - Tên nick: Phantoms tran
  - Là thành viên chắn hội MU
  - ID: 4406260
  - SĐT: 0859682438

  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  b3coi86TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 11. ___Ly___

  ___Ly___ Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: ___Ly___
  - ID nick thi đấu: 333666
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 12. - Tên nick thi đấu: nguyen ngoc diep kd1
  - ID nick thi đấu: 5938410
  - Là thành viên: Tự Do
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: 0975280186
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 13. Anhcold

  Anhcold Chắn hội Lèo Tôm

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Anhcold
  - ID nick thi đấu: 353
  - Là thành viên : CHLT
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0339298863
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 14. minhva123

  minhva123 Hội trưởng Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: minhva123
  - ID nick thi đấu: 4867203
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 091-331-7971
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 15. Kẻ chợ

  Kẻ chợ Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Kẻ chợ
  - ID nick thi đấu: 3357124
  - Là thành viên: TIÊU DAO HỘI
  - Level: Tri huyện
  - Số điện thoại: 0937861333
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hànhđầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiệnđúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  **** Chúc giải đâu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 16. 01656750173

  01656750173 Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu:01656750173
  - ID nick thi đấu: 2843690
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Tự Do
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Chánh Tổng
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0398144666
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Chưa

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 17. TỬU ĐẾ

  TỬU ĐẾ Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu " Hào Kiệt Thiên Trường 2022".
  Tên nick: Tửu Đế
  Id: 321981
  Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  Level: tri huyện
  Sđt: 0914365504
  Yêu cầu về thời gian thi đấu : không.
  Tôi tự nguyện đăng kí tham gia giải đấu "Hào kiệt Thiên Trường 2022".
  Tôi xin cam kết thực hiện đúng nội quy, quy định của giải đấu và nộp phí đúng thời gian quy định. Chúc giải đấu thành công, xin cảm ơn".
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 18. - Tên nick thi đấu: Lục Tiểu Phụng 8689
  - ID nick thi đấu: 5761137
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0387333222
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  xuanlan1980TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 19. channinhbinh_35

  channinhbinh_35 Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: channinhbinh_35
  - ID nick thi đấu: 5386494
  - Là thành viên: HCNB
  - Level: Tri huyện
  - Số điện thoại: 0968539664
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  - Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  CHUC GIẢI ĐẤU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!
   
  Hội chắn Ninh BìnhTCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 20. MinhAnh8282

  MinhAnh8282 Chắn hội MU

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: MinhAnh8282
  - ID nick thi đấu: 5444444
  - Là thành viên: CHMU
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0989099991
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thờihạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính củaThành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.